Dirigeer je Leven | Jos van der Sijde

Dirigeer je Leven | Jos van der Sijde
Dirigeer je Leven | Jos van der Sijde

Postal Address
Tolweg 32
NL 9655 PG Oud-Annerveen
Netherlands

Visiting Address
32, Tolweg, Oud Annerveen, Aa en Hunze, Drenthe, Netherlands, 9655 PG, Netherlands

T: +31(0)598 854 935
M: +31(0)6 5322 3743
Description
BENT U VERZEILD GERAAKT IN EEN CONFLICT EN KOMT U ER SAMEN NIET MEER UIT?

Ik help u graag om de verhoudingen weer te herstellen en de (emotionele) schade zoveel mogelijk te beperken. Niemand vindt het leuk om in een diepgaand conflict terecht te komen. Als er lang gepraat is, kunnen mensen vaak niet goed meer naar elkaar luisteren, laat staan begrip opbrengen voor elkaars standpunt. Een onafhankelijke en vooral onpartijdige derde kan dan uitkomst bieden.
In een sfeer van wederzijds vertrouwen komen alle partijen evenredig aan bod om hun kant van de zaak te belichten.

Uw mediator stelt een aantal spelregels vast, waardoor de gesprekken altijd in een optimale sfeer verlopen. De gesprekken kunnen met partijen afzonderlijk of gezamenlijk plaatsvinden; elke combinatie is mogelijk. Door middel van tussenrapportages en veelvuldig contact wordt het proces goed onder controle gehouden. Uiteindelijk stelt de mediator een vaststellingsovereenkomst op, waarin de gemaakte afspraken staan vermeld. De gedroomde uitkomst is geen compromis, maar een echte win-win situatie. Dat vereist inspanning van iedereen; ik help u de juiste wegen te bewandelen.

Door mijn lange ervaring als leidinggevende en musicus en mijn opleiding en voortdurende bijscholing tot buurtbemiddelaar en mediator, heb ik een goed “gehoor” ontwikkeld voor de vaak emotionele inhoud van een conflict. Door afstand te bewaren en volstrekt onpartijdig te zijn, ben ik in staat om orde en structuur aan te brengen in gecompliceerde situaties. Daardoor wordt het conflict voor alle betrokkenen minder diffuus en is het pad naar een door u gezamenlijk te vinden oplossing geëffend. Uiteraard is er ook ruimte voor uitgebreide nazorg; u bepaalt of hier behoefte aan is of niet.

Neem het heft in eigen handen, dirigeer uw eigen leven!
Maak vrijblijvend en gratis een afspraak voor een intakegesprek. Pas als wij elkaar in de ogen hebben gekeken kunt u besluiten of uw probleem bij mij in vertrouwde handen is.

Certificates

Name Number Valid till
Registration (company organization) Registered company/organization ADR.REGISTERED COMPANY/ORGANIZATION.REGISTRATION (COMPANY ORGANIZATION).DIRIGEER-JE-LEVEN-JOS-VAN-DER-SIJDE.2017-12-01.6B8U8G 2024-01-01

Contact Dirigeer je Leven | Jos van der Sijde

  • How can i help you