Primeur voor Mediasi Academy

P E R S B E R I C H T ADR REGISTER
PRIMEURS VOOR MEDIASI ACADEMY
Mediasi beroepsopleiding onderhandelaar erkend door ADR Register
Mediasi rolt mentoraatstoets voor mediators uit


Rotterdam, 30 oktober 2015

Mediasi Academy start als 1e opleidingsinstituut in Nederland met de ADR erkende beroepsopleiding onderhandelaar en de mentoraatstoets voor mediators.

Onderhandelen is niet weg te denken uit de samenleving. En, onderhandelen wordt steeds belangrijker. De hedendaagse samenleving is gebaseerd op samenwerking en compromissen. De behoefte aan betrouwbare en goed opgeleide onderhandelaars neemt dan ook toe. Mediasi Academy heeft als 1e Nederlandse opleider een beroepsopleiding onderhandelaar ontwikkeld die toegang geeft tot de registratie en certificering als onderhandelaar bij het ADR Register.

Mediators worden getoetst op hun beroepsvaardigheid. De huidige toetsvarianten, zoals het video assessment, hebben nogal wat beperkingen en worden in de markt matig gewaardeerd. ADR Register heeft als antwoord hierop de mentoraatstoets ontwikkeld waarbij de mediator gedurende 2 kalenderjaren door een mentor wordt begeleid zodat de mediator vanuit de eigen praktijk zich kan doorontwikkelen. De mentoraatsperiode heeft een gedegen procesgerichte structuur en kent een vijftal toetsmomenten. Mediasi Academy gaat als 1e Nederlandse opleider de ADR mentoraatstoets voor mediators aan haar cursisten aanbieden. Cursisten zijn enthousiast hetgeen blijkt uit de 1e inschrijvingen!

ADR Register registreert en certificeert ADR practitioners, zoals arbiters, conflictcoaches, mediators en onderhandelaars. Duidelijk voor de markt en de professionals. Immers: de gehele ADR scope en competenties ondergebracht in 1 register zodat vinden en gevonden worden snel en eenvoudig is.

Mediasi Academy is een gepassioneerde en betrokken opleider. Mediasi Academy biedt (kandidaat) ADR practitioners een marktgericht en compleet aanbod van beroepsopleidingen en nascholing. Mediasi Academy maakt naast de klassieke lesmethoden natuurlijk ook gebruik van ‘blended learning’ en ‘elearning’; ook engelstalige opleidingen zijn beschikbaar.

ADR Register & Mediasi Academy verstevigen met deze stappen hun onderlinge samenwerking.

Voor meer informatie over het ADR Register neemt u contact op met:

Robert Tettelaar
Email: r.tettelaar@global-network-group.eu
GSM: +31(0)6 5437 5167
Internet: www.adr-register.com

Voor meer informatie over Mediasi Academy neemt u contact op met:
Erik Klein
Email: e.klein@mediasi.nl
GSM: +31(0)6 5139 1009
Internet: http://mediasi.academy