ADR Register neemt initiatief voor Stichting ADR Platform

PERSBERICHT 2 OKTOBER 2018
ADR REGISTER NEEMT INITIATIEF VOOR STICHTING ADR PLATFORM
ADR PLATFORM IS OPERATIONEEL VANAF 1 JANUARI 2019
PROF. DR. J.B.F. (HANS) MULDER WORDT VOORZITTER
Stichting ADR Platform is een nieuw initiatief van ADR Register. ADR Platform start op 1 januari 2019 en is de onafhankelijke geschilleninstantie waar consumenten, bedrijven, sectoren, beroepsgroepen en overheden terecht kunnen voor advies over, coaching bij of de behandeling van klachten, geschillen en conflicten.
ADR Platform maakt gebruik van Online Dispute Resolution (ODR) technieken. De behandeling van klachten, geschillen en conflicten geschiedt op basis van arbitrage, bindend advies, mediation of negotiation. ADR Platform zal zich laten erkennen als ‘ODR Body’ op basis van ADR directive 2013/11/EU en ODR directive 2013/525/EU.
ADR Platform biedt maatwerk door de instelling van specifieke ‘kamers’. Iedere kamer wordt gekoppeld aan een beroepsgroep, sector/branche, organisatie of overheidsorgaan. Onderscheidend is dat iedere kamer zelfstandig bevoegd wordt en haar procedures vorm geeft naar de inzichten en wensen van de gekoppelde partij. Zo’n partij krijgt dus exact de procedure die aansluit op het eigen karakter en de doelgroepen die door haar worden bediend. Dus geen standaard rechtspraak. Wel een procedure die aansluit op de cultuur, het karakter en de eigenschappen van de specifieke partij en haar opdrachtgevers/cliënten.
Uniek is dat iedere kamer uitsluitend wordt bemand door deskundige en gecertificeerde professionals. ADR Platform beperkt zich niet tot professionals die zijn gecertificeerd door ADR Register. Ook gecertificeerde professionals vanuit andere erkende kwaliteitsregisters of keurmerkorganisaties kunnen actief worden binnen ADR Platform. Hiermee ontstaat de zekerheid dat iedere klacht, geschil of conflict precies op de manier wordt behandeld die recht doet aan de aard en inhoud ervan en dat de juiste gecertificeerde professional met inhoudelijke kennis van zaken alle betrokken begeleidt naar een geschikte oplossing of een (bindende) uitspraak doet.
De heer prof. dr. J.B.F. (Hans) Mulder wordt voorzitter van ADR Platform. Hans Mulder is gepromoveerd aan de TU Delft (Informatica) en is professor aan de Antwerp Management School van de Universiteit van Antwerpen, en verbonden aan de Nederlandse Politieacademie. Hans opereert als deskundige op het snijvlak tussen ICT en conflictmanagement.
ADR Register ondersteunt en faciliteert ADR Platform logsitiek en organisatorisch. ADR Register certificeert arbiters, conflictcoaches, mediators en negotiators op basis van de international ISO normering, is 100% onafhankelijk en internationaal actief. In België en Nederland heeft ADR Register circa 900 certificaathouders.