M.A.M. (Marian) Grondman

 M.A.M. (Marian) Grondman
M.A.M. (Marian) Grondman
Omschrijving
Marian Grondman

mediator | verandermanager | procesbegeleider | beleidsbemiddelaar | adviseur | trainer

Certificaten

Name Number Valid till
Persons | associate certified Master-negotiator ADR.MASTER-NEGOTIATOR.PERSONS | ASSOCIATE CERTIFIED.M.A.M. (MARIAN)-GRONDMAN.2019-01-01.7BTQDN 2025-01-01
Persons | associate certified Mediator ADR.MEDIATOR.PERSONS | ASSOCIATE CERTIFIED.M.A.M. (MARIAN)-GRONDMAN.2019-01-01.KJADPO 2025-01-01

Lidmaatschappen en specialisaties

Contact M.A.M. (Marian) Grondman

  • How can i help you