Nieuws

ADR REGISTER | NIEUWS
Informatieblad ADR Register
Ervaar hoe ADR Register certificeert en waar ADR Register voor staat.
In bijlage 5 een verhelderend vergelijkingsoverzicht ADR Register / MFN.
Klik op de link hiernaast om het informatieblad te downloaden: FO.001-Informatieblad-ADR-Register-V1
Interview ADR Register
Gepubliceerd in Tijdschrift voor Conflicthantering nummer 2/2019.
Lees het interview via de link: https://sdu.foleon.com/legal/tijdschrift-conflict-hantering-april-2019/interview-robert-tettelaar/
25 november 2019

In deze nieuwsflits:

 • Nieuwe mijlpaal: 1.000e certificaathouder is een feit
 • Stichting per 1 januari 2020
 • Verhuizing
 • Europese aanwijzing als RCD 2013/53/EU Notified Body
 • Groot onderhoud
 • Update erkenning justitie Nederland

Nieuwe mijlpaal: 1.000e certificaathouder is een feit

In september 2019 hebben we Jeroen van den Adel welkom geheten als 1.000e certificaathouder in het Nederlandstalig gebied. Aan Jeroen, in Rotterdam gevestigd, hebben we in oktober jl het certificaat uitgereikt in De Kuip, in bijzijn van zijn echtgenote en AMV Opleidingen, die Jeroen hebben opgeleid. Inmiddels zijn we op weg naar de 1.100!

Stichting per 1 januari 2020

ADR Register is onderdeel van Global Network Group (GNG). GNG gaat vanaf 1 januari 2020 in Nederland verder als stichting. Hiermee benadrukt GNG sterker haar identiteit en worden de Nederlandse uitgangspunten m.b.t. maatschappelijk verantwoord ondernemen & belonen nogmaals expliciet onderschreven. Alle batige saldi worden geherinvesteerd in de stichting, en daarmee in de certificeringsschema’s en de sector. De stichting heeft geen winstoogmerk; dit ligt vast in de statuten. Onze werkwijze, processen en bezetting blijven ongewijzigd.

Verhuizing

We verhuizen van Werkendam naar Ammerzoden. Vanaf 1 februari 2020 hebben we de beschikking over ruim 400m2 eigen vloeroppervlak, ca 5 minuten vanaf de snelweg A2 en bereikbaar per OV. Onze locatie is tegen kostprijs ook beschikbaar voor certificaathouders & agentschappen. Kortom, de locatie wordt een kloppend centrum voor ADR professionals! Super geschikt voor sessies, gesprekken, workshops, opleidingen en trainingen, intervisie bijeenkomsten, afhankelijk van de gewenste indeling tot circa 40 personen mogelijk. Meer weten: bel of mail ons!

Europese aanwijzing als RCD 2013/53/EU Notified Body

DMI-EMCI is per 1 november 2019 officieel aangewezen door de Minister van Infrastructuur en Watermanagement als Europese Notified Body onder NANDO-nummer 2832. Voor deze aanwijzing is DMI-EMCI, ook onderdeel van Global Network Group, getoetst door Lloyds Register (ISO 9001) en Raad voor Accreditatie (ISO 17065). Deze prominente Europese aanwijzing onderstreept de positie en kwaliteit van Global Network Group als ‘Certification Body’ en straalt natuurlijk ook af op ADR Register.

KLIK HIER voor het besluit van de minister, gepubliceerd in de Staatscourant.

KLIK HIER voor de publicatie van de aanwijzing op de officiële EU website.

Groot onderhoud

Global Network Group, waar ADR Register onderdeel van is, voert per 1 januari 2020 een volledige documenten reset door. Per 1 januari 2020 worden alle reglementen vervangen door gereviewde, aangepaste/verbeterde documenten. Om e.e.a. operationeel te testen en feedback te verzamelen zijn deze documenten inmiddels vanaf 1 september 2019 onderdeel van de pilot-toetsing. Alle nieuwe documenten worden de komende weken op de website geplaatst, en kunnen daar worden gedownload.
Toelichting:

 • De omzetting naar de stichtingsvorm vraagt om aanpassing van de bestaande reglementen en documenten.
 • Global Network Group, waar ADR Register onderdeel van is, is sinds 2002 actief. In de achterliggende periode zijn de activiteiten flink gegroeid en zijn we in een toenemend aantal landen actief. We hebben toezicht van uiteenlopende organisaties. We voeren reglementen t.b.v. diverse accreditaties, certificering, erkenningen en aanwijzingen. Via dit groot onderhoud kunnen we in 1-slag en tegen 1 invoeringsdatum het registreren en certificeren beter inregelen en uitvoeren, de vastgestelde dubbelingen en inefficiencies eruit halen, een optimale aansluiting behouden of tot stand brengen met bestaande en nieuwe erkenningen e.d.
 • Het levert u als certificaathouder op dat de positie van ADR Register versterkt en duidelijker nationaal en internationaal op de kaart komt. De zicht- en vindbaarheid van ADR Register zal verder toenemen. Ook houden we op deze manier de kosten in de hand, zodat ook in 2020 geen aanpassing van de tarieven nodig is.

Update erkenning justitie Nederland

Algemeen

Ondanks de inzet van velen en de met de Raad voor Rechtsbijstand in 2018 gemaakte afspraken over de ‘erkenning’ per 1 januari 2019 (!!), moet worden vastgesteld dat justitie niet ‘levert’, zonder dat hiervoor rechtvaardiging bestaat. Na ruim zeven jaar (!!) overleg is het tijd om de spiraal te doorbreken en te komen tot een gelijk speelveld voor mediators in Nederland, waarbij het MFN monopolie wordt doorbroken, zodat de open en vrije mediatorskeuze voor opdrachtgevers mogelijk wordt, en ADR full certified mediators toegang krijgen tot de gefinancierde rechtsbijstand en doorverwijsvoorziening.

Opstarten aanmeldingen vanaf 1 januari 2020

ADR Register merkt zich per 1 januari 2020 aan als ‘erkend’ en zal vanaf 1 januari 2020 iedere full certified mediator, die daarom verzoekt en die de aanvullende kwalificatie doorloopt, aanmelden bij de Raad voor de Rechtsbijstand. In December 2019 wordt de aanmeldingsprocedure gepubliceerd op onze website. Bij afwijzing van een aanmelding zal ADR Register namens de certificaathouder de Raad verzoeken om een voor beroep vatbare beslissing en deze procedure namens of samen met de certificaathouder voeren.

Ondersteunende maatregelen

Deze maatregelen worden ondersteunend toegepast:

 • Aangifte en melding bij de ACM (Autoriteit Consument Markt) tegen kartelvorming door Justitie (Ministerie van Justitie, Raad voor Rechtspraak, Raad voor Rechtsbijstand) en Mediators Federatie Nederland (MFN);
 • Verzoek om tussenkomst en bemiddeling door de Nationale Ombudsman met als doel het onbehoorlijk bestuur van en het vertragen door Justitie te doorbreken;
 • ‘Factfinding’ op basis van een WOB-procedure (Wet Openbaarheid van Bestuur) m.b.t. de ‘erkenningsprocedure(s)’ door Justitie van mediators- en mediationorganisaties, en in het bijzonder de relatie(s), samenwerking en afspraken tussen justitie en MFN, zowel over de MFN ‘erkenning’ als andere ‘erkenningen’, zoals ondermeer van ADR Register.

Persbericht

KLIK HIER voor ons persbericht.

Openbaar dossier

KLIK HIER voor het openbare dossier. Via deze pagina houden wij u op de hoogte en kunt u op basis van de documenten een eigen oordeel vormen.

17 mei 2019
In deze nieuwsflits:
 • Interview Tijdschrift voor Conflicthantering
 • Primeur voor nieuw ADR opleidingsagentschap Stategisch Coachen Groep
 • 23 mei 2019: overleg bij Minjus m.b.t. ontwerp mediationwetgeving
 • Software pilot gestart
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Nieuw informatieblad ADR Register

Interview ADR Register in Tijdschrift voor Conflicthantering

In Tijdschrift voor Conflicthantering nummer 2 is het interview met ADR Register geplaatst. Lees het interview via de link: https://sdu.foleon.com/legal/tijdschrift-conflict-hantering-april-2019/interview-robert-tettelaar/. Inmiddels hebben we voornamelijk positieve en ondersteunende reacties ontvangen. Ook enthousiast? Deel het interview via jouw website en de social media. Alvast bedankt hiervoor!

Primeur voor nieuw ADR opleidingsagentschap Strategisch Coachen Groep

ADR Register verwelkomt Strategisch Coachen Groep (SCG) als nieuw ADR opleidingsagentschap. We zijn er blij mee en trots op Regi Melcherts en zijn team aan boord te hebben. Alles over SCG via de link: http://www.strategischcoachen.nl/home.

SCG heeft tegelijk een primeur. SCG is het 1e ADR opleidingsagentschap dat een basisopleiding aanbiedt die opleidt en toegang geeft tot alle ADR hoofdscopes, dus arbiter, conflictcoach, mediator en negotiator. De student die de gehele opleiding heeft afgerond, heeft daarmee de mogelijkheid om te certificeren onder alle ADR hoofdscopes. ADR Register kent hier grote betekenis aan toe. Immers, deze practitioners kunnen met hun cliënten een algemene ADR dienstverleningsopdracht aangaan en ‘onderweg’ alle ADR vaardigheden en processen toepassen. Zo ontstaat een maximaal hybride vorm van dienstverlening waarbij de oplossing en het cliëntbelang centraal staan, en naar behoefte kan worden geschakeld tussen vaardigheden en processen. Kortom: een opleiding die perfect aansluit op wat ADR Register is en beoogt!

23 mei 2019: overleg ontwerp mediationwetgeving

Op 23 mei as zal ADR Register aanwezig zijn bij het overleg op het Ministerie van Justitie m.b.t. de ontwerp mediationwetgeving. Onze inbreng zal deels schriftelijk worden gedaan en op onze website worden geplaatst.

Software pilot

De software pilot is gestart met 16 deelnemers. De software ondersteunt de ADR practitioners binnen hun bedrijfsvoering met de ADR processen. Vanuit de software krijgen cliënten een eigen beveiligd account en ontstaat een online zaakdossie, kunnen onderling documenten worden uitgewisseld, kunnen practitioner en cliënten gezamenlijk als individueel online chatten en kan worden gestemd over documenten en voorstellen. Op basis van de pilot zullen kinderziektes worden opgelost; ook zal een ‘wishlist’ voor verbeteringen en uitbreidingen worden samengesteld. De planning is dat per 1 januari 2020 de software wordt vrijgegeven voor alle certificaathouders met een geldige ADR certificering.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De rijksoverheid heeft een meldcode ingesteld m.b.t. huiselijk geweld en kindermishandeling, zie link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode. De code stelt het gebruik ervan voor ADR practitioners niet verplicht. ADR Register laat het aan de individuele practitioner om te besluiten hoe om te gaan met indicaties van huiselijk geweld en kindermishandeling en of de meldcode wordt gevolgd. ADR Register neemt de meldcode niet op in de gedragsregels en de procedure vereisten voor practitioners.

Uiteraard keurt ADR Register huiselijk geweld en kindermishandeling nadrukkelijk af. Onze gedragsregels en procedure-vereisten bieden voldoende ruimte om een indicatie ervan aan te merken als proces-contra-indicatie, op basis van waarvan de dienstverleningsopdracht kan worden geweigerd of afgebroken. Van belang is dat bij het ontbreken van de plicht tot gebruik van de meldcode voor ADR practitioners het aansprakelijkheidsrisico voor de practitioner bij een geheel of gedeeltelijk onjuiste melding – ongeacht de goede bedoeling ervan – naar onze overtuiging niet of onvoldoende is afgedicht binnen de huidige wettelijke kaders.

ADR Register zal haar standpunt heroverwegen zodra de meldcode voldoende wettelijk kader bevat voor de ADR practitioners. Het is aan de overheid om dit kader te scheppen.

Nieuw informatieblad ADR Register

Het nieuwe algemene informatieblad ADR Register is beschikbaar. Beknopt en overzichtelijk is beschreven hoe ADR Register certificeert en waar ADR Register voor staat. In bijlage 5 van het informatieblad een vergelijkingsoverzicht ADR Register/MFN. Download het informatieblad via de volgende link: https://adr-register.com/nl/over-ons/nieuws.

13 februari 2019
ISO AUDIT AFGEROND | JUBILEUM: 10 JAAR ONDER ISO (2008-2018)
In januari 2019 heeft Lloyds Register ons geaudit t.b.v. onze ISO certificering. De audit is goed verlopen. Voor het 3e jaar op rij zijn geen bevindingen of formele tekortkomingen vastgesteld, zodat we met vlag en wimpel zijn geslaagd. Global Network Group, waar ADR Register toebehoort, is inmiddels 10 jaar (2008-2018) succesvol onder ISO. Onze ISO certificering levert u de garantie dat LLoyds Register, als onafhankelijke, externe auditor/toezichthouder, ons controleert, onze processen beoordeelt en onze performance vaststelt. Zo weet u zeker dat wat we zeggen en beloven, ook daadwerkelijk wordt gedaan, op een eerlijke manier, op een voor iedereen gelijke manier, vrij van politieke en andere belangen en invloeden.

NETWERKBIJEENKOMST DE TOEKOMST VAN DE MEDIATOR OP 5 MAART 2019
Op 5 maart 2019 organiseren Blue Sky Mediators en AMV Opleidingen een netwerkbijeenkomst met het thema "De Toekomst van de Mediator". ADR Platform (een initiatief van prof. dr. Hans Mulder en ADR Register) verzorgt een presentatie over haar rol als ODR geschilleninstantie en de rol en positie van de moderne professionele mediators binnen het platform.
Meer informatie: https://www.amvopleidingen.nl/evenement-de-toekomst-van-de-mediator/
Aanmelden: https://www.amvopleidingen.nl/de-toekomst-van-de-mediator/

DEELNAME AAN NMV DEBAT OVER CERTIFICERING
Op 24 januari 2019 nam ADR Register deel aan het door de Nederlandse Mediators Vereniging (NMV) georganiseerde debat over certificering en de rol van de diverse registers. Volg de link voor een kort verslag opgemaakt door NMV: https://mediatorsvereniging.nl/levendig-debat-over-certificering-tijdens-nieuwjaarsbijeenkomst-nmv/​

MOTIE CDA 2E KAMERLID CHRIS VAN DAM AANGENOMEN
De motie roept de minister van rechtsbescherming Sander Dekker op om met het 'speelveld' een goede verstandhouding te onderhouden. Het feit dat voor dit thema een motie noodzakelijk is, zegt naar onze overtuiging genoeg. Volg de link voor de stemmingsuitslag en de motie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2019P02170&fbclid=IwAR1YCJEI_iXZrUuk1HWr-cBRuOZjkGSqReqg4BN-XrqkXcEz3Yc1iYtsfSY​

DOSSIER ERKENNINGSPROCEDURE ADR REGISTER
Op 20 december 2018 bent u geïnformeerd dat de besluitvorming bij de minister is vertraagd. Op 8 januari 2019 heeft ADR Register minister Sander Dekker per brief aangesproken op de rol van het ministerie binnen de erkenningsprocedure en de ontstane vertraging. We nodigen u uit om kennis te nemen van deze procedure. ADR Register wenst transparant te zijn over de feiten en onze inbreng/positie binnen de procedure. Door kennis te nemen kent u de feiten en kunt u zich een mening vormen over het verloop van de procedure en de rol/opstelling van het ministerie van justitie. Om deze reden publiceren we het erkenningsdossier op een speciale pagina op de ADR Register website. Uiteraard staat ook onze brief van 8 januari jl op deze pagina. Volg de link voor de toegang tot het dossier: https://adr-register.com/nl/over-ons/persberichten/dossier-erkenning-justitie-nederland-raad-voor-rechtsbijstand​

VOORAANKONDIGING
Vanaf volgende week gaat u van ons een cyclus van updates ontvangen, met een gemiddelde frequentie van ca 1 week. Per update wordt 1 onderwerp behandeld. Op deze manier gaan we u gericht informeren m.b.t. de procedures binnen ADR Register en de ontwikkelingen.

Onderwerpen zijn ondermeer:
 • inrichting WKKGZ kamer bij ADR Platform
 • uitrol en doorontwikkeling van het mentoraat en de mentoraatsaudit
 • aanstelling en training van auditoren en mentoren t.b.v. de registratie- en certificeringsaudits
 • hercertificeringsprocedure
 • afhandelingsprocedure klachten tegen en tussen certificaathouders (inclusief de mogelijkheid van tuchtrecht)
 • introductie en uitrol van nieuwe subscopes en subtypes
 • introductie netwerkstructuur t.b.v. onderling contact en kennismaking tussen (kandidaat) opdrachtgevers en practitioners
 • introductie afhandelingssoftware binnen het persoonlijke dashboard, met LOGIN functionaliteit voor uw cliënten
Ook zullen vanaf april as de kleinschalige ronde-tafel-gesprekken worden voortgezet.
.
26 januari 2019
Openbare oproep aan minister Dekker en de Nederlandse politiek
Deze week debatteerde de vaste 2e kamercommissie justitie met minister Dekker over de beoogde bestelwijzigingen. ADR Register heeft voorafgaand aan de minister en de politiek een openbare oproep gedaan. Lees hier onze openbare oproep aan minister Sander Dekker:
https://adr-register.com/nl/over-ons/persberichten/open-oproep-aan-minister-van-rechtsbescherming-sander-dekker

ADR Platform
Op 1 januari 2019 is stichting ADR Platform gestart. Prof. dr. Hans Mulder en ADR Register zijn initiatiefnemers. Het jaar 2019 is vooral bedoeld om op te bouwen en in te richten. Lees hier meer over de stichting ADR Platform: https://adrplatform.com/​

Radio interview initiatiefnemers ADR Platform
Op 18 januari 2019 waren prof. dr. Hans Mulder (voorzitter ADR Platform) en Robert Tettelaar (namens mede initiatiefnemer ADR Register) te gast bij New Business Radio. Luister hier naar het radio interview: https://soundcloud.com/newbusinessradio/sets/advies-bij-adr-register-lets-talk-business-18-januari-2019​
.
20 DECEMBER 2018 | 2019 STAAT IN DE STARTBLOKKEN
2019 staat in de startblokken. We kijken ernaar uit.
Alle signalen staan op groen voor een succesvol 'ADR jaar'.
In dit bericht enkele ontwikkelingen op een rij.

ADR Platform
 • Stichting ADR Platform is een onafhankelijke geschillencommissie met zelfstandige 'kamers' en richt zich op het voorkomen en oplossen van geschillen en conflicten. Kamers zijn gekoppeld aan projecten, (beroeps)groepen, branchorganisaties of overheid. ADR Platform start op 1 januari 2019 en staat onder voorzitterschap van prof. dr. Hans Mulder. Met diverse partijen lopen gesprekken over samenwerking en realisatie van kamers.
 • Voorbeeld
 • Onze WKKGZ erkenning (Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg; erkenning afgegeven door de minister VWS) wordt vanaf 1 januari 2019 uitgevoerd door ADR Platform, door de 'WKKGZ kamer'. Binnen deze kamer kunnen bemiddelaars/mediators de WKKFZ fase 1 (klachtinformatie en bemiddeling/mediation) en arbiters de WKKGZ fase 2 (arbitrage met sanctiebevoegdheid tot 25K) uitvoeren.
 • In het nieuws
 • Op 18 januari 2019 is ADR Platform uitgenodigd door New Business Radio. De uitzending (10.00 tot 11.00 uur) is geheel gewijd aan het ADR Platform. De uitzending komt ook als podcast beschikbaar.
Raad voor Rechtsbijstand
 • ADR Register en de Raad voor Rechtsbijstand hebben afspraken gemaakt over de erkenning van ADR Register. Op basis van deze aanstaande erkenning kunnen ADR full certified mediators, na het feitelijk tot stand komen van de erkenning, zich aanvullend registreren bij de Raad en verkrijgen zij toegang tot de gefinancierde rechtsbijstand en de doorverwijsvoorziening rechtspraak.
 • De erkenning komt tot stand door de opname van ADR Register in de Inschrijfvoorwaarden Mediators. De status van de Inschrijfvoorwaarden Mediators worden geregeld in de Wet op de gefinancierde rechtsbijstand. In deze Wet is geregeld dat de Raad de Inschrijfvoorwaarden vaststelt na verkregen goedkeuring van de minister.
 • In zijn brief van 17 februari 2012 heeft de Minister aangegeven dat de Raad is belast met de uitvoering van het erkenningsonderzoek naar ADR Register, dat andere organisaties/registers naast MFN (toen: NMI) worden toegelaten indien zij voldoen aan de vereisten zoals gesteld door de Raad en dat tussentijdse aanpassing van de Inschrijfvoorwaarden mogelijk is. Verder schrijft de minister in deze brief: "De Raad voor Rechtsbijstand zal de inschrijfvoorwaarden nu echter zodanig herzien dat zij geobjectiveerd worden en er niet meer wordt gerefereerd aan de eisen van de NMI (nu: MFN). De nieuwe eisen voor inschrijving zullen ook worden gesteld aan de mediators uit uw register."
 • De Raad voor Rechtsbijstand heeft in haar bericht d.d. 12 april 2018 de afspraken tussen ADR Register en de Raad m.b.t. het verdere verloop van de erkenningsprocedure en gestelde voorwaarden vastgelegd. Op basis hiervan heeft ADR Register haar certificaathouders per 19 april 2018, na verkregen toestemming van de Raad, nader geïnformeerd.
 • Op dit moment liggen de aan de voornoemde afspraken gekoppelde uitwerking en reglementen ter goedkeuring bij de Minister. Helaas is de besluitvorming bij de Minister vertraagd, zodat de door ADR Register en Raad voor Rechtsbijstand beoogde datum van 1 januari 2019 niet wordt gehaald. De Raad heeft ADR Register aangegeven na verkregen goedkeuring van de Minister de Inschrijfvoorwaarden 2019 tussentijds aan te passen.
 • Vooruitlopend op de erkenning door de Raad heeft het Gemeenschappelijk Hof voor Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten het ADR Register per oktober 2017 toegelaten tot de mediation pilot Caraïbisch gebied en de doorverwijsvoorziening Caraïbisch gebied.
Nederlandse Mediators Vereniging (NMV)
 • NMV organiseert op 24 januari haar nieuwjaarsbijeenkomst.
 • Tijdens deze bijeenkomst verkent NMV de mogelijkheden tot samenwerking met de diverse kwaliteitsregisters.
 • NMV heeft ADR Register uitgenodigd om 1 van de 'keynote speeches' te verzorgen en deel te nemen aan de paneldiscussie. Gemotiveerd en enthousiast zal ADR Register invulling geven aan deze uitnodiging.
 • Uiteraard rekenen we erop dat ook veel ADR Register practitioners (mediators) tijdens deze bijeenkomst aanwezig zullen zijn en hun geluid laten horen.
 • Voor meer informatie en aanmelden: https://mediatorsvereniging.nl/agenda/nieuwjaarsbijeenkomst-2/
Anders Dan Rechtspraak (ADR) heeft de wind mee!
 • Stelselherziening rechtspraak
 • Minister Dekker heeft onlangs zijn plannen bekend gemaakt m.b.t. de toekomst van de gefinancierde rechtsbijstand en de herinrichting van het rechtsbijstel.
 • Kernaspect is dat de oplossing centraal wordt gesteld en niet de procedure. Ook is expliciet benoemd dat een procedure niet perse een juridische procedure hoeft te zijn en dat een oplossing niet perse juridisch 'juist' hoeft te zijn (dus: ruimte voor de niet-juridische oplossing). Ook preventie is een sleutelwoord. .
 • Minister Dekker zet in op de toepassing van alle typen procedures en technieken, dus: op de volle ADR scope. Een belangrijke rol wordt ingeruimd voor de conflictcoaches in hun rol als 'juridische huisarts' waarbij zij partijen kunnen begeleiden bij en doorverwijzen naar de juiste ADR procedure en professional, of de rechter.
 • Business mediation
 • 17 december jl hebben de Stichting ADR centrum voor het bedrijfsleven (ACB) en de vereniging zakelijke mediation (ZAM) haar rapport gepresenteerd m.b.t. de kansen en voorwaarden m.b.t. de toepassing van mediation binnen het bedrijfsleven. Het rapport bevat interessante aanbevelingen en conclusies, zoals:
 • @kwaliteiten: de zakelijke mediator dient aantoonbare roots in het bedrijfsleven te hebben.
 • @werkwijze: de zakelijke mediator werkt op basis van een strikt bedrijfsmatige aanpak, is (actief) sturend, heeft een stevige regie, krijgt de ruimte om te pendelen, is bevoegd om een 'mediator proposal' in te brengen.
 • @combinatie van geschilbeslechtingsvormen: zakelijke mediation mengt zich met andere ADR vormen; anders gezegd: zakelijk mediation is hybride en laat alle ADR methodieken en procedures toe.
 • ADR heeft de toekomst!
 • Het voorgaande is een stevige steun voor de uitgangspunten en werkwijze van ADR Register. Het toont aan dat Anders Dan Rechtspraak (ADR) in haar volle breedte de toekomst heeft en ook vanuit het kabinet wordt gesteund.
 • Prima uitgangspunt voor ADR Register, als het kwaliteitsregister voor de volle ADR scope, om door te gaan op de ingeslagen weg.
 • ADR ronde tafel gesprekken in het land, ook in 2019!
 • De ronde tafel gesprekken op uiteenlopende locaties in Nederland zijn een groot succes.
 • In de periode 15 oktober - 31 december 2018 tellen we ruim 300 deelnemers. De gesprekken leveren waardevolle informatie en inzichten op.
 • In 2019 gaan we hiermee door. ADR Register gaat het land en is zo in contact met allen die ADR een warm hard toedragen. U bent van harte uitgenodigd en welkom.
.
1 OKTOBER 2018 | UPDATE ERKENNING RAAD VOOR RECHTSBIJSTAND | OPSTARTEN INFORMATIE BIJEENKOMSTEN
Nog even!
Zoals bericht in onze nieuwsflits van 19 april jl hebben ADR Register en de Raad voor Rechtsbijstand in Nederland ( de Raad) afspraken gemaakt m.b.t. de erkenning per 1 januari 2019. De Raad heeft voorwaarden gesteld m.b.t. (1) het afgeven van de erkenning per genoemde datum en (2) het in stand houden van de erkenning. ADR Register heeft de Raad bevestigd in te stemmen met de voorwaarden en de uitvoering ervan toegezegd. Alle voorbereidingen zijn in volle gang. Tot nu verloopt alles volgens plan en liggen we op schema.
Nog 3 maanden te gaan
Met nog 3 maanden te gaan, zullen we de komende weken en maanden gedetailleerde informatie verstrekken m.b.t. de uitrol en andere vernieuwingen. Naast nieuwsbrieven bieden we u ook de gelegenheid om persoonlijk geïnformeerd te worden.
Ontmoet ADR Register: laat u persoonlijk informeren!
In de maanden oktober, november en december 2018 organiseren we kleinschalige info bijeenkomsten op onze kantoorlocatie te Werkendam en houden we op diverse locaties in het land ‘spreekuur’. Zo houden we de lijnen kort, kunnen we elkaar persoonlijk ontmoeten en de ‘hand schudden’. De planning van de bijeenkomsten en spreekuren wordt gemaild en geplaatst op de website. U bent uitgenodigd en welkom!
Voorlichting aan groepen en verenigingen
Bent u onderdeel van een samenwerkingsverband, groep of vereniging en bestaat behoefte aan een informatie gesprek of bijeenkomst met al uw collega's? Neem contact op met office-operations voor het plannen van een bijeenkomst. Wij zijn flexibel: ontbijt gesprekken, bijeenkomsten tijdens weekeinden en video-conference zijn ook mogelijk!
Ondermeer hierover gaan we u informeren:
* Start per 1 januari 2019 van Stichting ADR Platform als brede geschilleninstantie voor consumenten, bedrijven, organisaties, beroepsgroepen, sectoren en overheden;
* 2-jarig mentoraatsinstrument voor de begeleiding en coaching van associate practioners;
* Inschrijfvoorwaarden en aanmeldingsprocedure Raad voor Rechtsbijstand;
* Aanpassing en uitbreiding van de afdoeningsmogelijkheden van klachten tegen practitioners en tussen practitioners onderling;
* Introductie van onze speciaal ontwikkelde audit software applicatie, zodat audits grotendeels online (remote-desktop) kunnen worden uitgevoerd;
* Een overzicht van veel gestelde vragen + bijhorende antwoorden m.b.t. de erkenning door de Raad voor Rechtsbijstand
Heeft u tussentijds vragen of opmerkingen?
Mail ons! Ons streven is altijd binnen maximaal 5 werkdagen een inhoudelijke reactie terug te geven. Wordt vervolgd!
.
19 APRIL 2018 | ADR REGISTER EN RAAD VOOR RECHTSBIJSTAND HEBBEN AFSPRAKEN GEMAAKT M.B.T. ERKENNING
ADR Register bericht u dat met de Raad voor Rechtsbijstand in Nederland ( de Raad) afspraken zijn gemaakt m.b.t. de erkenning per 1 januari 2019. De Raad heeft voorwaarden gesteld m.b.t. (1) het afgeven van de erkenning per genoemde datum en (2) het in stand houden van de erkenning. ADR Register heeft de Raad bevestigd in te stemmen met de voorwaarden en de uitvoering ervan toegezegd.

In oktober 2017 was ADR Register al toegelaten tot de verwijsvoorziening en de mediationpilot zoals ingesteld door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

In maart 2018 hebben wij u bericht dat Global Network Group/ADR Register is erkend door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als WKKGZ geschilleninstantie (Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg).

ADR Register stelt zich o.a. tot doel haar certificaathouders op basis van de registratie/certificering toegang tot en aansluiting bij alle markten te bieden. De geschetste ontwikkelingen dragen eraan bij dat voor MFN registermediators en ADR full certified mediators een gelijk speelveld ontstaat, waardoor bestaande marktbeperkingen verdwijnen.

De komende maanden wordt u nauwgezet op de hoogte gehouden van de verdere voorbereidingen en uitrol. We vertrouwen erop u hiermee tussentijds voldoende te hebben geïnformeerd en een gewenste boodschap te hebben overgebracht.
.