G.J. (Joke) Schipper - de Bruijn

mr. G.J. (Joke) Schipper - de Bruijn
mr. G.J. (Joke) Schipper - de Bruijn
Description
Joke Schipper

Dat Joke Schipper zou kiezen voor een Rechtenstudie bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam stond tijdens haar middelbare schoolopleiding al vast. Haar sociale betrokkenheid en sterke gevoelens over recht en onrecht vormden de basis voor deze keuze en bepaalden na haar afstuderen in hoge mate de deelgebieden waarop zij zich richtte. Deze staan ook centraal binnen haar in 2006 opgerichte advocatenkantoor Schipper-de Bruijn: personen- en familierecht, het (jeugd)strafrecht en het psychiatrische patiƫntenrecht. Een niet onaanzienlijk deel van haar praktijk doet zij op Pro Deo basis, waaruit haar sociale betrokkenheid nog meer blijkt.

Hoewel Joke haar werk als advocaat gedreven en met enthousiasme beoefent, is zij de laatste jaren in toenemende mate ervan overtuigd geraakt dat in een aantal zaken Mediation een betere oplossing kan bieden. Het middels Mediation bereikte resultaat, waarbij partijen samen tot een door hen beiden gedragen oplossing komen, betekent een steviger draagvlak dan in geval van een rechterlijke uitspraak die meestal slechts voor een der partijen positief eindigt. Vandaar dat zij zich sinds 2011 ook als Mediator presenteert.

Sinds 2012 is zij International full Certified ADR Mediator.

Certificates

Name Number Valid till
Persons | full certified Master-negotiator ADR.MASTER-NEGOTIATOR.PERSONS | FULL CERTIFIED.G.J. (JOKE)-SCHIPPER - DE BRUIJN.2011-09-01.9M5Z1Q N/A
Persons | full certified Mediator ADR.MEDIATOR.PERSONS | FULL CERTIFIED.G.J. (JOKE)-SCHIPPER - DE BRUIJN.2011-09-01.6P9Z5X N/A
Persons | full certified Arbitrator ADR.ARBITRATOR.PERSONS | FULL CERTIFIED.G.J. (JOKE)-SCHIPPER - DE BRUIJN.2011-09-01.4N1N5Q N/A

Memberships and specialisms

Contact G.J. (Joke) Schipper - de Bruijn

  • How can i help you