Maarsingh Mediation | Stephanie Maarsingh - van der Veer

Maarsingh Mediation | Stephanie Maarsingh - van der Veer
Maarsingh Mediation | Stephanie Maarsingh - van der Veer

Postal Address
Juliana van Stolberglaan 4
2252 KA Voorschoten
Netherlands

Visiting Address
Juliana van Stolberglaan 4, 2252 KA Voorschoten, Netherlands

T: +31(0)630729408
M: +31(0)630729408
Description
Mediation is een veel gebruikte vorm van bemiddeling bij conflicten. Soms lopen conflicten op de werkvloer, of privé, zo hoog op dat partijen er niet meer uitkomen. Conflicten kunnen vertroebeld raken door emoties, zodat de oorzaak van het probleem op een zijspoor komt. Zo escaleert een conflict en zijn partijen nog verder van huis. Als jullie nog lang samen door 1 deur willen of moeten, dan is het belangrijk dat er een oplossing komt die voor beide partijen bevredigend is.

Conflicten zijn heel normaal; er zijn verschillende standpunten en verschillende belangen. En er zijn ook gezamenlijke belangen. Het meest waardevolle element van een conflict is nog altijd de oplossing. In 80% van de mediationzaken lukt het om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Mediation kan de nare en dure gang naar de rechter en advocaat voorkomen.

Als mediator begeleid ik de gesprekken tussen 2 partijen. Ik zorg ervoor dat partijen kunnen praten, naar elkaar kunnen luisteren, na kunnen denken en weer gaan relativeren. Hierdoor kan er wederzijds begrip komen en nieuwe inzichten. Alle nodige informatie komt op tafel voordat er over een oplossing kan worden nagedacht. Ik stel vragen, elimineer onnuttige informatie en geef partijen de gelegenheid om hun hart te luchten. Ook fragmenteer ik het probleem zodat helder wordt wat er nou precies opgelost moet worden.

Ik begeleid jullie in dit proces zodat jullie zelf kunnen zoeken naar een optimale en duurzame oplossing. De nadruk ligt niet op tegengestelde belangen en argumenten, maar op gezamenlijk en wederzijdse belangen. Mediation is vrijwillig en vertrouwelijk. De partijen zitten er uit vrije wil en alle informatie blijft tussen de partijen en de mediator.

Een veel gehoord misverstand over mediation is dat het zweverig zou zijn. Dat is het niet, het is hard werken voor partijen. Het is communiceren. Zelfs de meest harde zakenmannen hebben het lef gehad om mee te doen aan mediation. In feite ben ik als mediator de regisseur van het gesprek, maar partijen bepalen wat er besproken wordt en wat de oplossing wordt. Ik heb geen toverstaf maar wel interventietechnieken waardoor de gesprekken gestructureerd, constructief en effectief verlopen. Dit geldt voor zowel bedrijfsmediation als familiemediation. Een mediator is neutraal, Ik ben er om beide partijen bij elkaar te brengen en in gesprek te houden. Ik heb dus geen belang bij de uitslag van de mediation.

Certificates

Name Number Valid till
Companies | basic registration Registered company ADR.REGISTERED COMPANY.COMPANIES | BASIC REGISTRATION.MAARSINGH-MEDIATION-STEPHANIE-MAARSINGH-VAN-DER-VEER.2019-01-01.ZCYC8L 2025-01-01

Contact Maarsingh Mediation | Stephanie Maarsingh - van der Veer

  • How can i help you