B.W. Schalkwijk

 B.W. Schalkwijk
B.W. Schalkwijk
Description
InMediate: Balten Schalkwijk

Balten is als ervaren mediator een specialist in het begeleiden van onderhandelingen. Hij oordeelt niet, maar hij helpt u om een oplossing te vinden. Hij is als mediator onafhankelijk. Beide partijen moeten vertrouwen in hem hebben. Hij is ook terughoudend in het geven van zijn mening of het geven van advies over wat een partij wel of niet zou moeten doen, de mediator speelt een neutrale rol.

Balten toetst het commitment en de vrijwillige deelname aan de mediation. De partijen maken zelf hun keuzes en dragen daarvoor ook ieder hun eigen verantwoordelijkheid. Als mediator kan Balten de partijen waar nodig van informatie voorzien zodat zij zich een goed beeld kunnen vormen en hun positie kunnen bepalen. Daar waar nodig wijst hij de partijen op de mogelijkheid om externe adviseurs of deskundigen te raadplegen tijdens de mediation. Balten start de bemiddeling met een kennismakingsgesprek om te verkennen of bemiddeling daadwerkelijk de beste aanpak is voor het probleem. Daarnaast toetst hij of beide partijen bereid zijn hun conflict op deze wijze, via bemiddeling, op te lossen. Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Balten zet de kern van het verschil en de spelregels van de mediation op papier, de mediatonovereenkomst. In de bemiddelingsgesprekken die hierop volgen begeleidt Balten de partijen naar een mogelijke oplossing. De gevonden oplossing wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Na ondertekening hiervan is de bemiddeling beƫindigd.

De eerste stap: een persoonlijk gesprek tussen u en Balten. Uit dit gesprek zal snel naar voren komen wat Balten voor u kan betekenen.

Currently working with

Name Place Website
Private Life BV (InMediate) 18, Van Bijlandtplaats, Cool, Centrum, Rotterdam, South Holland, Netherlands, 3012 GA, Netherlands

Certificates

Name Number Valid till
Certification (associate) Mediator ADR.MEDIATOR.CERTIFICATION (ASSOCIATE).B.W.-SCHALKWIJK.2011-09-01.9R0H7E 2025-01-01
Certification (associate) Negotiator ADR.NEGOTIATOR.CERTIFICATION (ASSOCIATE).B.W.-SCHALKWIJK.2011-09-01.2W3M7F 2025-01-01

Contact B.W. Schalkwijk

  • How can i help you