Ithaca InterActie BV | Wouter van der Loon

Ithaca InterActie BV | Wouter van der Loon
Ithaca InterActie BV | Wouter van der Loon

Postal Address
Wilhelminasingel 9A
6524AH Nijmegen
Netherlands

Visiting Address
9A, Wilhelminasingel, Stadscentrum, Nijmegen-Centrum, Nijmegen, Gelderland, Netherlands, 6524AH, Netherlands

T: +31(0)24 324 0999
M: +31(0)6 5396 0140
Description
Ithaca InterActie, samen ontdekken, ontwikkelen en realiseren.

Ithaca InterActie BV is het organisatieadviesbureau van Wouter van der Loon, adviseur, trainer, coach.
Het bureau streeft naar samenwerking met andere dienstverleners, ook vanuit de filosofie dat organisaties platforms zijn voor samenwerking en geen gesloten systemen, en richt zich vooral op organisaties met een maatschappelijke taakstelling, ook vanuit het eigen sociale engagement.

De naam is afgeleid van een gedicht van Kavafis, dat onder meer de boodschap heeft dat doelen belangrijk zijn maar dat het uiteindelijk zal blijken te gaan om de tocht. “Samen ontdekken en aanpakken” – interactie én actie – zegt veel over de visie van waaruit gewerkt wordt.

Mijn diensten als adviseur en coach richten zich vooral op een viertal domeinen:

Het ontwerpen en implementeren van functiehuizen en het koppelen van deze functiehuizen aan de gewenste HRM-aanpak. Ik beschrijf functies kaderstellend (meer flexibel) en resultaatgericht en koppel ze aan competenties en loopbaan- en ontwikkelpaden. Ik doe dat in interactie met vertegenwoordigers van de organisatie en HRM om zo draagvlak te krijgen en de organisatie mee te nemen in het veranderingsproces. De formatie wordt zowel beter beheersbaar en als meer ontwikkelgericht.

Het ondersteunen van HRM-stafafdelingen om hun diensten en producten beter af te stemmen op (interne) klantwensen en zich beter te profileren. Ik doe dat met accountmanagementtechnieken, imago-onderzoek en het in kaart brengen van sterke en zwakke punten (o.a. via een assessment). Ook geef ik training in adviesvaardigheden. Ik werk hier samen met Margaretha Heimensen.

Het verlagen van de managementintensiteit (hiërarchie-reductie) door het helpen bij intern onderzoek, organisatieontwerp en implementatie. Doel is het verhogen van de autonomie van professionals én het versterken van hun verantwoordelijkheidsgevoel voor organisatie als totaal. De activiteiten sluiten aan bij een proefschrift waarmee ik bezig ben.

Organisatieopstellingen. Ik begeleid opstellingen als intervisie-methode en als methode om meer zich te krijgen op de systemische aspecten van conflicten. Ik werk hier samen met Nancy Poels (werkplaats voor organisatievraagstukken) en Caleidoscoop Leertrajecten.

Ik heb recentelijk een boek geschreven over Functiehuizen en ben nu bezig met een boek over HR-accountmanagement. Ik promoveer op een onderzoek naar de mogelijkheden van non-hiërarchische organisaties.

Certificates

Name Number Valid till
Companies | basic registration Registered company ADR.REGISTERED COMPANY.COMPANIES | BASIC REGISTRATION.ITHACA-INTERACTIE-BV-WOUTER-VAN-DER-LOON.2018-05-01.5M8N2G 2024-01-01

Contact Ithaca InterActie BV | Wouter van der Loon

  • How can i help you