Innermotion-Coaching

Innermotion-Coaching
Innermotion-Coaching

Visiting Address
13, Annendaal, Oda, Weert, Limburg, Netherlands, 6002 VJ, Netherlands

T: +31(0)683659682
M: +31(0)683659682
Description
EVEN VOORSTELLEN

Passie, ontwikkelen en verantwoordelijkheid

jan-weekers

Mijn passie
Ik vind het belangrijk om uit te gaan van je talenten, je eigen kracht en verantwoordelijkheid nemen. Mezelf steeds blijven ontwikkelen, nieuwsgierig zijn naar nieuwe dingen en ervaringen opdoen. Als ik ergens in geloof dan doe ik dat met passie en gedrevenheid.

In mijn werk als mediator en trainer-coach vind ik passie, ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid belangrijke succesfactoren. Als deze succesfactoren gekoppeld worden aan ambities, geloof in eigen kunnen en dat omzetten in daden zal dit leiden tot succes en geluk.

Mijn ervaring
Als manager van een onderhoudsbedrijf heb ik jarenlang ervaring opgedaan. Het initiëren en invoeren van veranderingsprocessen, fusies, opzetten en onderhouden van kwaliteitssystemen waren belangrijke taken en projecten.
Naast de structuur is het culturele aspect een nog belangrijkere factor voor succes. De mens met zijn competenties, passie, ambities en kennis zijn voor mij de instrumenten om voor de organisatie en de collega’s een goed klimaat te creëren die leiden tot tevredenheid, samenhorigheid en resultaat.

Mijn ontwikkeling
Om mijn kennis en vaardigheden in het coachen en begeleiden van collega’s te verbeteren heb ik diverse coach-opleidingen gevolgd. In 2011 heb ik dat afgerond met het certificaat NLP-trainer. Het systemisch werk heeft ook mijn interesse en ik heb opleidingen gevolgd voor counselor familie- en organisatieopstellingen. In 2014 heb ik de opleiding voor mediaton gevolgd en ben ik lid van De Raad van Mediators geworden.

Mijn sport
Sport is voor mij een goede vorm van vrijetijdsbesteding. In het verleden ben ik actief geweest in de volleybalsport. Naast actief volleyballer was ik ook bestuurslid, trainer en coach. Vanaf 2000 ben ik actief bij Triathlonvereniging Weert. Nog steeds recreatief beoefenaar van de drie onderdelen, zwemmen-fietsen-lopen, en bestuurslid. Tot voor enkele jaren terug als trainer-coach. Naast de technische en fysieke aspecten gaat mijn belangstelling ook uit naar het begeleiden van de sporter. Het concept van Peter Murphy, Action Type dat hij doceert in Totaal Coachen heb ik gevolgd.

Mijn betrokkenheid
Maatschappelijke betrokkenheid is de Haarlemmer olie van de samenleving. In 2014 ben ik begonnen als vrijwilliger bij Slachtoffer Hulp Nederland. Een organisatie die opkomt voor slachtoffers en getuigen van misdrijven, verkeersongevallen en calamiteiten. Erkenning en luisteren zijn in het deel van mijn werk van groot belang gevolgd door ondersteuning om de draad weer op te pakken.

Certificates

Name Number Valid till
Registration (company organization) Registered company/organization ADR.REGISTERED COMPANY/ORGANIZATION.REGISTRATION (COMPANY ORGANIZATION).INNERMOTION-COACHING.2014-12-01.4F7X9Y 2025-01-01

Contact Innermotion-Coaching

  • How can i help you