Visie ADR Register op inrichting Europese ADR coöperatie inclusief herinrichting Nederlandse situatie

Visie van ADR Register op de inrichting van een Europese ADR coöperatie inclusief de herinrichting van de huidige Nederlandse situatie.
Klik op de link om de hele visie te downloaden:
2019.05.23-Visie-ADR-Register-op-EU-landschap-en-herinrichting-NL-DEFINITIEF
Of klik op deze link voor de presentatie via een overzichtelijk stroomschema:
2019.05.23-Visie-ADR-Register-op-EU-landschap-en-herinrichting-NL-flowcharts-DEFINITIEF
En lees ook het interview met ADR Register in Tijdschrift voor Conflicthantering nummer 2/2019:
Tijdschrift-voor-Conflicthantering-2019.02-Interview-ADR-Register-Robert-Tettelaar
Onze visie op hoofdlijnen: op weg naar 1 centraal en collectief Europees + nationaal kwaliteitsregister voor arbiters, conflictcoaches, mediators en negotiators.
ADR Register steunt mediation wetgeving die voor 1 of meer specifieke mediation groepen wettelijke bevoegdheden vast stelt. Hiervoor is noodzakelijk dat een bevoegdheid wordt gekoppeld aan een specifiek profiel. Een profiel bestaat uit ondermeer vereisten t.a.v. competenties van de mediator en de bijbehorende bedrijfs- en werkprocessen.
Voor de meeste mediators geldt naar verwachting dat mediation wetgeving zijn/haar werkzaamheden en processen niet zal raken. De mediation wetgeving dient dan ook zodanig te zijn ingericht dat deze groep niet wordt weggezet als 2e rangs. Ook is van groot belang dat aansluiting tot stand komt op bestaande en aanstaande EU wet- en regelgeving. Voor ADR Register harde randvoorwaarden om steun aan wetgeving te geven.
Voor een succesvolle implementatie van mediation wetgeving en verdere uitbouw van de ADR sector, waaronder mediation, is een geschikte organisatorische infrastructuur nodig. De huidige infrastructuur, ook in Nederland, voldoet niet of niet voldoende.
ADR Register pleit voor de realisatie van een Europese ADR coöperatie (Body) die bestaat uit gelijk ingerichte nationale coöperaties (Bodies). Een coöperatie is een vereniging die overeenkomsten aangaat met en voor leden. Iedere coöperatie kent vier ledengroepen. Iedere ledengroep is gekoppeld aan een segment.
De segmenten zijn:
- certificeringsinstanties (C-leden),
- markt/opdrachtgevers (M-leden),
- opleiders (O-leden) en
- sector/practitioners (S-leden).
Lidmaatschap is gekoppeld aan een overeenkomst. De leden zijn eigenaar van de coöperatie. De Algemene Vergadering is het bevoegde orgaan.

Als output ontstaat een centraal en collectief Europees register met nationale deelregisters. In het register worden de ADR hoofdscopes arbiter, conflictcoach, mediator en negotiator zichtbaar gemaakt. Met als doel objectieve differiëntatie mogelijk te maken worden ook subscopes, subtypes en specialismen zichtbaar gemaakt. Iedere persoon in het register is gecertificeerd. De certificering is gekoppeld aan toelatings- en periodieke audits. In Nederland kunnen de zes MFN federatie partners deel uitmaken van de coöperatie als S-leden. Voor ADR Register en SKM geldt hetzelfde als C-leden. MFN kan ervoor kiezen zich om te vormen tot de Nederlandse ADR coöperatie of zich zelf op te heffen.

Alle ADR coöperaties, M-leden en S-leden hebben een verbintenis met een ADR Platform, zodat een Europees ADR Platform en een reeks van nationale ADR Platforms ontstaan. Een ADR Platform is een zelfstandige entiteit waarin vraag en aanbod elkaar treffen op basis van koepel/paraplu-afspraken. Op deze manier ontstaat een logische verbinding tussen register, vraag en aanbod.
Klachten over certificaathouders worden afgewikkeld via een breed klachtafhandelingssysteem. Hierdoor is de klachtafhandeling in lijn met de aard en identiteit van de ADR organisatie. De afhandelingsmogelijkheden zijn:
- Zelfstandig door de certificaathouder zelf
- Door tussenkomst van een klachtmediator
- Door de coöperatie op basis van intern onderzoek of een schikking
- Arbitrage
- Bindend advies
- Tuchtrecht
ADR Register combineert binnen deze visie haar internationale ambitie met haar wens de huidige, langdurige impasse rondom mediation in Nederland open te breken, zodat voortgang ontstaat en collectief succes kan worden geboekt. Tegelijk ontstaat een organisatorische infrastructuur die het inregelen van bevoegdheden voor mediators op basis van wetgeving mogelijk maakt.
ADR Register nodigt het speelveld, de politiek, het ministerie en andere belanghebbenden en geïnteresseerden op om met ADR Register samen te werken deze visie verder uit te werken en daadwerkelijk te realiseren. Hiervoor is geen geld nodig. Nodig zijn enthousiasme, bereidheid en een ‘open mind’. Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je kreeg.
Let’s think outside the box and build something new. The time is now!
Werkendam, 23 mei 2019

Team ADR Register

Meer weten? Neem contact met ons op via 088 0038735 of stuur een bericht via het contactformulier!