Novakh | Klazien Hartog

Novakh | Klazien Hartog
Novakh | Klazien Hartog

Postal Address
P.O. Box 558
NL 1440 AN Purmerend
Netherlands

Visiting Address
Julianastraat 23, 1931 CA Egmond aan Zee, Nederland

T: +31(0)637147156
M: +31(0)637147156
Description
Welkom bij NovaKH

U bent bij Novakh op het vertrouwde adres omtrent alle vragen over uw levenstestament en het uitvoeren van de wensen uit het testament en het afwikkelen van een testament na overlijden.

Novakh geeft advies en voorlichting over de invulling van een levenstestamenten
Novakh is levensexecuteur en gevolmachtigde
Novakh bemiddelt in erfrechtkwesties en nalatenschappen
Novakh regelt uw administratie en is toezichthouder

Onze visie:
Novakh streeft naar maatwerk en beseft dat ieder mens uniek is, met eigen kwaliteiten.
Novakh heeft respect voor een ieder en gaat ervan uit
dat ieder mens hulp moet kunnen krijgen wanneer dat (tijdelijk) nodig is.
Novakh streeft ernaar ieder mens zoveel en zolang mogelijk de regie over het eigen leven te laten behouden.
Novakh werkt daarom met een persoonlijke benadering en gaat samen u en/of uw familieleden of eventuele begeleider/mantelzorger op zoek naar de beste oplossingen.

Novakh is aangesloten bij het ADR-register als certified mediation company.
Novakh is aangesloten bij Novex (Ned. Org. van Executeurs)
Novakh is aangesloten bij Praktikos

Certificates

Name Number Valid till
Registration - company - organization - legal entity Registration company/organization ADR.REGISTRATION COMPANY/ORGANIZATION.REGISTRATION - COMPANY - ORGANIZATION - LEGAL ENTITY.NOVAKH-KLAZIEN-HARTOG.2015-01-01.9E3S7S 2025-01-01

Contact Novakh | Klazien Hartog

  • How can i help you