E.J. (Evert Jan) van den Berg

mr E.J. (Evert Jan) van den Berg
mr E.J. (Evert Jan) van den Berg

Certificates

Name Number Valid till
Certification - full Mediator ADR.MEDIATOR.CERTIFICATION - FULL.E.J. (EVERT JAN)-VAN DEN BERG.2011-09-01.2X2E0P 2025-01-01
Certification - full Arbitrator ADR.ARBITRATOR.CERTIFICATION - FULL.E.J. (EVERT JAN)-VAN DEN BERG.2011-09-01.3Z1N6W 2025-01-01
Certification - full Negotiator ADR.NEGOTIATOR.CERTIFICATION - FULL.E.J. (EVERT JAN)-VAN DEN BERG.2011-09-01.0K4R5X 2025-01-01

Contact E.J. (Evert Jan) van den Berg

  • How can i help you