B.D. (Birgitte) Peters

mr. B.D. (Birgitte) Peters
mr. B.D. (Birgitte) Peters
Description
Wat vonden de mensen die u vóór gingen?

Aanbevelingen / omwille van de privacy zijn namen van cliënten niet genoemd.

"Beste Birgitte,
Ik wil je hartelijk danken voor jouw inzet tijdens de mediationsessies!
Voor mij maar ook voor mijn leidinggevende was het een hele lastige periode maar mede dankzij jouw inzet hebben we uiteindelijk de vaststellingsovereenkomst kunnen ondertekenen.
Op reïntegratiebasis ben ik weer aan de slag gegaan, het begin was even lastig maar het gaat nu (heel) goed.
Ik wens jou het allerbeste met je praktijk.
Bij deze mijn waardering voor jou."
(juni 2017)


"Wij hadden een hoogopgelopen conflict dat uit de hand dreigde te lopen. Na een belletje konden wij de ochtend erop bij Birgitte terecht. Hierna waren wij weer on speaking terms en konden wij verder."
(maart 2017)

"Al na de 1e sessie is de communicatie tussen ons beter geworden."
(november 2016)

"Goedemorgen Birgitte,
Ik heb het gesprek bij jou als zeer prettig ervaren, heb zelf het gevoel dat tijdens en na het gesprek 'ruimte' is ontstaan en er ook weer dingen in beweging zijn gezet.
Dank je wel voor de begeleiding/ondersteuning.
Hartelijke groet,"
(mei 2013)

"Dank voor je heldere uiteenzetting, het lijkt mij een uitstekend plan om deze twee opties door te spreken en te komen tot een plezierige samenwerking naar de toekomst toe."
(mei 2012)

"Beste Birgitte,
Het traject loopt naar mijn idee erg goed, waarvoor dank."
(april 2012)

"Beste Birgitte,
Na onze laatste bijeenkomst heb ik alle indrukken uit de mediationgesprekken nog eens laten bezinken. Het is me duidelijk geworden hoezeer ook mij wrokkige gevolens parten hebben gespeeld. Zoals ik al zei voel ik me unfair behandeld, bewust in de steek gelaten, waarbij van mij tóch loyaliteit wordt gevraagd. Tegelijkertijd besef ik hoe weinig mijn houding aan de voortgang van het proces heeft bijgedragen. Wel ben ik er blij mee dat wij tijdens de afgelopen bijeenkomst - eindelijk dan toch - van mens tot mens met elkaar hebben gesproken."
(juni 2011)

Certificates

Name Number Valid till
Certification (full) Arbitrator ADR.ARBITRATOR.CERTIFICATION (FULL).B.D. (BIRGITTE)-PETERS.2017-10-01.3I7E6Y 2025-01-01
Certification (full) Conflictcoach ADR.ICR.CONFLICTCOACH.CERTIFICATION (FULL).B.D. (BIRGITTE)-PETERS.2017-10-01.4T8U4E 2025-01-01
Certification (full) Mediator ADR.MEDIATOR.CERTIFICATION (FULL).B.D. (BIRGITTE)-PETERS.2011-09-01.3H0K1I 2025-01-01
Certification (full) Negotiator ADR.NEGOTIATOR.CERTIFICATION (FULL).B.D. (BIRGITTE)-PETERS.2011-09-01.3X8J1C 2025-01-01

Memberships and specialisms

Contact B.D. (Birgitte) Peters

  • How can i help you