M.A. (Petra) Keller

 M.A. (Petra) Keller
M.A. (Petra) Keller
Description
Een conflict is een probleem tussen twee partijen. Vaak spelen emoties en niet-gehoord voelen een belangrijke rol. Hierdoor kunnen conflicten escaleren en ertoe leiden dat mensen niet meer met elkaar om willen/kunnen gaan.
Mediation gaat uit van gelijkwaardigheid van de partijen. Het gaat om horen en gehoord worden en respect hebben voor de ander en diens mening en gevoel. Het doel is om samen tot een oplossing te komen die door beide partijen gedragen wordt. Op deze manier is in de toekomst de weg nog/weer open om met elkaar om te gaan. Dus waar een conflict is, tussen partijen die om welke reden ook, nog contact met elkaar zullen (moeten) hebben, is mediation een goede optie, omdat hierbij niet uitgegaan wordt van verschillen, maar van raakvlakken en gezamenlijke belangen om een oplossing te vinden. Dit kan o.a. belangrijk zijn in omgang met buren, familie, collega’s en ex-partners, vooral als er bij kinderen betrokken zijn.

Door in dergelijke gevallen een advocaat/rechter in te schakelen, kan de relatie enorm verstarren, waardoor contact in de toekomst moeilijk tot onmogelijk wordt. Beter zou het dan zijn, samen die oplossing te vinden die leidt tot een beter contact, hetgeen mogelijk zou kunnen zijn door een mediator in te schakelen. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn, is mediation vaak een betere, vriendelijkere manier. Het is dan niet meer noodzakelijk te kiezen tússen mensen. Het geeft ruimte aan meer mensen.
Een mediator is onafhankelijk en neutraal en heeft geheimhoudingsplicht. Dus u hoeft niets te vrezen als u een mediator inschakelt.

Currently working with

No organisations found.

Certificates

Name Number Valid till
Certification (associate) Mediator ADR.MEDIATOR.CERTIFICATION (ASSOCIATE).M.A. (PETRA)-KELLER.2015-09-01.4U1K7E 2025-01-01
Certification (associate) Negotiator ADR.NEGOTIATOR.CERTIFICATION (ASSOCIATE).M.A. (PETRA)-KELLER.2015-09-01.9H0F6Q 2025-01-01

Contact M.A. (Petra) Keller

  • How can i help you