Over ons

OVER ADR REGISTER
 • ADR Register registreert en certificeert ADR practitioners (arbiters, conflictcoaches, mediators, onderhandelaars) en hun bedrijven.
 • ADR Register is het wereldwijde keurmerk en register voor goed opgeleide professionele ADR practitioners.
 • ADR practitioners werken lokaal, nationaal en internationaal, staan in verbinding met uiteenlopende sectoren en onderscheiden zich door specialisaties.
 • ADR Register is een activiteit van registratie- en certificeringsspecialist Global Network Group. Als direct effect zijn ADR practitioners in meer registers vind- & zichtbaar en worden essentiële online registerfuncties, zoals bijvoorbeeld de zoekmachine, 24/7 state-of-the-art in de gaten gehouden en doorontwikkeld.
 • ADR Register heeft diverse internationale accreditaties, zoals ISO 9001, QAP IMI.
KIES DE BESTE!
Onze geregistreerde en gecertificeerde practitioners zijn goed opgeleide en gemotiveerde professionals die:
- Het behalen van de doelen van de klant voorop stellen;
- Meerwaarde leveren voor uw geld;
- De eigen kennis en vaardigheden onderhouden op basis van permanente opleiding (Continuing Professional Development);
- Zich houden aan gedragsregels en procedurevereisten;
- Aanspreekbaar zijn op basis van onafhankelijk disciplinair klacht- & tuchtrecht en arbitrage-geschillenregeling;
- Indien 'full certified': verplicht zijn tot het hebben van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
- Markt georiënteerde professionals zijn, actief op de lokale, nationale of internationale markt;
- Onderdeel uitmaken van een internationaal netwerk van professionals.
Onafhankelijk
 • ADR Register is 100% onafhankelijk
 • ADR registratie en certificering kan worden gekoppeld aan een lidmaatschap van een branch- beroeps- of sectorale vereniging
Onze kernwoorden en beloftes
- Onafhankelijk & betrouwbaar;
- Betaalbaar, effectief & doelgericht;
- Benaderbaar, we werken vanuit Nederland en Zuid Afrika;
- Maatwerk oplossingen;
- Internationaal erkend ISO 9001 gecertificeerd door LLoyds Register;
- Erkenning Raad voor Rechtsbijstand: ADR Register heeft met de Raad voor Rechtsbijstand in Nederland ( de Raad) afspraken gemaakt m.b.t. de erkenning per 1 januari 2019. De Raad heeft voorwaarden gesteld m.b.t. (1) het afgeven van de erkenning per genoemde datum en (2) het in stand houden van de erkenning. ADR Register heeft de Raad bevestigd in te stemmen met de voorwaarden en de uitvoering ervan toegezegd.
- Sinds oktober 2017 toegelaten tot de verwijsvoorziening en de mediationpilot zoals ingesteld door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
- Sinds maart 2018 als Global Network Group erkend door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als WKKGZ geschilleninstantie (Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg);
- Onder toezicht van ICC Council;
- Geaccrediteerd als Qualifying Assessment Program (QAP) door International Mediation Institite (IMI).
Klacht- & tuchtrecht
 • Iedere certificaathouder valt onder de werking van het klacht- & tuchtrecht.
 • Het klacht- & tuchtrecht is gekoppeld aan gedragsregels en procedurevereisten.
Conflictoplossing & arbitrage
 • Een professionele procedure voor conflictoplossing & arbitrage is beschikbaar.
 • Practitioners en hun cliënten kunnen deze procedure op vrijwillige basis toepassen.
 • De procedure is kosten- en tijds-efficiënt in vergelijk met een reguliere rechtsgang.
Intern onderzoek
 • ADR Register kan een intern onderzoek instellen.
 • Practitioners zijn verplicht medewerking te verlenen aan een intern onderzoek.
Verzekering beroepsaansprakelijkheid
 • Alle full gecertificeerde ADR practitioners hebben een gekwalificeerde beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Goed opgeleid en getraind | permanent onderhoud kennis- en vaardigheden
 • Iedere certificaathouder is professioneel opgeleid en is verplicht jaarlijks de eigen kennis- en vaardigheden te onderhouden.
 • De jaarlijkse onderhoudsverplichtingen zijn geregeld in het CPD programma (Continuing Professional Development).
Faciliterend
 • ADR Register faciliteert haar certificaathouders.
 • Via koepelovereenkomsten worden inkoop voordelen bedongen bij leveranciers, bijvoorbeeld met betrekking tot online werkplekken, verzekeringen.
 • ADR certificaathouders kunnen gebruik maken van modeldocumenten en ondersteunende diensten.