Mediators in Vastgoed

Mediators in Vastgoed
Mediators in Vastgoed

Postal Address
Meer en Boslaan 49
NL 2103 VN Heemstede
Netherlands

Visiting Address
Meer en Boslaan 49, NL 2103 VN, Heemstede, Netherlands,

T: +31 (0)23 5477653
M: +31 (0) 6 14502133
Description
Een zakelijk geschil over grond-, bouw- en vastgoedgerelateerde kwesties kan leiden tot hoge juridische kosten, negatieve publiciteit en een, vaak blijvende, verstoorde relatie tussen partijen. Daarnaast kunnen vastgoedtransacties en ruimtelijke ontwikkelingen forse vertraging oplopen door een juridische procedure, wat voor alle partijen veelal onwenselijk is. Bovendien moeten partijen doorgaans nog met elkaar verder.

De gekwalificeerde en ervaren professionals van Mediators in Vastgoed kunnen u helpen u om op een andere manier het geschil op te lossen. Met deze vorm van bemiddeling begeleidt een neutrale deskundige de communicatie en onderhandelingen tussen partijen, om vanuit hun verschillende belangen tot een gezamenlijke en voor ieder van hen acceptabele oplossing van het geschil te komen. De kennis en ervaring van de professionals van Mediators in Vastgoed sluiten aan bij de aard van de geschillen over grond, vastgoed en bouw.

Mediation is veelal sneller en goedkoper dan het voorleggen van een geschil aan de rechter en houdt uw (dreigende) geschil achter gesloten deuren. Eventuele imagoschade wordt daarmee voorkomen. Mediation is vertrouwelijk, vrijwillig, flexibel en biedt – in tegenstelling tot een gang naar rechtbank – een zelfgekozen beslissing. Partijen houden daarmee zelf de regie over de gekozen oplossing. Het proces vindt uitsluitend plaats met toestemming van beide partijen. Bovendien zijn de kosten beheersbaar en kunnen partijen in principe op elk moment het proces beëindigen.

Certified practitioners within this company

Certificates

Name Number Valid till
Companies | basic registration Registered company .REGISTERED COMPANY.COMPANIES | BASIC REGISTRATION.REAL-SOLUTIONS-THIJS-EVERS.2018-07-01.2M0J6S 2024-01-01

Contact Mediators in Vastgoed

  • How can i help you