Interactia

Interactia
Interactia

Postal Address
Ascension Island (DEPRECATED)

Visiting Address
Kompas 38, 1319 DJ Almere, Nederland

T: +31(0)629561890
M: +31(0)629561890
Description
VAN CONFLICTEN EN VERZUIM NAAR MOTIVATIE EN PRESTATIEWaar mensen samenwerken, zijn meningsverschillen onvermijdelijk. Elk mens is immers uniek? Iedere werknemer brengt idee├źn, vaardigheden en talenten met zich mee. Die kunnen volledig tot bloei komen wanneer er ruimte is voor open communicatie en plezierige samenwerking. Dat leidt tot een goede sfeer op de werkvloer, optimale werkprestaties en een gering ziekteverzuim.

Juist omdat ieder mens anders in elkaar steekt, liggen botsingen van karakters en standpunten op de loer. Dat hoeft niet erg te zijn. Waar goede relaties bestaan, zijn meningsverschillen mogelijk. Hierdoor kunnen betrokkenen zich soms zelfs verder ontwikkelen en betere resultaten bereiken. Meningsverschillen die niet (tijdig) worden gesignaleerd of op constructieve wijze worden opgepakt, kunnen echter leiden tot spanningen en onvrede. In die gevallen groeit een meningsverschil uit tot een conflict. Dat heeft nadelige gevolgen voor het plezier in het werk, de prestaties van een team en de kans op ziekteverzuim.

Ik begeleid mensen bij het verbeteren van hun relaties. Het kan gaan om het voorkomen van conflicten, het hanteren van conflicten of het oplossen van conflicten. Voor iedere fase in vastgelopen communicatie of gefrustreerde samenwerking weet ik oplossingen te brengen door middel van training, coaching of mediation. Samen met managers en medewerkers ga ik op zoek naar ieders sprankelende en oorspronkelijke zelf, zodat ieder voor zich op de juiste plek binnen de organisatie optimaal tot zijn of haar recht kan komen. Positief samenwerken en open communiceren is het belangrijkste uitgangspunt! Zo kun je genieten van elkaars verschillen en profiteren van ieders persoonlijke groei.

Certificates

Name Number Valid till
Registration (company organization) Registered company/organization ADR.REGISTERED COMPANY/ORGANIZATION.REGISTRATION (COMPANY ORGANIZATION).INTERACTIA.2014-05-01.2X0R2W 2025-01-01

Contact Interactia

  • How can i help you