B.H.J. (Bert) de Regt

Mr. drs. B.H.J. (Bert) de Regt RE
Mr. drs. B.H.J. (Bert) de Regt RE
Description
Mr. drs. B.H.J. (Bert) de Regt
Adviseur Ondernemers, Families, Senioren
Bewindvoerder – Vermogensregisseur
Nalatenschapsplanner – Bemiddelaar

Certificates

Name Number Valid till
ADR conflictnavigator | main scope - associate certified Negotiator ADR.NEGOTIATOR.ADR CONFLICTNAVIGATOR | MAIN SCOPE - ASSOCIATE CERTIFIED.B.H.J. (BERT)-DE REGT.2020-06-01.IT0MMG 2026-01-01
ADR conflictnavigator | main scope - associate certified Mediator ADR.MEDIATOR.ADR CONFLICTNAVIGATOR | MAIN SCOPE - ASSOCIATE CERTIFIED.B.H.J. (BERT)-DE REGT.2020-06-01.W5VU0Q 2026-01-01
ADR conflictnavigator | main scope - associate certified Arbitrator ADR.ARBITRATOR.ADR CONFLICTNAVIGATOR | MAIN SCOPE - ASSOCIATE CERTIFIED.B.H.J. (BERT)-DE REGT.2020-06-01.AX33NA 2026-01-01

Memberships and specialisms

Contact B.H.J. (Bert) de Regt

  • How can i help you