ADR.NL.0400 bedrijfsaudit | alle scopes & (sub)types

ADR.NL.0400 BEDRIJFSAUDIT | ALLE SCOPES & (SUB)TYPES
Versie: augustus 2016
DOELSTELLING
Op basis van een bedrijfsaudit worden zowel het bedrijf als de binnen het bedrijf aanwezige practitioners beoordeeld. Deze audit is bijzonder geschikt voor (1) de ervaren practitioner(s) die geen aantoonbare beschikking heeft (hebben) over opleidings- en examendocumenten of (2) een organisatie die via 1 toets meerdere practitioners wil laten toetsen ten behoeve van de ADR registratie en certificering, al dan niet binnen de eigen specifieke bedrijfsprocedures en structuren.
MAATWERK
Deze audit wordt uitsluitend als maatwerk aangeboden. De audit heeft betrekking op opleiding, kennistoets, vaardighedentoets en ervaringstoets. Alle toetsen kunnen in de audit worden ingebouwd.De audit biedt nadrukkelijk de mogelijkheid om op basis van verworven compententies en gerealiseerde 'performance' te registreren en te certificeren. Alle scopes en (sub)types kunnen in de audit worden meegenomen. Voor bedrijven en practitioners die geen klassieke toetsmodellen willen volgen is de bedrijfsaudit het passende alternatief. Deze audit is tijds- en kosten efficiƫnt.
NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR EEN VERDERE ORIENTATIE EN HET VERKRIJGEN VAN EEN OFFERTE
ANONIMITEIT & GEHEIMHOUDING
  • Documenten mogen worden geanonimiseerd.
  • Global Network Group garandeert geheimhouding.
  • Indien gewenst wordt een geheimhoudingsverklaring afgegeven.
TOEGESTANE TALEN
  • Nederlands
  • Engels
  • Andere talen in overleg en tegen meerprijs. De meerprijs bestaat uit de vertaalkosten.