Mentoraatsaudit

MENTORAATSAUDIT: BEGELEIDING EN PRAKTIJKEXAMEN IN 1
In het kort
ADR Register heeft de mentoraatsaudit ontwikkeld. De audit biedt de mogelijkheid om begeleiding en toetsing (examinering) te combineren. Voor de uitvoering en ondersteuning van mentor en mentee is eigen ADR Register audit software beschikbaar. Het mentoraat is specifiek bedoeld voor starters, nieuwkomers en associate practitioners. Via het mentoraat worden zij gestimuleerd om de eigen praktijk op te bouwen binnen een veilige setting en onder toezicht. Gedurende de mentoraatsperiode van 24 maanden reflecteert de practitioner samen met de mentor op uiteenlopende aspecten, zoals bedrijfsvoering, persoonlijk- en bedrijfsmatige (door)ontwikkeling, effectiviteit en kwaliteit van de eigen competenties. Onder voorwaarden kwalificeert de mentoraatsaudit ook als vaardighedenaudit (praktijk examen), zodat wordt voldaan aan dit toelatingsvereiste voor het 'full certificeringslevel'. De mentoraatsaudit is voor de gevestigde professional (de full certified practitioner) de ideale 'tool' om bij te dragen aan kennis- en vaardigheden overdracht aan de startende collega-professional, zodat via deze 'meester-leerling' structuur een permante (leer)cyclus van vernieuwing en doorstroming ontstaat.
Het alternatief voor het video examen
De mentoraatsausdit is het alternatief voor het video examen. Levert het video examen u en ons weinig toegevoegde waarde, het mentoraat geeft u twee jaar lang begeleiding en is tegelijk examen. Immers, geen 'geknutselde' momentopname, maar 5 solide auditmomenten die inzicht geven waar u staat, zowel v.w.b. uw persoonlijke beroepsvaardigheden als m.b.t. uw bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen. Het mentoraat is kijken, leren en examineren gebaseerd op de echte praktijk. Binnen een veilige setting ontstaat ruimte om met uw mentor teleurstellingen en successen te delen. Samen met uw mentor ontdekt u hoe het is om de eigen praktijk op te zetten, of uw verwachtingen overeen komen met de dagelijkse praktijk en welke aanpassingen/verbeteringen nodig zijn.
Onderdeel van de kwalificatie FULL certified
Om te kwalificeren tegen het full level dient de kandidaat ondermeer aan te tonen dat wordt beschikt over twee of meer jaar beroepsgerelateerde ervaring en dat de vaardighedenaudit (praktijkexamen) moet voldoende resultaat is afgerond. Het mentoraat sluit hier op aan: als het mentoraat met een voldoende resultaat wordt afgesloten, is tegelijk aan deze twee kwalificatie vereisten voldaan. In de praktijk zien wij dat veel kandidaten die de erkende beroepsopleiding en kennistoets hebben afgerond zo'n 2 tot 3 jaar nodig hebben om zich voor te bereiden op de vaardighedenaudit. Het mentoraat sluit aan op dit gegeven met een doorlooptijd van 24 maanden.
Ideaal voor de associate practitioner
Na het afronden van de erkende beroepsopleiding en kennistoets kan worden gecertificeerd tegen het associate level. Een bewuste keuze binnen ADR Register. Immers: het is mede de taak en rol van een kwaliteitsregister om nieuwkomers/starters bijstaan met de opbouw van hun bedrijfspraktijk en weg wijs te maken binnen de beroepsscope. Het mentoraat voegt hier nu de mogelijkheid voor actieve begeleiding en ondersteuning aan toe.
Wie kunnen auditor en mentor zijn/worden?
Auditor/mentor zijn of worden is gekoppeld aan criteria. De criteria zijn opgenomen in het kwaliteitsdocument ADR.AD.NL Toelatingsaudits alle subscopes. De meeste ADR opleidingsagentschappen zullen het mentoraat gaan aanbieden. Auditoren en mentoren hoeven niet aan een agentschap verbonden te zijn. Individuele personen kunnen ook kwalificeren en het mentoraat aanbieden.

ADR Register beveelt het mentoraat via de agentschappen van harte aan. Immers, opleidingsagentschappen kunnen maximaal maatwerk leveren en aansluiten op uw specifieke verwachtingen en wensen. Immers, naast het verplichte 'examenformat' kan het mentoraat verder uitgebouwd en ingericht worden, zodat individueel maatwerk of integratie binnen grotere organisaties mogelijk is.

Alle geregistreerde auditoren en mentoren zijn zicht- en vindbaar in het openbare register op de website van ADR Register.
Gebruik van de audit applicatie en software is verplicht
Het is belangrijk dat audits zorgvuldig en volgens een vaste procedure worden uitgevoerd. Alleen zo kunnen 1-duidigheid en reproduceerbaarheid worden gegarandeerd, beiden kernuitgangspunten bij onafhankelijke certificeringsprocessen. Voor de audits is een moderne audit applicatie ontwikkeld. Het gebruik ervan is verplicht.
Hoe werkt het?
Het mentoraat is geregeld in het kwaliteitsdocument ADR.PF.024.1.NL Vaardighedenaudit mediator mentoraat. Hier staat de procedure beschreven en worden alle aspecten benoemd.
Uitrol en ambitie
Het 'expiriment mentoraat' is gestart in 2017 en heeft geleid tot de structuur zoals we deze nu presenteren. ADR Register rolt het mentoraat nu verder uit. Uitrollen betekent dat we verwachten dat op korte termijn alle agentschappen het mentoraat voeren. Uitrollen betekent ook dat we vanaf nu starten met het selecten en benoemen van 'individuele auditoren en mentoren'. Het is onze ambitie om met het mentoraat het 'video examen instrument' te verdringen en geheel te vervangen door het mentoraat.
Kosten
ADR opleidingsagentschappen en individuele auditoren/mentoren zijn vrij de eigen tarieven vast te stellen. Neem dus met hen contact op voor actuele tariefinformatie.

Iedere mentee voldoet naast de vergoeding aan de auditor/mentor een afhandelingsvergoeding ad euro 150,- ex BTW aan ADR Register.
Aanmelden als auditor en mentor
Neem met ons contact op en bespreek de mogelijkheden. Aanmelden kan via het online aanmeldingsformulier.
Meer weten of iets onduidelijk?
Neem contact op met ADR Register office operations en we helpen u met plezier verder!