Nederlandse Mediators Vereniging (NMV)

15.06.2022

Klik hier voor de website projectgroep werkwijze arbeidsmediation

15.06.2022Klik hier voor het persbericht van 15 juni 2022 van de projectgroep werkwijze arbeidsmediation
.
14.12.2021Klik hier voor de resultaten van het WAM onderzoek (projectgroep werkwijzer Arbeidsmediation)
.
15.02.2021Klik hier voor de NMV open brief aan minister Dekker m.b.t. de Covid-19 tegemoetkomingsregeling mediators
.
10.09.2020Inbreng NMV bij Ministerie van Justitie m.b.t. pre-consultatie wetgevingstraject. Klik hier voor de inbreng.
.
07.07.2020Op 7 juli 2020 heeft NMV bekend gemaakt dat mevrouw Julia Gerlach m.i.v. 22 oktober 2020 de functie voorzitter NMV zal vervullen. Momenteel is Julia vice-voorzitter NMV. In de achterliggende periode is gebleken dat Julia zich ondermeer sterk maakt voor een actieve en toekomstgerichte beroepsvereniging die open staat voor alle (kandidaat) mediators, ongeacht waar geregistreerd/gecertificeerd en die een sleutelpositie inneemt in de ontwikkeling van Nederlandse wetgeving m.b.t. mediation. Zij is ADR Register full certified conflictcoach, mediator en negotiator, heeft een zakelijke achtergrond en een heldere kijk op de toekomst van mediation en het mediatorschap. ADR Register feliciteert Julia Gerlach met haar aanstaande benoeming. Klik hier voor het interview met de scheidende en aantredende NMV voorzitter.
.
30.05.2020Op 28 mei 2020 hebben ADR Register en bestuur NMV verkennend overleg gehad, mede n.a.v. onze open brief. De uitkomst is dat beide organisaties voldoende houvast zien om het gesprek voort te zetten. Dit heeft enige tijd nodig. ADR Register heeft benoemd rond de aanstaande zomerperiode een concrete inhoudelijke terugkoppeling te willen geven aan de certificaathouders en relaties.
.
28.05.2020NMV heeft haar website vernieuwd. ADR Register is enthousiast over de nieuwe NMV website. Via de website onderstreept NMV - in het verlengde van de recente uittreding uit MFN - haar onafhankelijke positie als Nederlandse beroepsvereniging voor alle mediators, ongeacht waar geregistreerd of gecertificeerd, en voor allen die mediator willen worden. Een mooie en welkome ontwikkeling voor alle Nederlandse mediators, en dus ook de ADR Register mediators. Klik hier om naar de NMV website te gaan.
.
28.05.2020Op 28 mei 2020 hebben ADR Register, International Mediation Institute (IMI) en NMV een 1e gezamenlijk overleg gevoerd met als doel te onderzoeken hoe de registers en de beroepsvereniging kunnen samenwerken. Aan de orde is ondermeer gekomen: (1) is 1 titel-register in Nederland mogelijk? (2) hoe kan verbreding en differiëntatie binnen mediation worden gerealiseerd en gekoppeld aan ondermeer kwaliteitsborging (3) aan welk wettelijk kader is behoefte? Partijen hebben afgesproken de bijeenkomst een structureel vervolg te geven. Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en Mediators Federatie Nederland (MFN) zijn uitgenodigd voor het overleg, echter vooralsnog niet bereid gebleken deel te nemen.
.
12.05.2020NMV heeft een brief gestuurd aan Minister Dekker m.b.t. de mogelijke Nederlandse mediation-wetgeving. De brief sluit op belangrijke onderdelen aan op onze visie. Klik hier om de brief te lezen.
.
08.05.2020Reactie NMV bestuur op Open brief ADR Register (klik om te lezen)
.
14.04.2020Open brief ADR Register aan NMV (klik om te lezen)
.
21.01.2020De NMV Buitengewone Algemene Leden Vergadering keurt het besluit tot uittreding uit de MFN per 1 januari 2020 goed en bevestigt het per 28 november 2019 genomen bestuursbesluit. Klik hier om de openbare toelichting van het NMV bestuur te lezen (BALV speech voorzitter NMV).
.
28.11.2019NMV kondigt aan per 1 januari 2020 terug te treden uit de Mediators Federatie Nederland (MFN) en als zelfstandige, onafhankelijke beroepsvereniging verder te gaan.