M.P.J.M. (Miriam) van Heijst - van der Lee

 M.P.J.M. (Miriam) van Heijst - van der Lee
M.P.J.M. (Miriam) van Heijst - van der Lee
Description
CERVIX MEDIATION - MIRIAM VAN HEIJST - VAN DER LEE (1968)

Cervix Mediation te Schijndel combineert deskundigheid met een persoonlijke benadering. Mijn levensweg gaf mij een passie voor mediation en coaching.

Mensen zijn allemaal verschillend. We hebben allemaal onze beperkingen en onze kwaliteiten. Beperkingen brengen ons in aanraking met grenzen.

Ik word regelmatig begrensd door mijn fysieke beperkingen als gevolg van een ernstig zuurstofgebrek dat ontstond terwijl ik nog in de baarmoeder (Cervix) zat. Na mijn geboorte volgden nog negen hersenbloedingen. Hierdoor heb ik een hersenbeschadiging (cerebrale parese). Mijn ouders zagen echter, tegen de verdrukking in, mijn kwaliteiten en mijn mogelijkheden. Alle problemen rondom mijn gezondheid trokken een wissel op het huwelijk van mijn ouders. Zij vonden elkaar niet, maar bleven wel bij elkaar. Dit heeft tot veel conflicten geleid.

Toen mijn moeder na het overlijden van mijn vader een nieuwe partner vond, werd ik onderdeel van een nieuw-samengesteld gezin. Hoewel ik toen al volwassen was en zelf een gezin had, had de vorming van dit nieuw-samengesteld gezin de nodige impact op mij.

Mijn fysieke beperking en de invloed hiervan op het huwelijk van mijn ouders, heeft mij geleerd om mensen met elkaar te verbinden. Mensen verbinden is mijn levensmotto. Het is niet alleen mijn beroep. Het is mijn passie en mijn drijfveer om daadwerkelijk iets voor ouders en kinderen te betekenen die op enigerlei wijze een conflictsituatie doormaken. Ik wil een bijdrage leveren aan het omvormen van hun levenspad: de omvorming van hobbels naar positieve ervaringen door verwerking, acceptatie en ondersteuning van lotgenoten. Het opnieuw leren zien van elkaars kwaliteiten als ouders. De moed en daadkracht om opnieuw te beginnen (eveneens een betekenis van het woord Cervix). Ook het feit dat ik zelf eens een mediationtraject heb doorlopen en heb gevoeld hoe dit kan bijdragen aan de verwerking, is voor mij een reden geweest om als mediator te gaan werken.

Certificering
-Pedagoog
-ADR- en MfN register mediator
-Geaccrediteerd familiemediator
-Kindbehartiger
-Bijzonder Curator Jeugdzaken
-Psycholoog i.o.
-KIES-Coach (ook voor het jonge kind)
-KIES-Gescheiden opvoeden
-KIES-Omgangsbegeleider
-NFG-registercoach
-Begeleider van Het Mattenspel
-Sociale Netwerk Strategie├źn
-Systeemtheorie in Jeugdzorg
-Omgangsbegeleider Humanitas
-Buurtbemiddelaar
-Omgaan met psychisch kwetsbare mensen
-Groepsmediation
-Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld voor de Kindbehartiger.
-Ouderschap blijft
-Conflictueus ouderschap na scheiding en in nieuw samengestelde gezinnen
-Spannende dynamieken in nieuw-samengestelde gezinnen
-Systemisch werken in mediation
-Juridische deskundigheidsbevordering
-Verdiepingsbijeenkomst empowerment van ouders
-Opleiding tot bewindvoerder Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
-Eerstegraads opleiding tot docent pedagogiek en onderwijskunde.

Beroepsorganisaties
ADR Register
Mediatorsfederatie Nederland
Nederlandse Mediatorsvereniging
Beroepsorganisatie Kindbehartiger
Bpsw
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
SKJ-geregistreerd

Mijn visie en praktijk

Cervix Mediation staat voor duurzaam scheiden. Dat betekent dat er ook aandacht wordt besteed aan de emoties die rondom de scheiding spelen, het herkennen van vastlopende communicatiepatronen en het doorbreken daarvan. Een scheiding brengt rouw en verdriet met zich mee. Als partners kun je ervoor kiezen om afzonderlijk verder te gaan. Deze keuze heeft vaak talloze redenen en mogelijk heb je in je partnerrelatie vele verwondingen opgelopen die de nodige emoties bij je oproepen. Als je samen kinderen hebt, blijf je na je scheiding toch samen ouders. Een kind heeft beide ouders nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Dit vraagt van jou dat je de verwondingen die je als partner in een relatie hebt opgelopen, los kunt zien van je verantwoordelijkheden als ouder. Het kan ook betekenen dat je kunt accepteren dat je ex-partner anders vorm geeft aan de uitvoering van de zorg- en opvoedtaken en ook een goede ouder kan zijn.

Uit onderzoek blijkt dat een kind goed kan leren omgaan met de gevolgen van een scheiding, maar last ervaart van de conflicten tussen ouders. Soms blijven ouders, tegen beter weten in, vasthouden aan een gezamenlijk ouderschap. Een gezamenlijk ouderschap vraagt veel overleg tussen ouders. Dit kan ervoor zorgen dat de conflicten op partnerniveau in stand blijven, met een lange juridische strijd tot gevolg. In dat geval zal ik (voor een beperkte tijd) met jullie gaan inzetten op solo-ouderschap. Ook dan blijven beide ouders in het leven van de kinderen (zorgouder) en wordt het contact tussen ouders beperkt tot een minimum aan afspraken. Er wordt een spreekwoordelijke muur tussen ouders gezet om de conflicten te verminderen. Wanneer de rust dan enige tijd is wedergekeerd en beide ouders in staat zijn om weer samen in gesprek te gaan, kan eventueel verder worden ingezet op gezamenlijk ouderschap.

Om voornoemde redenen bied ik in mijn praktijk naast mediation, ook pedagogische begeleiding, echtscheidingshulpverlening, ouderbemiddeling, coaching (ook individueel) en de mogelijkheid voor een begeleide omgangsregeling. Ik ben geschoold in het begeleiden van ouders en/of kinderen met een beperking op mentaal en/of fysiek gebied. Naast mijn praktijk, werk ik bij een overheidsinstelling in loondienst als echtscheidingshulpverlener en ouderschapsbemiddelaar. Ik heb ruime ervaring met het opnieuw vormgeven van ouderschap na scheiding, ook bij zeer complexe scheidingen en ouderonthechting waarbij de conflicten al vele jaren duren.

Certificates

Name Number Valid till
ADR conflictnavigator | full certified Familymediator ADR.FAMILYMEDIATOR.ADR CONFLICTNAVIGATOR | FULL CERTIFIED.M.P.J.M. (MIRIAM)-VAN HEIJST - VAN DER LEE.2020-03-01.TMISFM 2025-01-01
ADR conflictnavigator | full certified Courtmediator ADR.COURTMEDIATOR.ADR CONFLICTNAVIGATOR | FULL CERTIFIED.M.P.J.M. (MIRIAM)-VAN HEIJST - VAN DER LEE.2020-03-01.3HEDYO 2025-01-01
ADR conflictnavigator | full certified Negotiator ADR.NEGOTIATOR.ADR CONFLICTNAVIGATOR | FULL CERTIFIED.M.P.J.M. (MIRIAM)-VAN HEIJST - VAN DER LEE.2020-03-01.0GCSIZ 2025-01-01
ADR conflictnavigator | full certified Conflictcoach ADR.ICR.CONFLICTCOACH.ADR CONFLICTNAVIGATOR | FULL CERTIFIED.M.P.J.M. (MIRIAM)-VAN HEIJST - VAN DER LEE.2020-03-01.NKLLIW 2025-01-01
ADR conflictnavigator | full certified Mediator ADR.MEDIATOR.ADR CONFLICTNAVIGATOR | FULL CERTIFIED.M.P.J.M. (MIRIAM)-VAN HEIJST - VAN DER LEE.2020-03-01.Q3O0LW 2025-01-01

Memberships and specialisms

Contact M.P.J.M. (Miriam) van Heijst - van der Lee

  • How can i help you