Kennis audit mediator

Om te certificeren als mediator dient de auditee een voldoende resultaat van een kwalificerende scope relevante kennis audit (theorie examen) te overleggen.
Referentie documenten
 • ADR.AD.001 Vereisten audit documenten ADR Register (audit elementen - eindtermen)
 • ADR.PF.023 Kennis audit mediator
Prestatie indicator
 • Afgeronde scope kwalificerende kennis audit of aantoonbaar vergelijkbaar denk-, kennis- en werk/ervaringsniveau of aantoonbaar eerder verworven competenties
Toegelaten bewijs
 • Of: kopie certificaat, diploma of vergelijkbaar document
 • Of: examenverklaring afgegeven door de auditor
 • Of: ter beoordeling van Global Network Group vrijstelling op basis van:
  • andere certificeringen, erkenningen of lidmaatschappen
  • eerder verworven competenties
  • vergelijkbaar ervarings-, kennis-, vaardigheden-, werkniveau
Kwalificerende kennis audit
 • Of: kennis audit ADR Register
 • Of: kennis audit afgenomen door een geaccrediteerd opleidingsinstituut of examen verklaring afgegeven door een gecertificeerde auditor
  • Kennis audit Mediation Academy | The Mediation Academy (South Africa)
  • Kennis audit Strategisch Coachen Groep (Netherlands)
 • Of: erkende kennis audit
  • Belgische Federale Bemiddelingscommissie (Belgium)
  • Centre for Effective Dispute Resolution (United Kingdom)
  • Intop - Mediators Federatie Nederland (Netherlands)
  • Mediation Training Institute (worldwide)
  • South African Association for Mediators (South Africa)
 • Of: examen verklaring afgegeven door een gecertificeerde auditor
 • Of: voldoende resultaat proces-, procedure-, vaardigheden audit
Kennis audit opties
 • Online (meerkeuze vragen - examen software Global Network Group)
 • Examen verklaring afgegeven door een gecertificeerde auditor
 • Essay afgenomen en beoordeeld door een gecertificeerde auditor
 • Remote (mondeling) afgenomen en beoordeeld door een gecertificeerde auditor (telefoon - skype - teams - webex - zoom)