Hercertificeringsaudits

Om te hercertificeren als conflictnavigator dient de auditee de toepasselijke hercertificeringsaudit succesvol af te ronden.
Referentie documenten
 • ADR.AD.001 Vereisten audit documenten ADR Register
 • ADR.AD.PF.024.1 Vaardigheden audit mediator - mentoraat - tevens hercertificering en omzetting naar full level
 • ADR.AD.050 Hercertificeringsaudit associate level - tevens omzetting naar full level
 • ADR.AD.051 Hercertificeringsaudit full level - periodiek 5 jaarlijks
ASSOCIATE LEVEL
 • De certificering tegen het associate level is 1-malig
 • De associate periode is maximaal 5 volle aaneengesloten kalenderjaren
 • Hercertificering is alleen mogelijk indien wordt voldaan aan de vereisten tegen het full level
 • De auditee kiest uit 2 audit typen:
  • ADR.AD.050 Hercertificering
  • ADR.AD.PF.024.1 Mentoraat - Dit is de aanbevolen variant. De audit bestaat uit 3 elementen, te weten:
   • mentoraat (begeleiding & coaching)
   • examen (praktijkexamen mediator)
   • hercertificering
 • Hercertificeringsvereisten zijn:
  • PF.012 Twee referentiebrieven afgegeven door cliënten
  • PF.024 Voldoende resultaat vaardigheden audit mediator
  • PF.031 Bewijs minimale ervaringsperiode (2 jaar of meer)
  • PF.032 Bewijs minimum aantal cliënt opdrachten (15 of meer; indien minder dan 2 jaar ervaring: 25)
  • PF.040 Bewijs risico aansprakelijkheidsdekking
  • PF.051 Bewijs voldoende CPD punten (12 per vol kalenderjaar)
FULL LEVEL
 • De certificering tegen het full level is gekoppeld aan certificeringsperiodes.
 • De certificeringsperiode is 5 volle aaneengesloten kalenderjaren.
 • Hercertificering is mogelijk indien wordt voldaan aan de vereisten voor hercertificering.
 • De auditee kiest uit 2 audit typen:
  • ADR.AD.050 Hercertificering
  • ADR.AD.PF.054 Peer-review - Dit is de aanbevolen variant. De audit bestaat uit 2 elementen, te weten:
   • collegiale feedback & reflectie
   • hercertificering
 • Hercertificeringsvereisten zijn:
  • PF.040 Bewijs risico aansprakelijkheidsverzekering
  • PF.051 Bewijs voldoende CD punten (12 punten per vol kalenderjaar)
  • PF.052 Bewijs voldoende scope gerelateerde cliënt opdrachten (12 opdrachten per vol kalenderjaar)
  • PF.053 Bewijs praktijkvoering conform de benoemde scopes, processen en procedures
VRIJSTELLING OP BASIS VAN DE VERONDERSTELLING VAN CONFORMITEIT

Certificaathouders kunnen op basis van andere certificeringen, erkenningen, registraties en lidmaatschappen vrijstelling krijgen voor de hercertificering. Hierbij gelden de internationale uitgangspunten t.a.v. de veronderstelling van conformiteit en de wederzijdse acceptatie van kwaliteitskeurmerken van certificerende instanties. Neem contact op met office-operations voor meer informatie.