Instroomeisen

INSTROOMEISEN VOOR ADR PRACTITIONERS
Versie: mei 2017
Om te registreren en te certificeren ADR practitioner (arbiter, conflictcoach, mediator, onderhandelaar) moet u voldoen aan de instroomeisen.
Klik hier voor het overzicht van uitzonderingen en vrijstellingen
ALGEMENE INSTROOMEISEN
1. Antecedenten auditAssociateFull
1.1. NL: verklaring omtrent gedrag | B: verklaring goede zedenjaja
1.2. Algemene aanbevelingsbrieven (2x) afgegeven door derden, geen familie of werkgeverjanee
1.3. Aanbevelingsbrieven (2x) afgegeven door cliëntenneeja
2. Identificatie audit
2.1. Ingevuld online aanmeldingsformulierjaja
2.2. NL: uittreksel KVK | B: uittreksel kruispuntbank ondernemingen
jaja
2.3. Bewijs van verzekering aansprakelijkheid optioneelja
3. Ervarings audit (*) (**)
3.1. Actueel scope gerelateerd curriculum vitaejaja
3.2. Meer dan 2 jaar ervaring + cliëntopdrachten
3.2.1. Indien arbiter: 2 jaar + ≥ 15 cliënt opdrachten
3.2.2. Indien conflictcoach: 2 jaar + ≥ 15 cliënt opdrachten
3.2.3. Indien mediator: 2 jaar + ≥ 15 cliënt opdrachten
3.2.4. Indien onderhandelaar: 2 jaar + ≥ 15 cliënt opdrachten
neeja
4. Opleidings | Trainings audit (*) (***)
4.1. Bewijs algemene vooropleiding
4.1.1. Voor alle ADR practitioners: minimale vooropleiding HBO of hoger dan wel aantoonbaar en verifieerbaar vergelijkbaar denk-, kennis en werkniveau
jaja
4.2. Scope & (sub)types gerelateerde erkende basis beroepsopleiding.
4.2.1. Voor alle ADR practitioners: verplicht
jaja
5. Kennistoets (examen) (*) (***)
5.1. Kennistoets (theorie-examen).
5.1.1. Indien arbiter: verplicht
5.1.2. Indien conflictcoach: niet verplicht
5.1.3. Indien mediator: verplicht
5.1.4. Indien onderhandelaar: verplicht
jaja
6. Vaardighedentoets (examen) (*)
6.1. Vaardighedentoets
6.1.1. Indien arbiter: verplicht
6.1.2. Indien conflictcoach: verplicht
6.1.3. Indien mediator: verplicht
6.1.4. Indien onderhandelaar: verplicht
neeja
(*)
Indien meer dan 12 jaar ervaring:

Neem contact op met office operations voor het bespreken van de vrijstellingsmogelijkheden en de individuele instroomaudit. Hierbij kunnen vrijstellingen voor opleiding, kennistoetsen en/of vaardighedentoets worden toegekend.
(**)
Indien de practitioner nog niet de benodigde twee ervaringsjaren heeft behaald, kan de practitioner vervangend controleerbaar bewijs aanleveren op basis van het aantal cliëntopdrachten, scope gerelateerde klokuren coaching of omzet.
Cliënt opdrachten
Indien minder dan het specifieke aantal jaren ervaring dan ≥ specifiek aantal cliënt opdrachten
Indien arbiter: ≥ 25 cliënt opdrachten
Indien conflictcoach: ≥ 25 cliënt opdrachten
Indien mediator: ≥ 25 cliënt opdrachten
Indien onderhandelaar: ≥ 25 cliënt opdrachten
Klokuren
Indien minder dan het specifieke aantal jaren ervaring dan ≥ specifiek aantal klokuren
Indien arbiter: ≥ 250 klokuren
Indien conflictcoach: ≥ 250 klokuren
Indien mediator: ≥ 250 klokuren
Indien onderhandelaar: ≥ 250 klokuren
Omzet
Indien minder dan het specifieke aantal jaren ervaring dan ≥ specifieke omzet
Indien arbiter: ≥ euro 25.000,-
Indien conflictcoach: ≥ euro 25.000,-
Indien mediator: ≥ euro 25.000,-
Indien onderhandelaar: ≥ euro 25.000,-
(***)
Indien de practitioner geen erkende opleiding, training of kennis/vaardighedentoets heeft behaald, echter wel een niet erkend programma heeft doorlopen, kan een individueel erkenningsverzoek van het niet erkende programma worden aangevraagd. Op basis van het verzoek kan een individuele erkenning tot stand komen of kunnen (deel)vrijstellingen worden toegekend. Neem contact op met office operations om de mogelijkheden te bespreken.