Welpart CCM | Heina Zeeman - Teeuwissen

Welpart CCM | Heina Zeeman - Teeuwissen
Welpart CCM | Heina Zeeman - Teeuwissen

Postal Address
Spui 3
1273 MN Huizen
Netherlands

Visiting Address
Spui 3 , 1273 MN , Huizen, Netherlands,

T: +31(0)35 7200003
M: +31(0)6 55395341
Description
Welpart Advies & Consultancy B.V. (hierna Welpart), is een expertisebureau op het gebied van (duurzaam) oplossen van geschillen, conflicten en het opheffen van onwenselijke situaties in de zorg door onafhankelijk en onpartijdig onderzoek en advies, mediation, coaching, intervisie, trainingen & workshops.

Organisatie
Welpart is een kleinschalige onderneming, opgericht door Heina Zeeman. Welpart werkt landelijk en is expert op het gebied van haar kernactiviteiten door jarenlange opgebouwde ervaring en kennisontwikkeling. Welpart heeft 1 vaste medewerker in loondienst en werkt met een flexibele schil en externe professionals om het juiste maatwerk te kunnen leveren.

De dienstverlening van Welpart richt zich op:
-Onafhankelijk en onpartijdig onderzoek en advies persoonsgerichte zorg en voorzieningen Wlz, Wmo, Jeugdhulp en de Zvw bij bezwaar en beroepszaken
-Mediation in de Zorgsector (Zorg & Arbeid);
-Training en coaching van professionals en teams in de zorg (en iedereen die interesse heeft) op het gebied van goed observeren, analyseren, formuleren en effectief communiceren, het (duurzaam) oplossen van conflicten tussen organisatie en medewerkers of cliënten/patiënten, verbeteren van de werksfeer en effectiveit van medewerkers en de juiste beroepshouding in de zorg;
-Unieke Intervisie Spiegelservice (spiegelen) en ontwikkelingsgerichte Tegenspraak om zeker te weten dat voorgenomen beleid of bestaand beleid de enige juiste is en knelpunten tijdig zichtbaar worden. Uitermate geschikt voor mensen die problemen willen voorkomen of oplossen.
Reglementen en gedragsregels

Privacyreglement
Welpart vindt het belangrijk om goed om te gaan met de privacy van haar klanten en een ieder die betrokken is bij het uitvoeren van de dienstverlening van Welpart. Zoals veel zaken in ontwikkeling zijn, is dat ook met onze dienstverlening, onze reglementen en de wetgeving met betrekking tot de privacy. Nieuwe wetgeving en nieuwe inzichten vragen om aanpassing. Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om hieraan te voldoen en uw privacy nog beter te kunnen borgen, heeft Welpart extra maatregelen genomen o.a. m.b.t. het veiliger mailen van persoonsgegevens en privacygevoelige bestanden en zijn het Privacyreglement en de Algemene voorwaarden aangepast. Deze kunt u downloaden van onze website of worden op uw verzoek toegestuurd.

Klachtenregeling
Voor klachten over en/of opmerkingen op het handelen van een medewerker dan wel de dienstverlening van Welpart kan men zich schriftelijk wenden tot klacht@welpart.nl. Binnen 5 werkdagen zal er telefonisch contact worden opgenomen met de klager.

Incidenten- en Calamiteiten protocol
Welpart gaat voor veiligheid van haar interne en externe professionals en voor haar cliënten. Een gedragscode is vastgelegd in het Incidenten – en Calamiteitenprotocol.

Bedrijf- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Welpart heeft een bedrijf- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Werklocaties
In het kader van maatwerk en het beheersbaar houden van de kosten werkt Welpart op locaties van de opdrachtgever, op afspraak in het Business Centrum Huizen, Huizermaatweg 31, 1273 NA Huizen of een andere werklocatie in overleg met de opdrachtgever of cliënt. (het vestigingsadres is geen bezoeklocatie)

Nieuwsgierig geworden? Kijk naar de uitleg over ons dienstenaanbod op de andere pagina’s. Meer informatie over Heina Zeeman is te vinden op haar LinkedIn-profiel.

Certificates

Name Number Valid till
Companies | basic registration Registered company ADR.REGISTERED COMPANY.COMPANIES | BASIC REGISTRATION.WELPART-ADVIES-CONSULTANCY-BV-HEINA-ZEEMAN-TEEUWISSEN.2018-08-01.7H9E1C 2024-01-01

Contact Welpart CCM | Heina Zeeman - Teeuwissen

  • How can i help you