J.A.M. (Jacquo) Wennekers

mr J.A.M. (Jacquo) Wennekers
mr J.A.M. (Jacquo) Wennekers
Omschrijving
Dhr. mr. Jacquo Wennekers LL.M. is (in 1988) zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk afgestudeerd aan de Rechtenfaculteit van de Erasmusuniversiteit te Rotterdam, met de focus op bestuursrecht, milieu- en ruimtelijke ordeningsrecht. Een extra “bul” werd behaald door het succesvol doorlopen aan de Rijksuniversiteit te Leiden, van de leergang, agrarisch-, milieu- en regionale overheidsrecht, met de nadruk op pacht-, provincie- en waterschaps procesrecht.

Na enige jaren in het bedrijfsleven kwam hij tot de conclusie dat het werken als praktisch overheidsjurist hem meer lag en keerde hij terug als seniorjurist bij provinciaal bestuur van Zuid-Holland alwaar hij naast het opstellen en beoordelen van contracten, convenanten en bestuursovereenkomsten werd benoemd tot Griffier van de provinciale bezwaar- en beroepenkamer

Daarnaast vertegenwoordigt hij als woord- en penvoerder voor het provinciaal bestuur in bestuurs geschilzittingen bij zowel de Rechtbank te Den Haag als de Raad van State.

Daarbuiten bleef hij Bedrijfsrecht en Europees recht doceren aan o.a. Hogeschool HAS te Den Bosch en De Haagse Hogeschool te Den Haag en Delft met de focus op de vakken: bedrijfsrecht, bestuurs- milieu- water- arbeids- agrarisch- civiel en intellectueel eigendomsrecht en ondernemingsrecht.

Certificaten

Name Number Valid till
Certification (associate) Negotiator ADR.NEGOTIATOR.CERTIFICATION (ASSOCIATE).J.A.M. (JACQUO)-WENNEKERS.2019-03-01.VW0USE 2025-01-01
Certification (associate) Mediator ADR.MEDIATOR.CERTIFICATION (ASSOCIATE).J.A.M. (JACQUO)-WENNEKERS.2019-03-01.ZNHTUR 2025-01-01

Lidmaatschappen en specialisaties

Contact J.A.M. (Jacquo) Wennekers

  • How can i help you