Roever Milieuadvisering (De Roever Omgevingsadvies)

Roever Milieuadvisering (De Roever Omgevingsadvies)
Roever Milieuadvisering (De Roever Omgevingsadvies)

Visiting Address
Heidebloemstraat 15, NL 5482 ZA, Schijndel, Netherlands,

T: +31(0)735941011
F: +31(0)735941011
Omschrijving
Mediation bij De Roever Omgevingsadvies

Mediation kan op vele gebieden worden ingezet, denk aan echtscheidingen, arbeidsconflicten en conflicten met de overheid. Om te bewerkstelligen dat de mediation inderdaad leidt tot een bevredigende oplossing vinden wij het belangrijk dat de mediationzaken die wij op ons nemen aansluiten bij onze deskundigheid die is gelegen op het gebied van het omgevingsrecht en het bestuursrecht. Hierdoor kan een zaak snel worden doorgrond en wordt voorkomen dat voor een oplossing wordt gekozen die, om wat voor reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk niet realiseerbaar blijkt te zijn of niet tot het gewenste resultaat leidt. Zaken die met name geschikt kunnen zijn voor mediation zijn klachtensituaties en bezwaar- en beroepsprocedures naar aanleiding van bijv. vergunningverlening of handhavingsprocedures. De mediation wordt uitgevoerd door onze senior juriste, Diana Oostvogels. Zij heeft vijftien jaar ervaring met procedures op het gebied van vergunningverlening en handhaving in het kader van het omgevingsrecht en heeft de juiste kennis en vaardigheden om, samen met u, tot een goede oplossing te komen. Diana is onlangs ADR gecertificeerd als mediator en aangesloten bij de Raad van Mediators. Deze professionele organisatie staat voor deskundigheid en kwaliteit op het gebied van conflictoplossing.

Geïnteresseerd?

Wij doen u graag, geheel vrijblijvend, een offertevoorstel of gaan met u in overleg om te bepalen of een bepaalde zaak zich leent voor mediation.

Certificaten

Name Number Valid till
Companies | basic registration Registered company ADR.REGISTERED COMPANY.COMPANIES | BASIC REGISTRATION.ROEVER-MILIEUADVISERING-DE-ROEVER-OMGEVINGSADVIES.2014-05-01.4B3X5G 2020-01-01

Contact Roever Milieuadvisering (De Roever Omgevingsadvies)

  • How can i help you