M.J. (Marjolein) Antonissen

 M.J. (Marjolein) Antonissen
M.J. (Marjolein) Antonissen
Description
Achtergrond
Mijn naam is Marjolein Antonissen (1958) en ik begeleid al lange tijd mensen vanuit diverse functies. Gedurende mijn loopbaanontwikkeling ben ik mij steeds gaan interesseren voor de psyche van de mens, wat ieders drijfveren zijn en ‘waarom we doen zoals we doen’.

Visie

Mensen zeggen vaak na afloop van een traject: “je hebt me geholpen mijn weg te vinden” of “je hebt geholpen de brug te slaan”. Voor mij ligt daarin de essentie van mijn dienstverlening. Ik vind het bijzonder te zien hoe het veranderingsproces bij de ander zich voltrekt en dit proces te begeleiden. Vaak is al na enkele gesprekken een verandering merkbaar en voelbaar . Dit geeft mij veel voldoening. Ieder mens beschikt over mogelijkheden om zijn eigen antwoorden en oplossingen te vinden. Ik zie het als mijn rol mensen hierin te begeleiden. Mijn ruime levens- en werkervaring is hierbij van toegevoegde waarde.

Kennis en werkervaring

Na het volgen van de vierjarige opleiding Coaching en Counseling aan het Europees Instituut te Driebergen ben ik in 2013 gestart met mijn eigen praktijk. Daarvoor was ik werkzaam als manager, verzuimconsulent en bedrijfsmaatschappelijk werker. In deze functies kreeg ik inzicht in wat er kan spelen op de werkvloer en de impact van persoonlijke problematiek op de werksituatie. Ook ben ik hierdoor op de hoogte van wet- en regelgeving rondom verzuim en deskundig op het gebied van verzuimbegeleiding en re-integratie. Ik heb veel ervaring in het werken met werkgerelateerde problematiek in zeer uiteenlopende sectoren. Gedurende de afgelopen jaren heb ik de mediation opleiding gevolgd en mij gespecialiseerd in arbeidsmediation. Daarnaast ben ik gecertificeerd Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit.

Kenmerkend voor mijn manier van begeleiden:

-aandachtig, oog voor de mens
-een analytische manier van denken
-pragmatisch
-verbindend
-zorgvuldig
-humor

Certificates

Name Number Valid till
Certification - sub scope Conflictnavigator - trusted advisor - confidant - trustee ADR.CONFLICTNAVIGATOR - TRUSTED ADVISOR - CONFIDANT - TRUSTEE.CERTIFICATION - SUB SCOPE.M.J. (MARJOLEIN)-ANTONISSEN.2022-10-01.PMISPA 2028-01-01
Certification - sub scope Work place mediator - Labour mediator ADR.WORK PLACE MEDIATOR - LABOUR MEDIATOR.CERTIFICATION - SUB SCOPE.M.J. (MARJOLEIN)-ANTONISSEN.2022-10-01.ZQSXFB 2028-01-01
Certification - full Mediator ADR.MEDIATOR.CERTIFICATION - FULL.M.J. (MARJOLEIN)-ANTONISSEN.2022-10-01.YKYBLU 2028-01-01
Certification - full Negotiator ADR.NEGOTIATOR.CERTIFICATION - FULL.M.J. (MARJOLEIN)-ANTONISSEN.2022-10-01.WTXQHX 2028-01-01

Memberships and specialisms

Contact M.J. (Marjolein) Antonissen

  • How can i help you