Uitzonderingen en vrijstellingen bij instroomeisen

UITZONDERINGEN EN VRIJSTELLINGEN BIJ INSTROOMEISEN
1. Algemeen
1.1. Scope gerelateerde erkende beroepsopleiding
 • Indien u direct als full certified wilt certificeren en de (1) ervaringsaudit, (2) kennistoets en (3) vaardighedentoets met voldoende resultaat hebt afgelegd bent u vrijgesteld voor de verplichting tot het volgen van een erkende beroepsopleiding.
1.2. Land Roemeniƫ
 • Vrijstelling voor alle mediators in RoemeniĆ«
 • Bij het ontbreken van geschikt en marktconform aanbod zijn full certified mediators in RoemeniĆ« tot nader order vrijgesteld van het hebben van een beroepsaansprakelijkheidspolis.
2. Voor arbiters
2.1. Indien HBO of WO studie recht afgerond
 • Indien de kandidaat een HBO of WO studie recht heeft afgerond, wordt vrijstelling verleend voor de basisopleiding arbitrage en kennistoets.
3. Voor mediators
3.1. Indien registreerd als (oud) NMI | MFN mediators of bij de Belgische Federale Bemiddelingscommissie
 • Vrijgesteld voor (1) verklaring omtrent gedrag (2) client aanbevelingsbrieven (3) opleidingscertificaat (4) kennistoets (5) vaardighedentoets
3.2. Titel court mediator | rechtbankmediator
 • Afwijking voor full mediators.
 • Uitsluitend voor de full gecertificeerde mediator. Niet mogelijk voor de associate gecertificeerde mediator.
 • De certificaathouder dient te voldoen aan de eisen die de nationale overheid in het land van vestiging stelt. Aanvullende registratie en kwalificatie is strikt vrijwillig. Aanvullende kosten worden door belast.
3.3. Titel family mediator | familie mediator
 • Afwijking voor full mediators.
 • Uitsluitend voor de full gecertificeerde mediator. Niet mogelijk voor de associate gecertificeerde mediator.
 • De certificaathouder dient te voldoen aan de eisen die de nationale overheid in het land van vestiging stelt. Aanvullende registratie en kwalificatie is strikt vrijwillig. Aanvullende kosten worden door belast.
4. Voor onderhandelaars
4.1. Content-negotiator
 • In aanvulling op de reguliere ervaringstoets dient de kandidaat specifieke sector gerichte kennis en vaardigheden op expertniveau aan te tonen.
4.2. Master-negotiator
 • Uitzondering voor alle geregistreerde en gecertificeerde arbiters en mediators
 • De titel master-negotiator is inbegrepen in de registratie als arbiter of mediator. Geen extra procedure.
 • Indien niet gecertificeerd als arbiter of onderhandelaar: de kandidaat master-negotiator heeft de basisopleiding content-negotiator en de applicatie training master-negotiator ( of een alles in 1 training) afgerond.