Toelatingsaudits

Om te certificeren als conflictnavigator tegen de beschikbare hoofdscopes en levels dient de auditee de toepasselijke toelatingsaudit(s) succesvol af te ronden.
Referentie documenten
 • ADR.AD.001 Vereisten audit documenten ADR Register
 • ADR.AD.002 Toelatingsaudit arbiter
 • ADR.AD.003 Toelatingsaudit conflictcoach
 • ADR.AD.004 Toelatingsaudit mediator
 • ADR.AD.005 Toelatingsaudit negotiator
 • ADR.AD.020 Toelatingsaudit office-operations officer ADR
Beschikbare hoofdscopes
 • Arbiter
 • Conflictcoach
 • Mediator
 • Negotiator
 • Office-operations officer ADR
Beschikbare levels
 • Associate (1-malig level)
 • Full
Toelatingsaudit audit - associate level
De auditee levert het verplichte toelatings/kwalificatie dossier aan:
 • CF.002 Bewijs registratie van het bedrijf (= optioneel, indien niet aangeleverd: geen bedrijfsprofiel)
 • PF.001 Online aanmeldingsformulier
 • PF.010 Verklaring omtrent gedrag - verklaring geen crimineel verleden
 • PF.011 2x algemene aanbevelingsbrief
 • PF.020 Bewijs algemene vooropleiding, minimaal EQF5 of hoger, of vergelijkbaar werk- en ervaringsniveau
 • PF.021 Bewijs scope relevante beroepsopleiding
 • PF.023 Bewijs kennis audit mediator (alleen indien de hoofdscope mediator van toepassing is)
 • PF.030 CV
Toelatingsaudit audit - full level

The auditee delivers the compulsory admission/qualification file:

 • CF.002 Bewijs registratie van het bedrijf (= optioneel, indien niet aangeleverd: geen bedrijfsprofiel)
 • PF.001 Online aanmeldingsformulier
 • PF.010 Verklaring omtrent gedrag - verklaring geen crimineel verleden
 • PF.012 2x referentie brief afgegeven door een cliënt
 • PF.020 Bewijs algemene vooropleiding, minimaal EQF5 of hoger, of vergelijkbaar werk- en ervaringsniveau
 • PF.021 Bewijs scope relevante beroepsopleiding *
 • PF.023 Bewijs kennis audit mediator (alleen indien de hoofdscope mediator van toepassing is) *
 • PF.024 Bewijs vaardigheden audit mediator (alleen indien de hoofdscope mediator van toepassing is) *
 • PF.030 CV
 • PF.031 Bewijs minimale ervaringsperiode (2 jaar of meer) *
 • PF.032 Bewijs minimum aantal cliënt opdrachten (15 of meer; indien minder dan 2 jaar ervaring: 25) *
 • PF.040 Bewijs risico aansprakelijkheidsdekking
 • (*) uitzondering/vrijstelling mogelijk indien de PF.050 proces- procedure- vaardigheden audit met voldoende resultaat is afgerond; alleen mogelijk indien de auditee meer dan 5 jaar ervaring heeft en meer dan 75 cliënt opdrachten heeft uitgevoerd.
VRIJSTELLING OP BASIS VAN DE VERONDERSTELLING VAN CONFORMITEIT
Auditees kunnen op basis van andere certificeringen, erkenningen, registraties en lidmaatschappen vrijstelling krijgen voor 1 of meer certificeringsvereisten. Hierbij gelden de internationale uitgangspunten t.a.v. de veronderstelling van conformiteit en de wederzijdse acceptatie van kwaliteitskeurmerken van certificerende instanties. Neem contact op met office-operations voor meer informatie.