J.M.M. (Thieu) Hofkes, MBA LL.M

 J.M.M. (Thieu) Hofkes, MBA LL.M MBA LL.M
J.M.M. (Thieu) Hofkes, MBA LL.M MBA LL.M
Description
Thieu Hofkes, MBA LL.M is een geaccrediteerd Arbeidsmediator en MfN Registermediator, met als specialisatie Arbeids- en Zakelijke Conflicten.

Als HR Professional met een bedrijfseconomische en arbeidsrechtelijke achtergrond en met een ruime ervaring op het gebied van conflictoplossing binnen Arbeidssituaties, heeft hij reeds vele partijen in diverse conflictsituaties nader tot elkaar weten te brengen.

Zijn stijl is resultaatgericht, confronterend maar met veel persoonlijke aandacht en begrip voor de situatie. Communicatie is hierbij het thema; luisteren naar elkaar en begrip verkrijgen voor een ieders belang in het conflict. Hierdoor ontstaat er een gemeenschappelijke basis waarop gezamenlijk verder gebouwd kan worden naar een oplossing. Hierbij kan hij confronterend zijn, maar altijd met respect voor de emoties en de belangen.

Mede door zijn zeer ruime ervaring als HR Professional, Ondernemer en een achtergrond als specialist in arbeidsrecht (LL.B), Sociale Psychologie, Rational Emotiveness Therapy (RET®) en als Master in Business Administration (MBA), is hij in staat om diverse technieken succesvol in te zetten in een Mediation traject. Met als uiteindelijk doel: een voor alle partijen acceptabele en gedragen oplossing van het conflict.

Thieu Hofkes, MBA LL.B is geregistreerd MfN en ADR Mediator, geaccrediteerd als Arbeidsmediator en aangesloten bij de Vereniging van Arbeidsmediators Nederland (VAN).

Currently working with

Name Place Website
HR-mind | Thieu Hofkes MBA LL.M 35, Schans, De Polders, Veldhoven, North Brabant, Netherlands, 5509NM, Netherlands

Certificates

Name Number Valid till
Persons | full certified Arbitrator ADR.ARBITRATOR.PERSONS | FULL CERTIFIED.J.M.M. (THIEU)-HOFKES, MBA LL.M.2018-09-01.9D4D3U N/A
Persons | full certified Conflictcoach ADR.ICR.CONFLICTCOACH.PERSONS | FULL CERTIFIED.J.M.M. (THIEU)-HOFKES, MBA LL.M.2018-09-01.9A0B3U N/A
Persons | full certified Master-negotiator ADR.MASTER-NEGOTIATOR.PERSONS | FULL CERTIFIED.J.M.M. (THIEU)-HOFKES, MBA LL.M.2018-09-01.7G2L2A N/A
Persons | full certified Mediator ADR.MEDIATOR.PERSONS | FULL CERTIFIED.J.M.M. (THIEU)-HOFKES, MBA LL.M.2018-09-01.5O2E8E N/A

Memberships and specialisms

Contact J.M.M. (Thieu) Hofkes, MBA LL.M

  • How can i help you