W.R.H. (Herman) Donderwinkel

mr. W.R.H. (Herman) Donderwinkel
mr. W.R.H. (Herman) Donderwinkel
Description
ADR Register arbitrator, mediator & negotiator Herman Donderwinkel

Ons kantoor: al circa 30 jaar een begrip

Karreman Gerechtsdeurwaarders en Juristen is opgericht in 1987 door M. (Marinus) Karreman. Het kantoor is sinds die tijd uitgebouwd tot een professionele deurwaardersorganisatie met een compleet pakket aan juridische en ambtelijke diensten. Bij de ontwikkeling van het kantoor heeft de kwaliteit van dienstverlening altijd centraal gestaan.

Onze huidige organisatie een kleine 30 medewerkers waaronder vier (toegevoegd/kandidaat-)gerechtsdeurwaarders, zes juristen en een tiental incassospecialisten. Ieder heeft zijn eigen specialisme en samen maken wij ons sterk voor u. Onze organisatie is het oudst dienende gerechtsdeurwaarderskantoor van Apeldoorn en omstreken.

Marinus Karreman is per 1 januari 2015 gedefungeerd als gerechtsdeurwaarder en heeft daarbij het ambtelijk roer overgedragen aan mr. G.E. (Erik) Hamer die per 10 december 2014 als gerechtsdeurwaarder aan het kantoor is verbonden. Daarvoor was Erik Hamer al ruim 12 jaar in dienst van de organisatie als jurist en daarna als kandidaat-gerechtsdeurwaarder.

Wij hebben de afgelopen 30 jaar bewezen dat wij een organisatie zijn met een solide basis en met kennis op het gebied van incasso, debiteurenbeheer en gerechtsdeurwaardersdiensten. Dit maakt ons een betrouwbare sparringpartner waarbij wij blijven streven naar innovatie, klanttevredenheid en een optimaal resultaat.

Onze visie: het beste uit ons team halen

Wij bieden een compleet en professioneel pakket van diensten op het gebied van debiteurenbeheer: van het aanmanen tot het leggen van beslag. Wij willen onze opdrachtgevers de beste kwaliteit leveren en hiervoor hebben wij een gekwalificeerd en gemotiveerd team van incassospecialisten, juristen, mediators en gerechtsdeurwaarders voor u samengesteld. Onze medewerkers worden voortdurend opgeleid, waarbij persoonlijke en zakelijke ontwikkeling voorop staat. Dat vinden wij belangrijk en zo willen wij het beste uit ons team halen.

Onze missie is het beheersbaar maken van het debiteurenrisico en het incasseren van openstaande vorderingen ten behoeve van onze opdrachtgevers. Dit doen wij niet alleen door onze kerntaak uit te voeren, maar ook door samen te werken met onze opdrachtgevers. Kernwaarden daarbij zijn:

• het leveren van een goede gedegen dienstverlening
• heldere communicatie
• het nakomen van afspraken
• integriteit
• duidelijkheid en transparantie
• respectvolle behandeling van alle partijen.

Kwaliteit: onze kern

Wij zijn aangesloten bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). De KBvG heeft voor de beroepsgroep een kwalitatieve standaard geformuleerd, die is gericht op het hanteren van een goede bedrijfsvoering in algemene zin én op het bevorderen van de professionalisering van de gerechtsdeurwaarderskantoren. Als gerechtsdeurwaarderskantoor zijn wij gebonden aan strikte wetgeving, reglementen en richtlijnen om onze professionele kwaliteit van dienstverlening en onze onafhankelijkheid en integriteit te waarborgen.

Daarnaast verlangen onze opdrachtgevers steeds vaker dat onze systemen en processen geborgd zijn. Op 9 december 2010 is het Reglement van het College Toetsing Gerechtsdeurwaarders (CTG) in werking getreden. In verband hiermee laten wij ons regelmatig uitvoerig toetsen op de Verordening KBvG normen voor Kwaliteit door een erkende auditor. Ook is per 28 januari 2016 de goedkeuring aan ons verleend om de certificering ISO 9001 te dragen. De ISO 9001 is een internationale norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Het behalen van deze certificering geeft blijk dat wij kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan en dat onze dienstverlening en de resultaten daarvan onderhevig zijn aan continue management met oog op blijvende verbetering.

Vier van onze zes juristen zijn tevens aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA). Deze vereniging heeft ten doel het waarborgen van een kwalitatief goede juridische dienstverlening en bevordert een goede juridische beroepsuitoefening.

Wij zijn voortdurend bezig met de inrichting van onze organisatie en werkprocessen met als doel het leveren van een optimale kwaliteit van dienstverlening. Hiervoor werken diverse medewerkers samen met ieder een eigen specialisme: automatisering/IT, juridisch en boekhouding.

Landelijke dekking: groot bereik met kennis ter plaatse

Wij zijn onderdeel van het samenwerkingsverband ‘welkedeurwaarder.nl‘. Dit samenwerkingsverband kenmerkt zich door de zelfstandige en regionaal sterke kantoren, met behoud van ieders identiteit. Elk kantoor heeft haar kennis en ervaring in de regio. Dit houdt de kwaliteit hoog en het verhaalsrisico laag.

De gerechtsdeurwaarders kunnen door bekendheid met verhaals(on)mogelijkheden het beoogde resultaat beter inschatten op haalbaarheid. Door de samenwerking en diversiteit van kantoren wordt een brede dienstverlening geboden die uniek is in haar soort. Hoge snelheid van handelen is gegarandeerd door afspraken tussen de kantoren onderling. Zo voorkomt u vertraging, wat tot een mogelijk verlies van verhaal zou kunnen leiden. Mede vanwege de samenwerking met andere kantoren strekt ons werkgebied zich uit over heel Nederland.

Currently working with

Name Place Website
Karreman Mediation BV 1, Emmalaan, Apeldoorn, Gelderland, Netherlands, 7315 AK, Netherlands

Certificates

Name Number Valid till
Certification (associate) Arbitrator ADR.ARBITRATOR.CERTIFICATION (ASSOCIATE).W.R.H. (HERMAN)-DONDERWINKEL.2017-11-01.0B6A5M 2025-01-01
Certification (associate) Negotiator ADR.NEGOTIATOR.CERTIFICATION (ASSOCIATE).W.R.H. (HERMAN)-DONDERWINKEL.2017-11-01.6P6U9E 2025-01-01
Certification (associate) Mediator ADR.MEDIATOR.CERTIFICATION (ASSOCIATE).W.R.H. (HERMAN)-DONDERWINKEL.2017-11-01.2Q1G3I 2025-01-01

Contact W.R.H. (Herman) Donderwinkel

  • How can i help you