Klachten

Alles over klachten en bezwaar maken overzichtelijk op een rij!
U kunt:
 • Bezwaar maken tegen certificeringsbesluiten en audit resultaten
 • Een klacht indienen over Global Network Group of tegen een certificaathouder
Certificaathouders kunnen een onderling geschil voor leggen aan Global Network Group.
De volgende proces documenten zijn van toepassing:
 • Document GNG.PD.004.NL Reglement bezwaar tegen certificeringsbesluiten
 • Document GNG.PD.005.NL Reglement bezwaar tegen audit resultaten
 • Document GNG.PD.006.NL Reglement klachten over Global Network Group
 • Document GNG.PD.007.NL Reglement klachten tegen of tussen certificaathouders

Klachten tegen certificaathouders worden getoetst tegen de volgende proces documenten:

 • Document ADR.PD.002.NL Gedragsregels
 • Document ADR.PD.003.NL Proces- & procedure vereisten
 • Document GNG.PD.008.NL Reglement CPD
 • Document GNG.PD.009.NL Reglement logo's en woordmerken
 • Document GNG.PD.011.INT Code of conduct & guidelines for online meetings and webinars
KLIK HIER om de hiervoor genoemde documenten te lezen en te downloaden
KLIK HIER om een klacht over Global Network Group in te dienen
KLIK HIER om een klacht tegen een certificaathouder in te dienen
Intern onderzoek
Global Network Group heeft de zelfstandige bevoegdheid om een intern onderzoek te starten, ten alle tijden, onder alle omstandigheden en ten aanzien van iedere situatie. Indien zich een situatie aandient, waarin geen klacht wordt ingediend of wordt vermoed dat een aanleiding bestaat tot aanpassing, correctie of verbetering, is het starten van een intern onderzoek het geschikte en proportionele instrument om informatie te verzamelen, te reflecteren op de bevindingen, te komen tot maatregelen en deze te implementeren. Al onze practitioners zijn, desgevraagd, verplicht aan een intern onderzoek mee te werken. De medewerking van de cliƫnten van practitioners, indien daartoe gevraagd, is wenselijk, echter, kan niet worden afgedwongen. Ieder intern onderzoek is besloten en vertrouwelijk, tenzij anders beslist. Alle uitkomsten van intern onderzoek worden gedeeld met ICC Council.
Collegiale counselling
Global Network Group faciliteert collegiale counselling voor haar gecertificeerde practitioners. We begrijpen dat practitioners soms professionele kwesties en dilemma's ervaren tijdens de uitoefening van hun beroep waarover hij/zij strikt vertrouwelijk wil reflecteren. Senior en zeer ervaren practitioners zijn beschikbaar om hen in dit proces bij te staan. Collegiale counselling is uitsluitend beschikbaar voor onze gecertificeerde practitioners en niet voor hun cliƫnten.