MHCS BV - Frank Sprengers

MHCS BV - Frank Sprengers
MHCS BV - Frank Sprengers

Postal Address
Vosmaerstraat 2
4461 HT Goes
Netherlands

Visiting Address
Netherlands

T: +31(0)113275850
M: +31(0)630403920
Description
Wanneer u binnen uw bedrijf een conflict heeft met een werknemer, dan brengt dit extra zorgen en kosten met zich mee. Conflicten kunnen op veel manieren zijn ontstaan.

Oorzaken
• de medewerker kan ongeschikt zijn voor de functie;
• er kunnen belemmerende factoren zijn in werkomstandigheden of werkrelaties met collega´s;
• er kunnen privé-redenen zijn waardoor het werk een andere betekenis heeft gekregen voor de medewerker;
• de samenwerking tussen collega’s of afdelingen loopt onvoldoende;
• de medewerker is vervreemd van de eigen organisatie.

Gevolg
Vaak resulteren dergelijke redenen in demotivatie van de werknemer of zelfs tot ziekteverzuim.
Een conflict tussen de werkgever en de werknemer is een logisch gevolg.

Herkent u een dergelijke situatie binnen uw bedrijf?

Dan biedt MHCS diverse oplossingsmogelijkheden voor uw probleem.

In plaats van een tijdrovende en kostbare ontslagprocedure bij de kantonrechter waarbij de uitkomst onvoorspelbaar is, kunnen partijen in een exit-mediation snel duidelijkheid krijgen over hun positie. Men komt voor beide tot een acceptabele oplossing en daarmee worden kosten bespaard.

Met een mediation gesprek kunt u onderhandelen en afspraken maken. Die afspraken moeten dan worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst genoemd.

MHCS heeft al meer dan 15 jaar ervaring in het begeleiden van ontslagprocedures, het opbouwen van complete dossiers en het geven van advies en oplossingen voor uw conflict op de werkvloer.

Certificates

Name Number Valid till
Registration (company organization) Registered company/organization ADR.REGISTERED COMPANY/ORGANIZATION.REGISTRATION (COMPANY ORGANIZATION).MHCS-BV-FRANK-SPRENGERS.2021-10-01.PDJVIH 2027-01-01

Contact MHCS BV - Frank Sprengers

  • How can i help you