Bureau IKVA

Bureau IKVA
Bureau IKVA

Visiting Address
Hoefblad 3, NL 5803 HR, Venray, Netherlands,

T: +31(0)640708222
M: +31(0)640708222
Description
De omgeving waarin de sector jeugd, welzijn, onderwijs en veiligheid verkeert, verandert steeds sneller. Er vinden veel wijzigingen plaats in de financiering, vragen, economische en technologische ontwikkelingen. Het beleid op langere termijn is steeds moeilijker te bepalen in deze omgeving.

De strategie voor de komende jaren is dan ook te investeren in innovatie met ruimte voor flexibiliteit. Hierbij is winst te behalen door met bureau IKVA te kijken en te komen tot een gezamenlijke strategische aanpak van de problemen/vraagstukken op het gebied van jeugd, welzijn, onderwijs en veiligheid. Bureau IKVA investeert in de kracht en de onderlinge verbinding van burgers. Burgerparticipatie, burgerinitiatieven en integratie vinden wij van groot belang.

Werkwijze

Bureau IKVA is een netwerk organisatie en werkt nauw samen met ketenpartners die gespecialiseerd zijn in advies, ondersteuning, training, coachen, uitvoering en onderzoek. Deskundige met jarenlange relevante werkervaring. Wij vinden de belangrijkste elementen zitten in het individu/ groep om samen met zijn /haar directe omgeving aan de slag te gaan. De focus ligt niet op de problemen, maar op de mogelijkheden en krachten. Wij kijken naar de vraag achter de vraag, dit is voor ons vanzelfsprekend. We nemen de problemen niet uit handen, maar ondersteunen in het versterken van het zelf oplossend vermogen. Onze begeleiding gaat uit van de kracht van mensen. We ondersteunen ze in het opbouwen van hun leven en sociale omgeving. Dit doen we vanuit een respectvolle en professionele benadering. We stimuleren mensen bij het verkennen en benutten van hun eigen mogelijkheden. We werken samen met de lokale samenleving en vergroten zo de mogelijkheid tot participatie en integratie.

Ons streven is dat dankzij onze hulp, advisering, bemiddeling, uitvoering e.d. een stap voorwaarts kan worden gezet en de geboden oplossing waarde toevoegt aan.

Succesfactoren

- Wij kijken naar wat de klant wil en wat bij hem past;

- Eigen kracht en mogelijkheden;

- Heldere en duidelijke procedure voor de opdrachtgever;

- Aandacht en ruimte voor cultuur, normen en waarden;

- Sterk middels samenwerkende partners;

Opdracht

Het projectgericht werken wordt steeds meer een dominante manier van werken n het spanningsveld waar de sector jeugd, welzijn, onderwijs en veiligheid elkaar raken. Bureau IKVA beschikt over een unieke deskundigheid die ingezet wordt voor gerichte activiteiten en adviezen. Voor een professionele effectieve uitvoering van de opdracht zijn voor ons onderstaande uitgangspunten leidend:

- Ondernemingsgerichte aanpak, maatwerk in plaats van standaard aanpak;

- Burgerparticipatie;

- Afspraak is afspraak;

Een opdracht is voor ons pas succesvol als er voor de lange termijn een werkzaam product is neergezet.

Certified practitioners within this company

Certificates

Name Number Valid till
Companies | basic registration Registered company ADR.REGISTERED COMPANY.COMPANIES | BASIC REGISTRATION.BUREAU-IKVA.2015-05-01.9K7F7X 2020-01-01

Contact Bureau IKVA

  • How can i help you