Overzicht audit documenten

  • Iedere audit is gekoppeld aan door de auditee aan te leveren verplichte audit documenten.
  • Ieder audit document is gekoppeld aan een eigen unieke code en de specifieke criteria (prestatie indicatoren + toegelaten bewijs).
  • Op deze webpagina staan alle code's + naam gepubliceerd.
  • Alle criteria zijn uitgewerkt in document ADR.AD.001.
  • Op verzoek sturen we de auditee een gepersonaliseerd overzicht van de door hem/haar aan te leveren audit documenten; neem hiervoor contact op met office-operations.
BEDRIJVEN & ORGANISATIES
CF.001 Online aanmeldingsformulier bedrijfsgebonden certificering
CF.002 Bewijs officiële registratie entiteit
CF.050 Bewijs proces- procedure audit
CF.051 Bewijs beschikbare geschikte praktijkruimte
CF.100 Certificeringsbesluit
CF.101 Melding dossier compleet
CF.102 Melding dossier voorwaardelijk gereed
CF.200 Certificaat van goedkeuring
CF.300 Annuleringsmelding
CF.301 Schorsingsmelding
CF.302 Royementsmelding
PROFESSIONALS & PRACTITIONERS
PF.001 Online aanmeldingsformulier persoonsgebonden certificering
PF.002 Registratie formulier (aanvullende) scopes, subtypes, specialismen
PF.010 Verklaring omtrent gedrag - politie verklaring - verklaring geen crimineel verleden
PF.011 Algemene aanbevelingsbrief
PF.012 Referentiebrief afgegeven door een cliënt/opdrachtgever
PF.020 Bewijs algemene vooropleidingen tegen EQF level of verklaring m.b.t. aantoonbaar vergelijkbaar werk- kennis- en ervaringsniveau.
PF.021 Bewijs beroepsopleiding(en)
PF.022 Bewijs specialisatie opleiding(en)
PF.023 Bewijs kennis audit(s) - theorie examen(s)
PF.024 Bewijs vaardigheden audit(s) - praktijk examen(s)
PF.025 Bewijs andere lidmaatschappen, accreditaties, certificeringen, erkenningen, registraties
PF.030 CV
PF.031 Instroom tegen full level, eigen verklaring ervaring, minimale periode
PF.032 Instroom tegen full level, eigen verklaring ervaring, minimum aantal cliënt opdrachten
PF.033 Instroom tegen full level, mentor verklaring
PF.040 Bewijs risico aansprakelijkheid - polis beroepsaansprakelijkheid - gelijkwaardige zekerheids- of escrow constructie
PF.050 Bewijs proces- procedure audit
PF.051 Hercertificering associate/full level, CPD overview, minimum behaalde gekwalificeerde punten
PF.052 Hercertificering full level, CPD overview, cliënt opdrachten, minimum aantal
PF.053 Hercertificering full level, CPD overview, cliënt opdrachten, conformiteit processen & procedures
PF.054 Peer review
PF.100 Certificeringsbesluit
PF.101 Melding dossier compleet
PF.102 Melding dossier voorwaardelijk compleet
PF.200 Certificaat van vakbekwaamheid
PF.300 Annuleringsmelding
PF.301 Schorsingsmelding
PF.302 Royementsmelding