Certificeringsscopes & (sub)types

BESCHIKBARE SCOPES EN (SUB)TYPES VOOR ADR PRACTITIONERS EN HUN BEDRIJVEN
Versie: augustus 2016
1. Scopes (types)
 • ADR practitioner | arbitrator (register-arbiter)
 • ADR practitioner | conflictcoach (register-conflictcoach)
 • ADR practitioner | mediator (register-mediator)
 • ADR practitioner | mediator | court mediator (rechtbankmediator / gerechtsmediator) (*)
 • ADR practitioner | mediator | family mediator (familie mediator) (*)
 • ADR practitioner | negotiator | content negotiator (onderhandelaar namens opdracht- of werkgever)
 • ADR practitioner | negotiator | master negotiator (onderhandelaar)
2. Honorary practitioners (**)
 • Honorary practitioner | arbitrator (ere arbiter)
 • Honorary practitioner | conflictcoach (ere conflictcoach)
 • Honorary practitioner | mediator (ere mediator)
 • Honorary practitioner | negotiator (ere onderhandelaar)
3. Practitioners of excellence (**)
 • Practitioner of excellence | arbitrator (arbiter van verdienste)
 • Practitioner of excellence | conflictcoach (conflictcoach van verdienste)
 • Practitioner of excellence | mediator (mediator van verdienste)
 • Practitioner of excellence | negotiator (onderhandelaar van verdienste)
4. Subtypes (inhoudelijke specialisaties) (***)
 • AMV divorce specialist
 • Boardroom | geschillen binnen directies, raad van bestuur, raad van advies
 • Business | geschillen m.b.t. commerciĆ«le en handelsactiviteiten, zoals klant/opdrachtgever, koper/producent/leverancier
 • Company | geschillen tussen bedrijven en organisaties
 • Court | rechtbank gerelateerde conflictoplossing (*)
 • Family | echtscheidings- en familie mediation (*)
 • Labour | geschillen tussen werknemers en werkgevers
 • Public - private | geschillen tussen 'het volk / het bedrijfsleven' en 'de overheid'
 • Religious | geschillen tussen religieuze personen, groepen, organisaties en instanties
5. Subtypes (sector specialisaties) (***)
 • Accountancy (accountancy)
 • Agricultural (agrarisch)
 • Appraising (taxaties / waarde bepaling)
 • Automotive (automobielen)
 • Aviation (luchtvaart)
 • Brokerage (makelaardij)
 • Cattle & livestock breeding (veeteelt)
 • Construction & building (constructie / bouw)
 • Consultancy (consultancy)
 • Cross-border
 • Education & training (opleiding & training)
 • Expats (expats)
 • Farming (landbouw)
 • Financial (financieel)
 • Government (overheid)
 • Health & medical (gezondheid en medisch)
 • Inheritance (nalatenschappen)
 • Intercultural (intercultureel)
 • Insurance (verzekering)
 • Legal (juridisch)
 • Logistics (logistiek)
 • Maintenance (onderhoud)
 • Maritime (maritiem)
 • Media
 • Non profit (non profit)
 • Notary (notariaat)
 • Real estate (onroerend goed)
 • Repair, renovation & restoration (reparatie, renovatie en restauratie)
 • Space (space industry) (ruimtevaart)
 • Taxes (belastingen)
 • Transport (transport)
6. Subtypes (internationale talen) (***)
 • Chinese / Mandarin (Chinees / Mandarijn)
 • English (Engels)
 • French (Frans)
 • German (Duits)
 • Russian (Russisch)
 • Spanish (Spaans)
(*)
Alleen mogelijk / beschikbaar voor full gecertificeerde mediators.
De mediator is verplicht zich te houden aan de nationale wet- en regelgeving met betrekking tot de toepasselijk scope.
Indien rechtbank- of gerechtsmediator: de mediator dient te kwalificeren in overeenstemming met de toepasselijke nationale criteria of is geregistreerd bij een rechtbank of tribunaal.
Indien familie mediator: de mediator heeft een specialisatie opleiding afgerond.
Subtype registratie is alleen mogelijk / toegestaan indien de gekoppelde scope registratie is toegekend.
(**)
Alleen beschikbaar voor professionals op voordracht van de ICC Council, een vakorganisatie of belangenvereniging dan wel op basis van een directiebesluit van Global Network Group of haar dochterondernemingen.
(***)
Geregistreerd op basis van eigen opgave van de practitioner.
Global Network Group en dochterondernemingen behouden zich het recht voor de registratie te weigeren en om toegekende / geregistreerde subtypes te ontnemen.