Dubois Mediation & Coaching | Tjarda Dubois

Dubois Mediation & Coaching | Tjarda Dubois
Dubois Mediation & Coaching | Tjarda Dubois

Postal Address
Irisstraat 30
NL 1214 ET Hilversum
Netherlands

Visiting Address
30, Irisstraat, Hilversum, North Holland, Netherlands, 1214ET, Netherlands

T: +31(0)6 4531 4054
M: +31(0)6 4531 4054
Description
Mediation op de werkvloer
Mediation: wat is het?

Hebben we er wel dezelfde definitie van? Velen van ons hebben er wel een beeld bij het woord Mediation. Er bestaan veel synoniemen van het woord Mediation. Of anders gezegd, een Nederlandse vertaling...zoals: bemiddeling, conflicthantering, ruzie, Rijdende Rechter taferelen,

En net als er zoveel verschillende type honden bestaan (het voorbeeld van het plaatje in je hoofd van een witte hond met zwarte vlekken… ) zo veel verschillende kanten kun je op met mediation.

Definitie Mediation gevonden op Encylco.nl - Mediation is een wijze van conflictoplossing waarbij een onafhankelijke mediator helpt om de partijen zelf hun conflict te laten oplossen. De mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.

Definitie Conflictbemiddeling op Wikepedia - Conflictbemiddeling of mediation is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. Bemiddeling is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van een escalatie.

Eigen definitie: in de handpalm komen al je vingers samen: je vingers zijn alle verschillende standpunten en in je handpalm ligt het gezamenlijke belang…

De kunst is om iedereen zijn standpunten te laten uitspreken, onder begeleiding van een derde niet-belanghebbende persoon - de mediator, waarbij er begrip ontstaat om naar een oplossing toe te kunnen werken. Er ontstaat ruimte voor de verschillende standpunten (weliswaar in een licht gewijzigde vorm) zodat alle belanghebbenden zich kunnen herkennen in de gemaakte oplossing… hierdoor is de kans dat de oplossing toekomstgericht en toekomstbestendig is heel groot.

De begrippen uitgelicht:

Twee of meer partijen -

elk hun eigen standpunt -

standpunten liggen uiteen van 180 tot 5 graden uit elkaar -

er is geen schuld, dat vindt men van wel -

loskomen van de patstelling -

er samen uit willen komen, omdat er na het conflict nog sprake is van noodzakelijke communicatie -

standpunten zijn niet per definitie verkeerd : er is niet een goed en een fout

omdat de verschillen vaak zo ver uit elkaar liggen, is het conflict even hevig en voor sommige partijen niet meer te overzien

derde persoon die totaal geen belang in het conflict heeft anders dan het te willen oplossen - liever geen oeverloze discussie, waar men zonder onafhankelijke derde partij niet meer uitkomt -

liever geen conflict dat kan uitmonden in agressie naar elkaar, bedreigen, pesten, intimideren, escaleren, ontaarden in chaos, in ieder geval een situatie waar beide partijen in eerste instantie niet voor ogen hadden…

Partijen kunnen zijn: buren, echtgenotes, ouder/kind-puber, vrienden, zakenpartners, familieleden,

Belangrijke ingrediënten van een mediation proces:

De bereidheid om samen rond de tafel te willen zitten, met een onafhankelijke partij die de zaak neutraliseert,

De wil om samen tot een oplossing te komen

Het besef dat eigen inbreng belangrijk is

De wijsheid dat je deelname niet vrijblijvend is: als je er aan begint, dan maak je het proces af: wie A zegt, zegt ook B

De norm dat je luistert naar elkaar omdat je dat zelf belangrijk vindt dat er ook naar jou geluisterd wordt

Je doet moeite om het standpunt van de ander te willen begrijpen (eerst begrijpen dan begrepen worden - Covey)

Je hebt de potentie om begrip voor elkaars emoties op te kunnen brengen

De onafhankelijke partij (= de mediator) heeft begrip voor jullie emoties, voor jullie standpunten, heeft geen oordeel, heeft geen belangen en bovenal dient jullie belangen. Dit is een wezenlijk verschil met de advocatuur: een advocaat dient het belang van zijn cliënt, dus altijd van een van de twee partijen.

Certificates

Name Number Valid till
ADR conflictnavigation company - organisation | basic registration - not certified Company basic registration (not certified) ADR.COMPANY BASIC REGISTRATION (NOT CERTIFIED).ADR CONFLICTNAVIGATION COMPANY - ORGANISATION | BASIC REGISTRATION - NOT CERTIFIED.DUBOIS-MEDIATION-COACHING.2014-11-01.1D9O0S 2025-01-01

Contact Dubois Mediation & Coaching | Tjarda Dubois

  • How can i help you