Bemiddelaar tussen ouders en school en in samenwerkingsvraagstukken

Bemiddelaar tussen ouders en school en in samenwerkingsvraagstukken
Bemiddelaar tussen ouders en school en in samenwerkingsvraagstukken

Postal Address
Houttuinlaan 5b
3447 GM Woerden
Netherlands

Visiting Address
Houttuinlaan 5, 3447 GM Woerden, Netherlands

T: +31(0)6 5493 2129
M: +31(0)6 5493 2129
Description
Als ouder of opvoeder wil je dat het op school goed gaat met je kind. En de school doet daar uiteraard alles aan. Als ouders en school er samen niet uitkomen dan kan bemiddeling uitkomst bieden. Het doel van bemiddeling is om de gesprekspartners samen tot een oplossing te laten komen. Daardoor kan een juridisch traject voorkomen worden. Als neutrale en onafhankelijke bemiddelaar, werkzaam bij Verus, begeleid ik gesprekken tussen ouders en de school om te komen tot een voor iedere gesprekspartner acceptabele oplossing. Ik ben ADR conflictcoach, mediator & onderhandelaar, tevens werkzaam als jurist onderwijsrecht (governance) bij Verus.

Certificates

Name Number Valid till
Companies | basic registration Registered company .REGISTERED COMPANY.COMPANIES | BASIC REGISTRATION.ADR-ARBITER-CONFLICTCOACH-MEDIATOR-ONDERHANDELAAR-THéRèSE-PENDERS.2019-10-01.FV3JJ4 N/A
Companies | basic registration Registered company .REGISTERED COMPANY.COMPANIES | BASIC REGISTRATION.ADR-ARBITER-CONFLICTCOACH-MEDIATOR-ONDERHANDELAAR-THéRèSE-PENDERS.2011-09-01.5C4A9U 2019-10-01

Contact Bemiddelaar tussen ouders en school en in samenwerkingsvraagstukken

  • How can i help you