Kwadraad Maatschappelijk Werk | Margo Zandbergen - Kokx

Kwadraad Maatschappelijk Werk | Margo Zandbergen - Kokx
Kwadraad Maatschappelijk Werk | Margo Zandbergen - Kokx

Postal Address
P.O. Box 440
2800 AK Gouda Gouda
Netherlands

Visiting Address
Boelekade, Kort Haarlem, Gouda, South Holland, Netherlands, 2806 AS, Netherlands

T: +31(0)889004000
M: +31(0)646627773
Description
Kwadraad is een vernieuwende en ambitieuze organisatie die actief is in 45 gemeenten in Zuid-Holland en Utrecht West. Wij begeleiden en ondersteunen mensen bij hun dagelijkse leefproblemen. Denk daarbij aan vragen en problemen op gebied van
- relatie en huwelijk
- geld en werk
- gezin en opvoeding
- rouw en verlies
- ruzie en geweld

We doen dat met een breed pakket van diensten van licht tot intensief, zowel individueel als collectief en steeds meer blended *.
Onze medewerkers werken daar waar de burgers zijn, in wijken en buurten, gezondheidscentra, buurtcentra, scholen en bij burgers thuis. Het is onze ambitie om het eigenaarschap over het eigen leven van burgers en hun sociale netwerk te versterken zodat zij zo goed mogelijk in staat zijn het eigen leven weer op te pakken en mee te doen. We gaan uit van hun talenten en zetten in op wederkerigheid.

* Blended hulpverlenig is het perfecte evenwicht tussen online hulpverlening en persoonlijk contact

Visie
Kwadraad ziet de transformatie van het sociale domein als een omslag naar een inclusieve samenleving waar inwoners het leven in eigen hand nemen, naar elkaar omkijken en meedoen. Maatschappelijk werk heeft aandacht voor het gewone leven, ontzorgen en normaliseren.

Eigen kracht en talent
De maatschappelijk werker probeert de klant sterker te maken, zodat hij op eigen kracht de draad weer op kan pakken. Hierbij worden de mensen in de sociale omgeving van de klant geactiveerd en wordt er zonodig gebruik gemaakt van trainingen en/ of gesprekken in groepsverband, waar oplossingen en tips in een veilige omgeving kunnen worden uitgewisseld. Kwadraad gaat uit van de talenten van de klant en samen wordt onderzocht hoe de talenten ingezet kunnen worden om verder te komen.

Altijd in de buurt
Kwadraad werkt in bijna alle gemeenten in Zuid-Holland en in Utrecht West. We werken in de regio, bijvoorbeeld in wijken, buurtcentra en scholen, daardoor zijn we altijd dichtbij. Ook kun je direct aan de slag, op het moment dat het je uitkomt. Bijvoorbeeld via onze online hulpverlening.

Meer informatie
Wil je meer informatie over wat Kwadraad voor jou kan betekenen? Neem contact op met Kwadraad via T 088 900 40 00. We zijn elke werkdag bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.

Certificates

Name Number Valid till
Registration (company organization) Registered company/organization ADR.REGISTERED COMPANY/ORGANIZATION.REGISTRATION (COMPANY ORGANIZATION).KWADRAAD-MAATSCHAPPELIJK-WERK-MARGO-ZANDBERGEN-KOKX.2019-01-01.DIRUAB 2024-01-01

Contact Kwadraad Maatschappelijk Werk | Margo Zandbergen - Kokx

  • How can i help you