Nieuws

ADR REGISTER | NIEUWS
Informatieblad ADR Register
Ervaar hoe ADR Register certificeert en waar ADR Register voor staat.
In bijlage 5 een verhelderend vergelijkingsoverzicht ADR Register / MFN.
Klik op de link hiernaast om het informatieblad te downloaden: FO.001-Informatieblad-ADR-Register-V1
Interview ADR Register
Gepubliceerd in Tijdschrift voor Conflicthantering nummer 2/2019.
Lees het interview via de link: https://sdu.foleon.com/legal/tijdschrift-conflict-hantering-april-2019/interview-robert-tettelaar/
17 mei 2019
In deze nieuwsflits:
 • Interview Tijdschrift voor Conflicthantering
 • Primeur voor nieuw ADR opleidingsagentschap Stategisch Coachen Groep
 • 23 mei 2019: overleg bij Minjus m.b.t. ontwerp mediationwetgeving
 • Software pilot gestart
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Nieuw informatieblad ADR Register

Interview ADR Register in Tijdschrift voor Conflicthantering

In Tijdschrift voor Conflicthantering nummer 2 is het interview met ADR Register geplaatst. Lees het interview via de link: https://sdu.foleon.com/legal/tijdschrift-conflict-hantering-april-2019/interview-robert-tettelaar/. Inmiddels hebben we voornamelijk positieve en ondersteunende reacties ontvangen. Ook enthousiast? Deel het interview via jouw website en de social media. Alvast bedankt hiervoor!

Primeur voor nieuw ADR opleidingsagentschap Strategisch Coachen Groep

ADR Register verwelkomt Strategisch Coachen Groep (SCG) als nieuw ADR opleidingsagentschap. We zijn er blij mee en trots op Regi Melcherts en zijn team aan boord te hebben. Alles over SCG via de link: http://www.strategischcoachen.nl/home.

SCG heeft tegelijk een primeur. SCG is het 1e ADR opleidingsagentschap dat een basisopleiding aanbiedt die opleidt en toegang geeft tot alle ADR hoofdscopes, dus arbiter, conflictcoach, mediator en negotiator. De student die de gehele opleiding heeft afgerond, heeft daarmee de mogelijkheid om te certificeren onder alle ADR hoofdscopes. ADR Register kent hier grote betekenis aan toe. Immers, deze practitioners kunnen met hun cliënten een algemene ADR dienstverleningsopdracht aangaan en ‘onderweg’ alle ADR vaardigheden en processen toepassen. Zo ontstaat een maximaal hybride vorm van dienstverlening waarbij de oplossing en het cliëntbelang centraal staan, en naar behoefte kan worden geschakeld tussen vaardigheden en processen. Kortom: een opleiding die perfect aansluit op wat ADR Register is en beoogt!

23 mei 2019: overleg ontwerp mediationwetgeving

Op 23 mei as zal ADR Register aanwezig zijn bij het overleg op het Ministerie van Justitie m.b.t. de ontwerp mediationwetgeving. Onze inbreng zal deels schriftelijk worden gedaan en op onze website worden geplaatst.

Software pilot

De software pilot is gestart met 16 deelnemers. De software ondersteunt de ADR practitioners binnen hun bedrijfsvoering met de ADR processen. Vanuit de software krijgen cliënten een eigen beveiligd account en ontstaat een online zaakdossie, kunnen onderling documenten worden uitgewisseld, kunnen practitioner en cliënten gezamenlijk als individueel online chatten en kan worden gestemd over documenten en voorstellen. Op basis van de pilot zullen kinderziektes worden opgelost; ook zal een ‘wishlist’ voor verbeteringen en uitbreidingen worden samengesteld. De planning is dat per 1 januari 2020 de software wordt vrijgegeven voor alle certificaathouders met een geldige ADR certificering.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De rijksoverheid heeft een meldcode ingesteld m.b.t. huiselijk geweld en kindermishandeling, zie link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode. De code stelt het gebruik ervan voor ADR practitioners niet verplicht. ADR Register laat het aan de individuele practitioner om te besluiten hoe om te gaan met indicaties van huiselijk geweld en kindermishandeling en of de meldcode wordt gevolgd. ADR Register neemt de meldcode niet op in de gedragsregels en de procedure vereisten voor practitioners.

Uiteraard keurt ADR Register huiselijk geweld en kindermishandeling nadrukkelijk af. Onze gedragsregels en procedure-vereisten bieden voldoende ruimte om een indicatie ervan aan te merken als proces-contra-indicatie, op basis van waarvan de dienstverleningsopdracht kan worden geweigerd of afgebroken. Van belang is dat bij het ontbreken van de plicht tot gebruik van de meldcode voor ADR practitioners het aansprakelijkheidsrisico voor de practitioner bij een geheel of gedeeltelijk onjuiste melding – ongeacht de goede bedoeling ervan – naar onze overtuiging niet of onvoldoende is afgedicht binnen de huidige wettelijke kaders.

ADR Register zal haar standpunt heroverwegen zodra de meldcode voldoende wettelijk kader bevat voor de ADR practitioners. Het is aan de overheid om dit kader te scheppen.

Nieuw informatieblad ADR Register

Het nieuwe algemene informatieblad ADR Register is beschikbaar. Beknopt en overzichtelijk is beschreven hoe ADR Register certificeert en waar ADR Register voor staat. In bijlage 5 van het informatieblad een vergelijkingsoverzicht ADR Register/MFN. Download het informatieblad via de volgende link: https://adr-register.com/nl/over-ons/nieuws.

13 februari 2019
ISO AUDIT AFGEROND | JUBILEUM: 10 JAAR ONDER ISO (2008-2018)
In januari 2019 heeft Lloyds Register ons geaudit t.b.v. onze ISO certificering. De audit is goed verlopen. Voor het 3e jaar op rij zijn geen bevindingen of formele tekortkomingen vastgesteld, zodat we met vlag en wimpel zijn geslaagd. Global Network Group, waar ADR Register toebehoort, is inmiddels 10 jaar (2008-2018) succesvol onder ISO. Onze ISO certificering levert u de garantie dat LLoyds Register, als onafhankelijke, externe auditor/toezichthouder, ons controleert, onze processen beoordeelt en onze performance vaststelt. Zo weet u zeker dat wat we zeggen en beloven, ook daadwerkelijk wordt gedaan, op een eerlijke manier, op een voor iedereen gelijke manier, vrij van politieke en andere belangen en invloeden.

NETWERKBIJEENKOMST DE TOEKOMST VAN DE MEDIATOR OP 5 MAART 2019
Op 5 maart 2019 organiseren Blue Sky Mediators en AMV Opleidingen een netwerkbijeenkomst met het thema "De Toekomst van de Mediator". ADR Platform (een initiatief van prof. dr. Hans Mulder en ADR Register) verzorgt een presentatie over haar rol als ODR geschilleninstantie en de rol en positie van de moderne professionele mediators binnen het platform.
Meer informatie: https://www.amvopleidingen.nl/evenement-de-toekomst-van-de-mediator/
Aanmelden: https://www.amvopleidingen.nl/de-toekomst-van-de-mediator/

DEELNAME AAN NMV DEBAT OVER CERTIFICERING
Op 24 januari 2019 nam ADR Register deel aan het door de Nederlandse Mediators Vereniging (NMV) georganiseerde debat over certificering en de rol van de diverse registers. Volg de link voor een kort verslag opgemaakt door NMV: https://mediatorsvereniging.nl/levendig-debat-over-certificering-tijdens-nieuwjaarsbijeenkomst-nmv/​

MOTIE CDA 2E KAMERLID CHRIS VAN DAM AANGENOMEN
De motie roept de minister van rechtsbescherming Sander Dekker op om met het 'speelveld' een goede verstandhouding te onderhouden. Het feit dat voor dit thema een motie noodzakelijk is, zegt naar onze overtuiging genoeg. Volg de link voor de stemmingsuitslag en de motie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2019P02170&fbclid=IwAR1YCJEI_iXZrUuk1HWr-cBRuOZjkGSqReqg4BN-XrqkXcEz3Yc1iYtsfSY​

DOSSIER ERKENNINGSPROCEDURE ADR REGISTER
Op 20 december 2018 bent u geïnformeerd dat de besluitvorming bij de minister is vertraagd. Op 8 januari 2019 heeft ADR Register minister Sander Dekker per brief aangesproken op de rol van het ministerie binnen de erkenningsprocedure en de ontstane vertraging. We nodigen u uit om kennis te nemen van deze procedure. ADR Register wenst transparant te zijn over de feiten en onze inbreng/positie binnen de procedure. Door kennis te nemen kent u de feiten en kunt u zich een mening vormen over het verloop van de procedure en de rol/opstelling van het ministerie van justitie. Om deze reden publiceren we het erkenningsdossier op een speciale pagina op de ADR Register website. Uiteraard staat ook onze brief van 8 januari jl op deze pagina. Volg de link voor de toegang tot het dossier: https://adr-register.com/nl/over-ons/persberichten/dossier-erkenning-justitie-nederland-raad-voor-rechtsbijstand​

VOORAANKONDIGING
Vanaf volgende week gaat u van ons een cyclus van updates ontvangen, met een gemiddelde frequentie van ca 1 week. Per update wordt 1 onderwerp behandeld. Op deze manier gaan we u gericht informeren m.b.t. de procedures binnen ADR Register en de ontwikkelingen.

Onderwerpen zijn ondermeer:
 • inrichting WKKGZ kamer bij ADR Platform
 • uitrol en doorontwikkeling van het mentoraat en de mentoraatsaudit
 • aanstelling en training van auditoren en mentoren t.b.v. de registratie- en certificeringsaudits
 • hercertificeringsprocedure
 • afhandelingsprocedure klachten tegen en tussen certificaathouders (inclusief de mogelijkheid van tuchtrecht)
 • introductie en uitrol van nieuwe subscopes en subtypes
 • introductie netwerkstructuur t.b.v. onderling contact en kennismaking tussen (kandidaat) opdrachtgevers en practitioners
 • introductie afhandelingssoftware binnen het persoonlijke dashboard, met LOGIN functionaliteit voor uw cliënten
Ook zullen vanaf april as de kleinschalige ronde-tafel-gesprekken worden voortgezet.
.
26 januari 2019
Openbare oproep aan minister Dekker en de Nederlandse politiek
Deze week debatteerde de vaste 2e kamercommissie justitie met minister Dekker over de beoogde bestelwijzigingen. ADR Register heeft voorafgaand aan de minister en de politiek een openbare oproep gedaan. Lees hier onze openbare oproep aan minister Sander Dekker:
https://adr-register.com/nl/over-ons/persberichten/open-oproep-aan-minister-van-rechtsbescherming-sander-dekker

ADR Platform
Op 1 januari 2019 is stichting ADR Platform gestart. Prof. dr. Hans Mulder en ADR Register zijn initiatiefnemers. Het jaar 2019 is vooral bedoeld om op te bouwen en in te richten. Lees hier meer over de stichting ADR Platform: https://adrplatform.com/​

Radio interview initiatiefnemers ADR Platform
Op 18 januari 2019 waren prof. dr. Hans Mulder (voorzitter ADR Platform) en Robert Tettelaar (namens mede initiatiefnemer ADR Register) te gast bij New Business Radio. Luister hier naar het radio interview: https://soundcloud.com/newbusinessradio/sets/advies-bij-adr-register-lets-talk-business-18-januari-2019​
.
20 DECEMBER 2018 | 2019 STAAT IN DE STARTBLOKKEN
2019 staat in de startblokken. We kijken ernaar uit.
Alle signalen staan op groen voor een succesvol 'ADR jaar'.
In dit bericht enkele ontwikkelingen op een rij.

ADR Platform
 • Stichting ADR Platform is een onafhankelijke geschillencommissie met zelfstandige 'kamers' en richt zich op het voorkomen en oplossen van geschillen en conflicten. Kamers zijn gekoppeld aan projecten, (beroeps)groepen, branchorganisaties of overheid. ADR Platform start op 1 januari 2019 en staat onder voorzitterschap van prof. dr. Hans Mulder. Met diverse partijen lopen gesprekken over samenwerking en realisatie van kamers.
 • Voorbeeld
 • Onze WKKGZ erkenning (Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg; erkenning afgegeven door de minister VWS) wordt vanaf 1 januari 2019 uitgevoerd door ADR Platform, door de 'WKKGZ kamer'. Binnen deze kamer kunnen bemiddelaars/mediators de WKKFZ fase 1 (klachtinformatie en bemiddeling/mediation) en arbiters de WKKGZ fase 2 (arbitrage met sanctiebevoegdheid tot 25K) uitvoeren.
 • In het nieuws
 • Op 18 januari 2019 is ADR Platform uitgenodigd door New Business Radio. De uitzending (10.00 tot 11.00 uur) is geheel gewijd aan het ADR Platform. De uitzending komt ook als podcast beschikbaar.
Raad voor Rechtsbijstand
 • ADR Register en de Raad voor Rechtsbijstand hebben afspraken gemaakt over de erkenning van ADR Register. Op basis van deze aanstaande erkenning kunnen ADR full certified mediators, na het feitelijk tot stand komen van de erkenning, zich aanvullend registreren bij de Raad en verkrijgen zij toegang tot de gefinancierde rechtsbijstand en de doorverwijsvoorziening rechtspraak.
 • De erkenning komt tot stand door de opname van ADR Register in de Inschrijfvoorwaarden Mediators. De status van de Inschrijfvoorwaarden Mediators worden geregeld in de Wet op de gefinancierde rechtsbijstand. In deze Wet is geregeld dat de Raad de Inschrijfvoorwaarden vaststelt na verkregen goedkeuring van de minister.
 • In zijn brief van 17 februari 2012 heeft de Minister aangegeven dat de Raad is belast met de uitvoering van het erkenningsonderzoek naar ADR Register, dat andere organisaties/registers naast MFN (toen: NMI) worden toegelaten indien zij voldoen aan de vereisten zoals gesteld door de Raad en dat tussentijdse aanpassing van de Inschrijfvoorwaarden mogelijk is. Verder schrijft de minister in deze brief: "De Raad voor Rechtsbijstand zal de inschrijfvoorwaarden nu echter zodanig herzien dat zij geobjectiveerd worden en er niet meer wordt gerefereerd aan de eisen van de NMI (nu: MFN). De nieuwe eisen voor inschrijving zullen ook worden gesteld aan de mediators uit uw register."
 • De Raad voor Rechtsbijstand heeft in haar bericht d.d. 12 april 2018 de afspraken tussen ADR Register en de Raad m.b.t. het verdere verloop van de erkenningsprocedure en gestelde voorwaarden vastgelegd. Op basis hiervan heeft ADR Register haar certificaathouders per 19 april 2018, na verkregen toestemming van de Raad, nader geïnformeerd.
 • Op dit moment liggen de aan de voornoemde afspraken gekoppelde uitwerking en reglementen ter goedkeuring bij de Minister. Helaas is de besluitvorming bij de Minister vertraagd, zodat de door ADR Register en Raad voor Rechtsbijstand beoogde datum van 1 januari 2019 niet wordt gehaald. De Raad heeft ADR Register aangegeven na verkregen goedkeuring van de Minister de Inschrijfvoorwaarden 2019 tussentijds aan te passen.
 • Vooruitlopend op de erkenning door de Raad heeft het Gemeenschappelijk Hof voor Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten het ADR Register per oktober 2017 toegelaten tot de mediation pilot Caraïbisch gebied en de doorverwijsvoorziening Caraïbisch gebied.
Nederlandse Mediators Vereniging (NMV)
 • NMV organiseert op 24 januari haar nieuwjaarsbijeenkomst.
 • Tijdens deze bijeenkomst verkent NMV de mogelijkheden tot samenwerking met de diverse kwaliteitsregisters.
 • NMV heeft ADR Register uitgenodigd om 1 van de 'keynote speeches' te verzorgen en deel te nemen aan de paneldiscussie. Gemotiveerd en enthousiast zal ADR Register invulling geven aan deze uitnodiging.
 • Uiteraard rekenen we erop dat ook veel ADR Register practitioners (mediators) tijdens deze bijeenkomst aanwezig zullen zijn en hun geluid laten horen.
 • Voor meer informatie en aanmelden: https://mediatorsvereniging.nl/agenda/nieuwjaarsbijeenkomst-2/
Anders Dan Rechtspraak (ADR) heeft de wind mee!
 • Stelselherziening rechtspraak
 • Minister Dekker heeft onlangs zijn plannen bekend gemaakt m.b.t. de toekomst van de gefinancierde rechtsbijstand en de herinrichting van het rechtsbijstel.
 • Kernaspect is dat de oplossing centraal wordt gesteld en niet de procedure. Ook is expliciet benoemd dat een procedure niet perse een juridische procedure hoeft te zijn en dat een oplossing niet perse juridisch 'juist' hoeft te zijn (dus: ruimte voor de niet-juridische oplossing). Ook preventie is een sleutelwoord. .
 • Minister Dekker zet in op de toepassing van alle typen procedures en technieken, dus: op de volle ADR scope. Een belangrijke rol wordt ingeruimd voor de conflictcoaches in hun rol als 'juridische huisarts' waarbij zij partijen kunnen begeleiden bij en doorverwijzen naar de juiste ADR procedure en professional, of de rechter.
 • Business mediation
 • 17 december jl hebben de Stichting ADR centrum voor het bedrijfsleven (ACB) en de vereniging zakelijke mediation (ZAM) haar rapport gepresenteerd m.b.t. de kansen en voorwaarden m.b.t. de toepassing van mediation binnen het bedrijfsleven. Het rapport bevat interessante aanbevelingen en conclusies, zoals:
 • @kwaliteiten: de zakelijke mediator dient aantoonbare roots in het bedrijfsleven te hebben.
 • @werkwijze: de zakelijke mediator werkt op basis van een strikt bedrijfsmatige aanpak, is (actief) sturend, heeft een stevige regie, krijgt de ruimte om te pendelen, is bevoegd om een 'mediator proposal' in te brengen.
 • @combinatie van geschilbeslechtingsvormen: zakelijke mediation mengt zich met andere ADR vormen; anders gezegd: zakelijk mediation is hybride en laat alle ADR methodieken en procedures toe.
 • ADR heeft de toekomst!
 • Het voorgaande is een stevige steun voor de uitgangspunten en werkwijze van ADR Register. Het toont aan dat Anders Dan Rechtspraak (ADR) in haar volle breedte de toekomst heeft en ook vanuit het kabinet wordt gesteund.
 • Prima uitgangspunt voor ADR Register, als het kwaliteitsregister voor de volle ADR scope, om door te gaan op de ingeslagen weg.
 • ADR ronde tafel gesprekken in het land, ook in 2019!
 • De ronde tafel gesprekken op uiteenlopende locaties in Nederland zijn een groot succes.
 • In de periode 15 oktober - 31 december 2018 tellen we ruim 300 deelnemers. De gesprekken leveren waardevolle informatie en inzichten op.
 • In 2019 gaan we hiermee door. ADR Register gaat het land en is zo in contact met allen die ADR een warm hard toedragen. U bent van harte uitgenodigd en welkom.
.
1 OKTOBER 2018 | UPDATE ERKENNING RAAD VOOR RECHTSBIJSTAND | OPSTARTEN INFORMATIE BIJEENKOMSTEN
Nog even!
Zoals bericht in onze nieuwsflits van 19 april jl hebben ADR Register en de Raad voor Rechtsbijstand in Nederland ( de Raad) afspraken gemaakt m.b.t. de erkenning per 1 januari 2019. De Raad heeft voorwaarden gesteld m.b.t. (1) het afgeven van de erkenning per genoemde datum en (2) het in stand houden van de erkenning. ADR Register heeft de Raad bevestigd in te stemmen met de voorwaarden en de uitvoering ervan toegezegd. Alle voorbereidingen zijn in volle gang. Tot nu verloopt alles volgens plan en liggen we op schema.
Nog 3 maanden te gaan
Met nog 3 maanden te gaan, zullen we de komende weken en maanden gedetailleerde informatie verstrekken m.b.t. de uitrol en andere vernieuwingen. Naast nieuwsbrieven bieden we u ook de gelegenheid om persoonlijk geïnformeerd te worden.
Ontmoet ADR Register: laat u persoonlijk informeren!
In de maanden oktober, november en december 2018 organiseren we kleinschalige info bijeenkomsten op onze kantoorlocatie te Werkendam en houden we op diverse locaties in het land ‘spreekuur’. Zo houden we de lijnen kort, kunnen we elkaar persoonlijk ontmoeten en de ‘hand schudden’. De planning van de bijeenkomsten en spreekuren wordt gemaild en geplaatst op de website. U bent uitgenodigd en welkom!
Voorlichting aan groepen en verenigingen
Bent u onderdeel van een samenwerkingsverband, groep of vereniging en bestaat behoefte aan een informatie gesprek of bijeenkomst met al uw collega's? Neem contact op met office-operations voor het plannen van een bijeenkomst. Wij zijn flexibel: ontbijt gesprekken, bijeenkomsten tijdens weekeinden en video-conference zijn ook mogelijk!
Ondermeer hierover gaan we u informeren:
* Start per 1 januari 2019 van Stichting ADR Platform als brede geschilleninstantie voor consumenten, bedrijven, organisaties, beroepsgroepen, sectoren en overheden;
* 2-jarig mentoraatsinstrument voor de begeleiding en coaching van associate practioners;
* Inschrijfvoorwaarden en aanmeldingsprocedure Raad voor Rechtsbijstand;
* Aanpassing en uitbreiding van de afdoeningsmogelijkheden van klachten tegen practitioners en tussen practitioners onderling;
* Introductie van onze speciaal ontwikkelde audit software applicatie, zodat audits grotendeels online (remote-desktop) kunnen worden uitgevoerd;
* Een overzicht van veel gestelde vragen + bijhorende antwoorden m.b.t. de erkenning door de Raad voor Rechtsbijstand
Heeft u tussentijds vragen of opmerkingen?
Mail ons! Ons streven is altijd binnen maximaal 5 werkdagen een inhoudelijke reactie terug te geven. Wordt vervolgd!
.
19 APRIL 2018 | ADR REGISTER EN RAAD VOOR RECHTSBIJSTAND HEBBEN AFSPRAKEN GEMAAKT M.B.T. ERKENNING
ADR Register bericht u dat met de Raad voor Rechtsbijstand in Nederland ( de Raad) afspraken zijn gemaakt m.b.t. de erkenning per 1 januari 2019. De Raad heeft voorwaarden gesteld m.b.t. (1) het afgeven van de erkenning per genoemde datum en (2) het in stand houden van de erkenning. ADR Register heeft de Raad bevestigd in te stemmen met de voorwaarden en de uitvoering ervan toegezegd.

In oktober 2017 was ADR Register al toegelaten tot de verwijsvoorziening en de mediationpilot zoals ingesteld door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

In maart 2018 hebben wij u bericht dat Global Network Group/ADR Register is erkend door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als WKKGZ geschilleninstantie (Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg).

ADR Register stelt zich o.a. tot doel haar certificaathouders op basis van de registratie/certificering toegang tot en aansluiting bij alle markten te bieden. De geschetste ontwikkelingen dragen eraan bij dat voor MFN registermediators en ADR full certified mediators een gelijk speelveld ontstaat, waardoor bestaande marktbeperkingen verdwijnen.

De komende maanden wordt u nauwgezet op de hoogte gehouden van de verdere voorbereidingen en uitrol. We vertrouwen erop u hiermee tussentijds voldoende te hebben geïnformeerd en een gewenste boodschap te hebben overgebracht.
.
15 JULI 2017 | BERICHT AAN ALLE NEDERLANDSE BUURTBEMIDDELINGSORGANISATIES
Geachte heer, mevrouw,

U bent vertegenwoordiger van een CCV erkende buurtbemiddelingsorganisatie.
Met sommigen van u hebben we al contact, met sommigen nog niet.
Graag heeft ADR Register contact met alle Nederlandse buurtbemiddelingsoprganisaties.
Om deze reden introduceren we ons via dit bericht aan u allemaal.
Alle bij ons bekende buurtbemiddelingsorganisaties ontvangen dit bericht.

Over ADR Register
 • Operationeel sinds 1 september 2011
 • In Nederland circa 700 ADR practitioners geregistreerd / gecertificeerd
 • ISO 9001 gecertificeerd door LLoyds Register
 • Geaccrediteerd als QAP bij International Mediation Institute (IMI)
 • Onder toezicht van ICC Council
 • Benaderbaar, we werken vanuit Duitsland, Nederland en Zuid Afrika
 • Onafhankelijk & betrouwbaar
 • Betaalbaar, effectief & doelgericht; maatwerk oplossingen mogelijk
 • Onze doelgroep: alle ADR professionals
Brede registratie en certificeringsmogelijkheden | niet alleen voor mediators
 • ADR professionals worden geregistreerd / gecertificeerd als ADR practitioner
 • Iedere practitioner wordt onder minimaal 1 en maximaal 4 hoofdtypen ingeschreven.
 • Ieder hoofdtype is gekoppeld aan specifieke instroom- en toelatingseisen.
 • Hoofdtypen zijn: (1) arbiter, (2) conflictcoach, (3) mediator en (4) negotiator (bemiddelaar/onderhandelaar)
 • Iedere practitioner kan aanvullend onder diverse subtypen registreren.
 • Subtypes kunnen zijn gekoppeld aan specifieke instroom- en toelatingseisen, zoals (1) courtmediator, (2) familiy mediator; andere subtypen kunnen vrij worden gekozen door de practitioners.
 • ADR Register biedt practitioners en hun klanten dus een 1-stop-shop voor de gehele ADR scope.
 • In Nederland is ADR Register het enige register dat deze brede registratie mogelijkheid biedt. We onderscheiden ons hiermee t.o.v. bijvoorbeeld het MFN Register.
Mediators / negotiators (bemiddelaars/onderhandelaars) | introductie municipality mediator
 • Iedere ADR mediator is ook ADR negotiator. Het omgekeerde geldt niet.
 • Buurtbemiddeling valt bij ADR Register nu nog onder de scope 'negotiator'.
 • Dit gaat veranderen. We introduceren dit jaar de titel 'ADR municipality mediator'. Dit is de internationale benaming voor 'buurtbemiddelaar'. Hiermee krijgt de 'buurtbemiddelaar' binnen ADR Register de erkenning, het respect en de plek die past bij de specifieke procedure en werkzaamheden; en dus een eigen, zelfstandige plek in de ADR beroepenscope. Het initiatief hiertoe is genomen door onze Zuidafrikaanse buurtbemiddelaars/mediators; we kiezen ervoor om dit binnen ons gehele register en dus internationaal toe te passen.
 • De ADR mediator is niet automatisch een ADR municipality mediator, en ook niet omgekeerd. Voor beide typen dient aan specifieke voorwaarden te worden voldaan.
 • Municipality mediators verrichten hun werkzaamheden over het algemeen zonder vergoeding en ten behoeve van het algemeen belang. We werken aan een model waarbij de municipality mediator zonder kosten kan registreren.
Erkenning buurtbemiddeling t.b.v. PE registratie 'gewone' mediators
 • Er is gedoe over de PE registratie van 'gewone' mediators die ook als buurtbemiddelaar werken. Het is ons bekend dat sommige buurtbemiddelingsorganisaties niet willen dat buurtbemiddeling meer telt voor de PE registratie bij ADR Register en/of MFN. Dit laatste vinden we jammer en onnodig. Vandaar een toelichting.
 • Iedere ADR practitioner dient zijn/haar PE te registreren. Bij ADR Register bestaat deze verplichting uit (1) verplicht aan punten en (2) verplicht aantal cliënt opdrachten.
 • ADR Register erkent een uitgevoerde buurtbemiddelingsopdracht.
 • Om de buurtbemiddelingsopdracht als PE te kunnen aantonen, dient de ADR practitioner OF te voldoen aan de standaard ADR procedure vereisten OF een brief/verklaring van zijn/haar buurtbemiddelingscoördinator te overleggen waaruit blijkt hoeveel buurtbemiddelingen zijn uitgevoerd.
 • Veel buurtbemiddelingsorganisaties geven deze 'brief/verklaring' af.
 • Deze brief schendt op geen enkele wijze de privacy van cliënten en is niet in strijd met zowel Nederlandse als Europese wet- en regelgeving, ook niet met de nieuwe situatie vanaf 1 januari 2018.
 • We vragen u om medewerking m.b.t. de afgifte van deze 'brief/verklaring'.
 • We doen een beroep op u om op verzoek van een 'gewone' mediator die ook buurtbemiddelaar is, de 'brief/verklaring' af te geven.
Samenwerking CCV & ADR Register
 • ADR Register heeft nu contact met enkele individuele buurtbemiddelingsorganisaties.
 • ADR Register streeft ernaar een toekomstgericht en permanent contact met het CCV (als koepelorganisaties voor de buurtbemiddelingsorganisaties) tot stand te brengen. In de achterliggende jaren is het hier nog niet van gekomen. Inmiddels is hierover contact geweest en na de zomer 2017 zullen gesprekken gevoerd gaan worden. We zijn hierover enthousiast en kijken ernaar uit!
 • ADR Register vindt buurtbemiddeling een uitstekend en effectief instrument. Niet alleen in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in Zuid Afrika, zien we grote en aansprekende resultaten.
 • In Nederland willen we de inrichting en realisatie van het subtype 'municipality mediator' samen met u en het CCV tot stand brengen. Dus samen met elkaar, in plaats van zonder & naast elkaar.
Wilt u meer weten of persoonlijk contact? Bel of mail ons gerust, we zijn ook deze zomer gewoon geopend en bereikbaar, u wordt met plezier verder geïnformeerd of persoonlijk te woord gestaan.

We vertrouwen erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.
.
22 MAART 2017 | DICK ALLEWIJN BENOEMT ALS HOOGLERAAR MEDIATION BIJ VU AMSTERDAM
De heer Dick Allewijn is per 1 april 2017 benoemd tot bijzonder hoogleraar mediation aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Wij feciliciteren Dick Allewijn van harte met zijn benoeming.

ADR Register spreekt de wens uit dat het instellen van deze leerstoel en de benoeming van Dick Allewijn zal bijdragen aan het wegnemen van bestaande beperkingen en obstakels zodat meer effectief dan nu mediation en het beroep mediator kan worden doorontwikkeld.

Aandachtsgebieden voor onderzoek en verbetering zijn ondermeer:
(1)
In de achterliggende (pioniers) periode hebben vooral mediation en de beroepsgroep mediators centraal gestaan waarbij de cliënt (de opdrachtgever tot mediation) niet of nauwelijks een rol heeft gespeeld. Het resultaat: een plat gereguleerd landschap met te weinig cliënten. Wij pleiten ervoor via onderzoek de uiteenlopende cliëntgroepen in kaart te brengen en de specifieke behoeftes te inventariseren. Op basis van de uitkomsten kan worden doorontwikkeld vanuit het cliënt perspectief. Belangrijk, immers: zonder cliënten geen mediation en dus geen werk voor mediators.
(2)
Het bestaande monopolie in het mediation landschap, het door de overheid gefaciliteerde MFN monopolie op de gefinancierde rechtsbijstand, is niet doelmatig en draagt niet bij de doorontwikkeling van de kwaliteit van mediation. Het leidt ertoe dat vrije marktgang, zowel voor mediators als hun cliënten, bij het gebrek aan keuze opties, een farce is waardoor marktwerking, transparantie en onafhankelijkheid onder druk staan of zelfs afwezig zijn. Ook is het monopolie strijdig met mededingingswetgeving. Wetenschappelijk onderzoek objectiveert de nadelen en beperkingen ervan en geeft inzicht in succesvolle richtingen waarbinnen andere marktpartijen kunnen toetreden tot de gefinancierde rechtsbijstand en de effecten hiervan voor de 'mediationzoekers'.
(3)
Mediation is het meest effectief als het wordt verankerd in alle lagen van de maatschappij en vanuit al deze lagen wordt toegepast, in een vorm en via technieken die geschikt zijn voor de specifieke laag en toepassing. Om dit te realiseren dient mediation onderdeel van het gehele opleidingsaanbod, van VMBO tot WO, van jong tot oud, van privaat tot publiek, te zijn. Een maatschappij die bekend is met mediation en die mediation ervaart, zal ook kiezen voor mediation. Dit past in een samenleving waarin de overheid zich richt op faciliteren waarbij zelfredzaamheid van burgers, bedrijven en systemen, ook ten aanzien van conflictpreventie en oplossing, een uitgangspunt is. Onderzoek zal bijdragen in het kaart brengen van succesvolle implementatie richtingen.

ADR Register, met meer dan 600 mediators in Nederland, is graag en met plezier bereid Dick Allewijn te ondersteunen. Wij kijken uit naar de samenwerking.
.
27 JANUARI 2017 | UPDATE MEDIATIONWET NEDERLAND
Op 16 januari 2017 heeft de minister van justitie de 2e Kamer per brief geïnformeerd naar aanleiding van de motie Recourt / Tellegen d.d. 6 december 2016. In de brief geeft de minister aan dat eerst een nadere consultatie met het 'veld' zal plaatsvinden voordat de ontwerp wet ter advies aan de Raad van State zal worden aangeboden. De minister geeft in zijn brief aan dat de nadere consultatie noodzakelijk is omdat uit de uitkomsten van de openbare consultatie en de inbreng van het veld blijkt dat aan een breder draagvlak voor de (ontwerp) wet verder dient te worden gewerkt. Inmiddels staat voor 7 februari 2017 een gesprek tussen de minister en het 'veld' gepland.

Gisteren, 26 januari 2017, is de minister afgetreden. Onduidelijk is wat dit betekent voor het geplande overleg van 7 februari as en de verdere voortgang van de ontwerp wet.

Global Network Group | ADR Register verwacht niet dat de wet in 2017 tot stand komt. De hiermee samenhangende onzekerheid / onduidelijkheid is ongewenst, duurt te lang en is onnodig. De nu ontstane situatie lijkt ons een goed moment om als sector / als veld het initiatief terug te halen, al hetgeen met kwaliteit van doen heeft gezamenlijk en 1-duidig te regelen en aan de overheid ter medegebruik aan te bieden.

'als we doen wat we altijd deden, krijgen we wat we altijd kregen'
De afgelopen jaren hebben alle partijen vooral hun standpunten herhaald. Er is weinig tot niet geschoven. Dit heeft dus weinig tot niets opgeleverd. Als we uit de spiraal willen zullen we dus moeten schuiven. Kortom, het is tijd voor de nodige durf, lef en moed, het is tijd voor doen en besluiten. Een manier om tot een oplossing te komen is het formuleren van haalbare tussendoelen; niemand hoeft dan de hoge idealen en lange termijn doelen te schrappen of in te leveren, de belemmerende 'eigendomsdiscussie' over het beroep mediator kan tijdelijk worden 'geparkeerd', en ondertussen kunnen we vast gezamenlijk op weg naar haalbare tussentijdse doelen.

ADR Register pleit ervoor om samen met o.a. MFN, VFAS, NIP, NOVA te komen tot een convenant voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld 10 jaar. Het convenant regelt de kwaliteit en geeft een 'klap' op enkele hete hangijzers. Onze denkrichting: (1) arrangeer overeenstemming over een beroepsprofiel mediator (2) voeg bij een aantal beroepen het competentieprofiel mediator toe, bijvoorbeeld advocaat-mediator (NOVA), familieadvocaat-mediator (VFAS), psycholoog-mediator (NIP), accountant-mediator en laat de bijbehorende toetsing van instroom / uitstroom / CPD lopen via de eigen beroepsorganisatie, zie tussen haakjes. (3) Maak alle gekwalificeerde mediators zichtbaar in EN het register van de beroepsorganisatie EN het register van de gezamenlijke mediators(het koepelregister). (4) stimuleer een brede mediation ontwikkeling in Nederland door mediationkennis en vaardigheden te integreren in alle onderwijslagen zodat een bottom-up marktproces ontstaat. (5) gebruik de beschikbare convenantstijd om het beroep mediator door te ontwikkelen tot een zelfstandig beroep, dat op eigen benen kan staan en dat commercieel bestaansrecht heeft op basis van een juiste balans tussen vraag en aanbod.

ADR Register zal bij zowel de minister als de andere organisaties aandacht vragen voor onze denkrichting. We roepen ADR certificatahouders onze denkrichting te steunen en te promoten.

'stilstand = achteruitgang'.
Daar heeft dus niemand wat aan! Als mediators stimuleren we andere partijen om het 'eens anders te zien en te doen'. Dus in goed Nederlands: 'practise what you preach'. Let's do it!

Voor nu: we gaan ervan uit u tussentijds voldoende te hebben geïnformeerd.
Uw aanvullende opmerkingen, gedachten en feedback zijn welkom!
.
28 DECEMBER 2016 | MEDEDELING DERDENGELDEN BEHEER EN WET WKGGZ
WET KWALITEIT, KLACHTEN EN GESCHILLEN ZORG (WKKGZ)

Valt u wel of niet onder de wet Wkkgz?
De wet Wkkgz verplicht iedere (alternatieve) zorgaanbieder om vanaf 1 januari 2017 de beschikking te hebben over een 'geschillenregeling'. Helder is dat arbiter, conflictcoaches, mediators en onderhandelaars niet onder deze wet vallen. In beginsel heeft u als ADR practitioner dus niets met deze wet te maken.

Echter, veel van onze conflictcoaches en mediators zijn ook actief in andere beroepen, zoals algemeen coach, counsellor, die mogelijk wel onder de Wkkgz vallen. Is dit op u van toepassing? Borg dan dat u voldoet aan de Wkkgz!

De klachtenregeling van Global Network Group kwalificeert voor de Wkkgz. Indien u als algemeen coach of counsellor, of ieder ander beroep dat onder de Wkkgz valt, niet bent aangesloten bij een andere beroeps- of belangenorganisatie die kwalificeert voor de Wkkgz, bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een algemene GNG aansluiting - dus in aanvulling op uw bestaande inschrijving bij het ADR Register! - t.b.v. klachtafhandeling; hiertoe maken we dan aanvullende schriftelijke afspraken. Indien in uw netwerk 'bekenden of collega's' op zoek zijn naar een oplossing t.b.v. de Wkkgz ...... leuk en fijn als u hen wijst op Global Network Group! Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat.
Extra werk op basis van de wet Wkkgz!
Wij verwachten dat op basis van de Wkkgz extra 'klachtwerk' ontstaat. Immers, de wet verplicht zorgverleners en hun beroeps- en belangenorganisaties om cliënten te adviseren met betrekking tot klachten en een laag drempelige gratis klachtbehandeling aan te bieden. De klachtbehandeling is een verplicht element voordat een 'case' kan worden geëscaleerd tot een conflict inclusief behandeling door een onafhankelijke klachtcommissie. Vooral conflictcoaches en mediators kunnen profiteren van de Wkkgz; ga na in uw regio en netwerk waar u uw diensten t.b.v. de Wkkgz kunt aanbieden.

DERDENGELDEN BEHEER VOOR CERTIFICAATHOUDERS

Achtergrond
Global Network Group biedt in Nederland exclusief aan gecertificeerde practitioners / certificaathouders de mogelijkheid via de Stichting Beheer Derdengelden Global Network Group (stichting BDG GNG) hun 'derdengelden' te routeren. Deze stichting bestaat sinds 1996 en is ISO 9001 gecertificeerd. Vooral bij ons aangesloten arbiters en makelaars maken gebruik van de stichting BDG GNG.

De stichting BDG GNG wordt in Nederland in toenemende mate geconfronteerd met 'allerlei eisen en voorwaarden' die vanuit de overheid worden gesteld. De meeste van deze eisen en voorwaarden leiden tot een enorme administratieve rompslomp en hogere beheer kosten; verder dragen zij op geen enkele wijze bij aan beter of veiliger beheer.

Recent is duidelijk geworden dat in Nederland de stichting BDG GNG aanvullend wordt verplicht onderzoek te doen naar de herkomst van alle inkomende betalingen en de resultaten van het onderzoek ervan vast te leggen, en sommige resultaten ook te melden bij de overheid. Deze 'eis' is - naar onze opvatting - simpelweg praktisch niet uitvoerbaar, bovendien strijdig met andere wetgeving, zoals bijvoorbeeld privacy wetgeving en kan alle betrokkenen onterecht in gecompliceerde situaties brengen, die bovendien ongewenste aansprakelijkheidsposities kunnen opleveren voor de stichting BDG GNG zelf.

Naast de vorige ontwikkeling wordt in toenemende mate de integriteit van de depots bij een stichting BDG aangetast. Het basale uitgangspunt van oudsher dat depots bij een stichting BDG veilig zijn, dat uitsluitend de depotgevende / depothoudende partijen bevoegd zijn voor het onder hen vallende depot en dat uitsluitend zij erover kunnen beschikken, komt hiermee nadrukkelijk in het geding.

Concreet: banken verrekenen in toenemende mate 'vorderingen' met het bij een stichting BDG ondergebrachte depot waarbij de (vermeende) vordering niets te maken heeft met het specifieke depot of de hieraan gekoppelde transactie. Het lijkt erop dat rechtbanken deze ontwikkelingen gedogen. Desgevraagd geven enkele Nederlandse banken zelf aan dat het 'onverstandig' is om te communiceren dat 'depots' bij een stichting BDG veilig zijn; onheilspellender kan het signaal niet zijn.

Voor ons is het voorgaande aanleiding om te stoppen met het derdengelden beheer in Nederland. Belangrijkste overweging is dat het risicoprofiel te hoog en onvoorspelbaar wordt.

Concreet
 • We ontbinden de Nederlandse stichting BDG GNG;
 • Bestaande / lopende dossiers binnen de stichting BDG GNG worden afgewikkeld of overgezet naar ons 'escrowmanagement' buiten Nederland;
 • Nieuwe dossiers worden door de stichting BDG GNG niet aangenomen;
 • Alle gebruikers zijn inmiddels persoonlijk voorgeïnformeerd.
Hoe verder?
1.
We blijven uiteraard buiten Nederland derdengelden beheer aanbieden. Echter, de hiervoor beschikbare faciliteiten lenen zich niet voor kleine transacties. De kosten worden per dossier overeengekomen en bedragen minimaal euro 1.000,- / 1.500,- per dossier. Voor meer informatie contact opnemen met ons secretariaat.
2.
Het is helder dat onze ervaringen en waarnemingen ook gelden voor andere stichtingen BDG. Het effect is naar onze opvatting dus groter dan alleen voor de stichting BDG GNG. We onderzoeken welke oplossingen in Nederland mogelijk zijn. Zo wordt gewerkt aan een protocol dat directe betalingen tussen verkoper(s) en koper(s) regelt, inclusief een voorziening voor de makelaarscourtage. Daarnaast bekijken we of we kunnen komen tot een collectief contract met het notariaat waarbij het derdengelden beheer ook valt onder het wettelijke garantie systeem dat geldt voor het notariaat. Ook gaan we na of we met 1 of meerdere banken alsnog tot een werkbaar protocol kunnen komen, zowel voor een collectieve afhandeling van derdengelden als voor de diverse losse stichtingen van practitioners / certificaathouders.
3.
Het klachtrecht, de gedragsregels en de procedurevereisten worden in lijn gebracht met deze ontwikkelingen.
4.
E.e.a. hangt nauw samen met de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierover informeren wij u op korte termijn nader; u ontvangt dan belangrijke kanttekeningen en adviezen m.b.t. deze wet.

We vertrouwen erop u hiermee tussentijds voldoende te hebben geïnformeerd.
.
24 DECEMBER 2016 | UPDATE MEDIATIONWET NEDERLAND
Op de valreep van 2016 een korte update m.b.t. de Nederlandse mediationwet.

1. Op 30 september 2016 eindigde de openbare consulatie. Alle actieve organisaties hebben een reactie gegeven. ADR Register heeft haar reactie op haar website geplaatst. ADR Register en MFN hebben ook een gezamenlijke brief aan de minister van justitie aangeboden; in deze brief bieden beide organisaties aan de wet gezamenlijk uit te voeren en hiertoe de operationele uitvoeringsorganisatie te vormen.

2. Het ministerie beraadt zich thans n.a.v. de uitkomsten van de consultatie. De wet is nog niet ter consultatie aangeboden aan de Raad van State.

3. Op 1 december 2016 hebben de kamerleden Recourt (PvdA) en Tellegen (VVD) een motie ingediend. De motie verzoekt het kabinet nog voor de verkiezingen de ontwerp wet ter behandeling aan de kamer aan te bieden. De motie is aangenomen. Nu, 24 december 2016, hebben wij nog geen concrete reactie vanuit het kabinet vernomen.

4. Het is duidelijk dat de wet niet voor de aanstaande verkiezingen van maart 2017 kan worden afgerond en ingevoerd. Het betekent helaas de zoveelste vertraging en onzekerheid m.b.t. deze wet.

5. ADR Register verwacht niet dat de wet in 2017 tot stand komt. Immers, het ministerie van justitie heeft - diplomatiek gesteld - meer te doen en ongetwijfeld heeft deze wet geen prioriteit tijdens de verkiezingen en daarop volgende formatieperiode. ADR Register betreurt dat de onduidelijkheid voortduurt; hier heeft niemand belang bij en het draagt geenszins bij aan de acceptatie en bevordering van mediation in Nederland. Iedereen die de 'verlossing' verwacht van de mediationwet zal in 2017 wederom teleurgesteld worden; wij schrijven de wet (nog) niet af maar richten de energie en aandacht liever op zaken die wel tot stand komen en die alle betrokkenen verder brengen.

6. Inmiddels zijn ADR Register, Mediatorsfederatie Nederland (MFN) en Vereniging opleiders in Mediation (Voim) met elkaar in gesprek. Gezamenlijk wordt onderzocht welke onderlinge samenwerking mogelijk en uitvoerbaar is, zowel met als zonder mediationwet. Partijen hebben afgesproken tijdens de gesprekken geen tussentijdse mededelingen te doen. Wij - ADR Register - ervaren de gesprekken tot op heden als constructief; het lijkt mogelijk om tot onderlinge (samenwerkings) afspraken met elkaar te komen; het feit dat we met elkaar in gesprek zijn is in ieder geval voor iedereen een stap voorwaarts.

7. ADR Register zal in 2017 scherper dan ooit inzetten op een breedte en diepte ontwikkeling.

Het is belangrijk dat ADR practitioners binnen 1 registratie en certificering de mogelijkheid hebben en houden om binnen de gehele ADR scope actief te zien en cliënten bij te staan. In de praktijk horen wij terug dat vooral conflictcoaches en onderhandelaars een toenemend werkaanbod hebben; en dat conflictcoachings- en onderhandelingsopdrachten frequent leiden tot een (vervolg) mediationopdracht. ADR Register is en blijft een breedte register - dus niet alleen voor mediation & mediators - en biedt een one-stop-shop mogelijkheid voor ADR practitioners en hun cliënten; alle niet gerechtelijke oplossingsrichtingen (arbitrage, conflictcoaching, mediation, onderhandelen) zijn ondergebracht in ADR Register. Hierbij past samenwerking met diverse beroeps- en (specialistische) belangenorganisaties; immers: ADR Register is een onafhankelijke register dat tegen ISO normen registratie en certificeringsdiensten aanbiedt en dus zelf geen beroeps- of belangenorganisatie is. ADR Register past objectieve criteria toe, en maakt uitsluitend de kwalificerende professionals vind- en zichtbaar; criteria die bijvoorbeeld door een beroeps- of belangenorganisatie, vertegenwoordigd binnen onze waarborgcommissie (ICC Council), worden aangereikt.

Ook willen wij een ontwikkeling waarbij mediationtechnieken binnen alle onderwijsgeledingen, dus ook VMBO en MBO, worden onderwezen / gestimuleerd en in alle maastchappelijke lagen wordt 'uitgezet' en toegepast. Hierdoor ontstaat 'vanzelf' een situatie waarin mediation door alle lagen heen EN bekend wordt EN wordt ervaren. Als een natuurlijk en logisch gevolg zal hierdoor ook de commerciële vraag naar mediation toenemen waardoor de huidige schaarste aan mediation opdrachten kan worden doorbroken. De sleutel naar succes, en het realiseren van voldoende commerciële vraag en aanbod (markt), ligt in verbreding en verdieping, niet in uitsluiting en vernauwing. In 2017 wordt in Nederland de 1e hoogleraar mediation benoemd. Een mooie aanleiding voor een seminar / congres waarin deze beoogde ontwikkeling wordt besproken, en nog liever: in gang wordt gezet. ADR Register levert met plezier een bijdrage.

Het leek ons goed u e.e.a. tussentijds nog even kort te berichten.
.
10 SEPTEMBER 2016 | PUBLICEER UW SEO WOORDEN & DETAILS IN UW BEDRIJFSPROFIEL
N I E U W
Het is vanaf nu mogelijk om uw SEO woorden & details toe te voegen aan uw bedrijfsprofiel op de website www.adr-register.com.
Uw openbare bedrijfs- en persoonlijke profiel zijn aan elkaar gekoppeld. Uiteraard alleen voor onze practitioners!
Procedure
(1) Mail ons uw SEO woorden & details
(2) Wij voegen dit toe aan uw bedrijfsprofiel
(3) Dus: simpel, snel en geen kosten!
Toelichting
 • Het draait om vinden en gevonden worden.
 • Zoekmachines gebruiken SEO woorden & details. Met SEO woorden en details wordt de vind- en zichtbaarheid van uw profiel sterk verbeterd. Zoekers vinden u makkelijker.
 • Uit door ons uitgevoerd onderzoek blijkt dat de meeste bezoekers van onze register websites zoeken op en via de bedrijfsprofielen. Logisch dus om hier de SEO woorden & details aan toe te voegen zodat de bedrijfsprofielen nog beter en makkelijker worden gevonden.
 • De website en profielen zijn zodanig ingericht dat zoekmachines ook deze bedrijfs- en persoonsgebonden profielen vinden. Zoekmachines vinden dus zowel de websites als alle profielen.
 • I.v.m. privacy en andere wettelijke beperkingen voeren wij de SEO woorden voor u in en kunt u dit niet zelf doen.
Meer weten?
Lees het informatie artikel over SEO woorden & details op onze website.
Klik hier om meer te lezen.
.
19 AUGUSTUS 2016 | REGISTRATIE VAN SPECIALISATIES NU MOGELIJK VOOR ADR PRACTITIONERS
Vanaf nu is het mogelijk om in je persoonlijke ADR profiel diverse specialisaties zichtbaar te maken. Handig en nuttig! De bezoekers van je profiel hebben zo direct een compleet beeld van jouw activiteiten, kennis en vaardigheden. Alles over de specialisaties staat op de ADR website; klik hier om meer te lezen. Verder zichtbaar in je profiel: (1) beroep (2) certificaatnummer (3) begin / einddatum van je certificaat. Indien full certified: hier is geen einddatum maar N.A. (not applicable) ingevuld.

Aanmelden specialisaties: email je opgave naar het ADR secretariaat.
.
13 JULI 2016 | ONTWIKKELINGEN MEDIATIONWET NEDERLAND
Start openbare consultatie
Vandaag – woensdag 13 juli 2016 om 16.00 uur – is de openbare consultatie gestart m.b.t. de mediationwet (wet bevordering mediation). De consultatie eindigt op 8 september 2016. (update 31 juli 2016: de consultatie periode is verlengd tot 30 september 2016). U kunt deelnemen aan de consultatie via de website www.internetconsultatie.nl. Ook kunt u uw zienswijze per brief kenbaar maken aan de Minister van Justitie.
Download de ontwerp wet en memorie van toelichting
Op de website www.internetconsultatie.nl kunt u zowel de ontwerp wet als de memorie van toelichting downloaden.
Doe mee!
ADR Register roept u op om mee te doen aan de openbare internet consultatie.
1e reactie
Deze ontwerpwet bevat belangrijke verbeteringen t.o.v. de eerdere ontwerpwet. Zo worden geen bestaande titels uit de markt gekomen, wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de ongetwijfeld grote groep mediators die niet zal kiezen voor de beëdiging en lijkt er ruimte voor inbedding / handhaving / overname van bestaande structuren. ADR Register is, samen met andere spelers in het veld, actief betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe ontwerpwet. Het is positief te zien dat veel van onze oorspronkelijke bezwaren, net als die van andere spelers, zijn gehoord en omgezet in aanpassingen. ADR Register zal later met een formeel standpunt en openbaar consultatie advies komen.
.
1 APRIL 2016 | BEMANNING OFFICE OPERATIONS GLOBAL NETWORK GROUP
Global Network Group werkt vanuit Nederland (focus: Europa) en Zuid Afrika (focus: Afrika).
Onze bemanning:
GLOBAL NETWORK GROUP | AFRIKA
 • mevrouw Theresa Du Preez
 • Giel Tettelaar
GLOBAL NETWORK GROUP | EUROPA
 • mevrouw Marlot Lagemaat
 • mevrouw Heather Vanderbilt
.
19 AUGUSTUS 2015 | WIJZIGINGEN CPD (PERMANENTE OPLEIDING)
 • Er zijn enkele wijzigingen m.b.t. de CPD (permanente opleiding)
 • Alle wijzigingen zijn mede tot stand gekomen op basis van de vorig jaar uitgevoerde CPD enquête
 • U ontvangt in september 2015 het aangepaste CPD reglement + uitgebreide toelichting. Hierop vooruitlopend:
 • Gewijzigde online invoer: U voert uitsluitend de datum, het aantal punten en de categorie in. Alle invoervelden zijn voorgeprogrammeerd. De invoer wordt achteraf steekproefsgewijs gecontroleerd. U hoeft dus geen omschrijving van de activiteit en de organisator in te voeren. Van alle oude invoer is uiteraard een back up gemaakt.
.
19 AUGUSTUS 2015 | ONTWIKKELINGEN MEDIATIONWET NEDERLAND
 • Begin juni 2015 heeft de VVD 2ekamer fractie de initiatief mediation wetten ingetrokken.
 • Aansluitend heeft het kabinet, bij monde van minister van justitie Ard van der Steur, aangekondigd nieuwe wetsvoorstellen te zullen indienen.
 • Op 29 juni 2015 heeft een verkennend ronde tafel gesprek plaatsgevonden op het ministerie van justitie waarbij alle spelers, waaronder ADR Register, aanwezig waren. Tijdens de bijeenkomst is duidelijk geworden dat de nieuwe wetsvoorstellen afwijken van de vorige, nu ingetrokken, wetsvoorstellen. Als specifiek positief heeft ADR Register ervaren het onder de aanwezigen breed gedeelde gevoel dat (1) niet alle mediators zullen kiezen voor de beëdigde status zodat ook een kwaliteitsregistratie en oplossing voor niet beëdigde mediators tot stand moet komen en dat (2) inzet op het voorkomen van conflicten en geschillen onderdeel van de communicatie rondom de wet moet zijn.
 • Het ministerie werkt eraan begin september 2015 de nieuwe voorstellen gereed te hebben zodat in september / oktober 2015 de (verkorte) consultatie kan plaatsvinden. Aansluitend wordt (1) advies gevraagd aan de Raad van State en zal (2) behandeling door de 2e en 1e kamer plaatsvinden. Bij een optimaal verlopend tijdspad zou de wet dan begin 2016 een feit kunnen zijn.
 • ADR Register ziet de nieuwe wetsvoorstellen met belangstelling tegemoet. Wij zullen u inhoudelijk informeren zodra e.e.a. beschikbaar is. Wordt vervolgd!