P.M.M. (Paula) Beentjes

mr. P.M.M. (Paula) Beentjes
mr. P.M.M. (Paula) Beentjes
Description
Over Paula Beentjes

Ik ben mediator sinds 2010, van oorsprong ben ik jurist. In de periode voor 2010 was ik werkzaam als rechtbankmedewerker (gerechtssecretaris/griffier) bij de kinderrechter. Ik hield mij o.a.bezig met Familiezaken (zoals omgangszaken en ondertoezichtstellingen) en Jeugdstrafzaken. Mijn interesse voor het vak mediation is gewekt toen mij duidelijk werd wat met mediation bereikt kan worden. Mediation brengt een respectvolle afhandeling van het conflict met zich mee, deze respectvolle afhandeling zorgt ervoor dat de verstandhouding tussen de betrokkenen niet onnodig wordt beschadigd. Mediation is erop gericht een oplossing te vinden die naar ieders tevredenheid is.

Een groot verschil met een gerechtelijke procedure is dat in mediation de belangen van de betrokkenen centraal staan, ook de niet-juridische. Doordat alle probleempunten besproken kunnen worden en naar een oplossing toegewerkt wordt waar ieder zich in kan vinden, voelen alle betrokkenen zich aan het einde van het mediationtraject werkelijk 'rechtgedaan' .

In mijn werk als mediator richt ik mij met name op Familiezaken: Ik werk graag mee aan de verbetering van de verhoudingen tussen kinderen/jongeren en hun ouders. Ook zet ik mij graag in voor een goede begeleiding van ouders die besloten hebben te gaan scheiden. Als het ouders lukt bij een scheiding samen op respectvolle wijze tot overeenstemming te komen dan leggen zij daarmee de basis voor een harmonische toekomst waardoor zo min mogelijk schade aan de kinderen toegebracht wordt. Dan heb je als ouders het beste bereikt wat mogelijk is. Hier citeer ik een inmiddels '23-jarig kind' over de echtscheiding van haar ouders: "Mijn ouders scheidden toen ik 5 was. Samen met mijn moeder ging ik bij mijn stiefvader wonen. Vanaf dat moment had ik drie ouders die goed met elkaar en mij omgingen. Ik heb een gelukkige jeugd gehad. Het is niet zozeer de scheiding die negatieve gevolgen voor kinderen heeft, maar de manier waarop ouders hiermee omgaan." (J.K. 23 jaar, Leiden, in Volkskrant Magazine 23-3-'13)

Ik ben, naast mijn werk als mediator, ook werkzaam als Kindercoach/Jongerencoach voor kinderen in Scheidingssituaties. Ouders kunnen hun kind(eren) tijdens de mediations ook deel laten nemen aan het Zandkastelenprogramma. Dit programma brengt zowel voor ouders als kinderen veel duidelijkheid wat er nu precies gebeurt als ouders gaan scheiden. Ik bied dit Programma , - afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de leeftijdscategorie van de kinderen-, in groepsverband of op individuele basis aan.

Naast mediation in familiezaken ligt mijn hart ook bij Mediation in Straf- en Herstelzaken. Ik heb als co-mediator meegewerkt aan de Pilot Mediation naast Strafrecht bij de rechtbank Amsterdam. Inmiddels is Mediation in het Strafrecht bij alle rechtbanken in het hele land mogelijk. Mediation in Straf- en Herstelzaken is een extra interventie die in Strafzaken door het Openbaar Ministerie/de rechter kan worden ingezet. Hoe werkt het ? Door een ontmoeting van verdachte en het slachtoffer/de benadeelde, onder de deskundige begeleiding van een mediator, vertellen beide partijen hoe zij het gebeuren beleefd hebben en welke gevolgen dat voor hen en voor hun naaste familie heeft (gehad). Indien mogelijk worden er afspraken gemaakt over herstel, over de toekomst en over de schade die zowel materieel als immaterieel kan zijn. Door een dergelijke ontmoeting kan bij betrokkenen bijvoorbeeld inzicht in elkaars handelen ontstaan. Het slachtoffer/benadeelde kan de bij hem/haar levende vragen stellen die alleen de verdachte kan beantwoorden. Veelal zien wij gebeuren dat het slachtoffer door dit gesprek weer een belangrijke stap heeft gezet in het verwerken van het gebeuren, of het zelfs volledig achter zich kan laten. Bij de verdachte zien wij vaak dat de mogelijkheid excuses aan te bieden hen de mogelijkheid geeft schoon schip te maken. Ook kan het zorgen voor recidivevermindering. Na de mediation beslist de officier van justistie of de rechter wat er met de strafzaak gebeurt.

Daarnaast heb ik van 2012 tot 2017 vanuit Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie als begeleider meegewerkt aan herstelgerichte, veelal interculturele, projecten voor jongeren / jongvolwassenen in Justitiƫle Jeugdinrichtingen. Hierbij trad ik ook op als bemiddelaar in gesprekken tussen ouders en hun (ex-)gedetineerde kind om bijvoorbeeld te werken aan herstel van het vertrouwen in elkaar. In dit kader bezocht ik regelmatig jong gedetineerden in Penitentiaire Inrichtingen. Vanuit Gevangenenzorg Nederland geef ik de S.o.S.-Training (Spreken over Schuld, Slachtoffers, Spijt, Samenleving, Schaamte etc.) aan gedetineerde jongeren in zowel Jeugdinrichtingen als Penitentiaire Inrichtingen.

Ik vind het als mediator erg belangrijk dat alle betrokkenen zich 'gezien, gehoord en begrepen' voelen. Wat het vak 'mediation' voor mij zo boeiend maakt is dat het mensen de mogelijkheid biedt zelf hun conflicten op te lossen. Ik geloof in het vermogen van de mens om zelf zijn/haar conflicten op te kunnen lossen. Soms lijken zij zelf geen uitweg meer te kunnen vinden, maar deze is er vaak wel, door de deskundige begeleiding van een mediator komen zij er toch samen uit. Mediation brengt eenheid in verscheidenheid. Als rechtbankmediator krijg ik zaken doorverwezen vanuit de Rechtbank Noord-Holland (locatie Haarlem en Alkmaar) en vanuit de Rechtbank Amsterdam. Ook zonder verwijzing kunt u voor mediation terecht bij Paula Beentjes Mediation.

Ik ben als MfN-registermediator aangesloten bij ADR Register en MfN (Mediators Federatie Nederland) en bij diverse vakverenigingen zoals de NMV (Nederlandse Mediatorsvereniging), de MFAM (Nederlandse Vereniging voor Familiemediators) en VMNH (Vereniging Mediators Noord-Holland). Mijn werkwijze is erop gericht duidelijke afspraken te maken die realistisch en duurzaam zijn. Doordat de afspraken door de betrokkenen zelf ingebracht zijn, ligt er een stevig fundament onder en is er een grote bereidheid om deze na te komen.

Currently working with

Name Place Website
Paula Beentjes Mediation 18, Schieland, Wijkermeer, Beverwijk, North Holland, Netherlands, 1948RM, The Netherlands

Certificates

Name Number Valid till
Persons | full certified Familymediator ADR.FAMILYMEDIATOR.PERSONS | FULL CERTIFIED.P.M.M. (PAULA)-BEENTJES.2020-05-01.ATJYNV N/A
Persons | full certified Courtmediator ADR.COURTMEDIATOR.PERSONS | FULL CERTIFIED.P.M.M. (PAULA)-BEENTJES.2020-05-01.S9UTBU N/A
Persons | full certified Master-negotiator ADR.MASTER-NEGOTIATOR.PERSONS | FULL CERTIFIED.P.M.M. (PAULA)-BEENTJES.2020-05-01.JCNXIZ N/A
Persons | full certified Conflictcoach ADR.ICR.CONFLICTCOACH.PERSONS | FULL CERTIFIED.P.M.M. (PAULA)-BEENTJES.2020-05-01.EMCVZZ N/A
Persons | full certified Mediator ADR.MEDIATOR.PERSONS | FULL CERTIFIED.P.M.M. (PAULA)-BEENTJES.2020-05-01.UDIOJ2 N/A
Persons | full certified Arbitrator ADR.ARBITRATOR.PERSONS | FULL CERTIFIED.P.M.M. (PAULA)-BEENTJES.2020-05-01.Q2UI4B N/A

Memberships and specialisms

Contact P.M.M. (Paula) Beentjes

  • How can i help you