ADR.NL.0370 vaardighedentoets mediator | mentoraatstoets

ADR.NL.0370 MENTORAAT TOETS MEDIATOR
Versie: mei 2018
KLIK HIER voor de eindtermen van de vaardighedentoets mediator
AANSTELLING MENTOR-ASSESSOR
De aanstelling van de mentor-assessor dient ter goedkeuring aan ADR Register te worden voorgelegd. U dient zelf met de mentor-assessor afspraken te maken over de tijdsinvestering, kosten en vergoedingen. Wij raden aan de gemaakte afspraken onderling te bevestigen of in een mentoraatsovereenkomst vast te leggen. De meeste ADR agentschappen bieden mentoraat-diensten aan.
TOESTMATERIAAL
U levert het navolgende toets materiaal aan bij de mentor-assessor:
Toets moment 0: voor aanvang
 • CV
 • Uittreksel KVK
 • Kopie ADR certificaat van vakbekwaamheid
 • Ondernemingsplan komende 2 jaar en overzicht persoonlijke doelstelling m.b.t. beroep mediator
 • Inventarisatie verwachtingen t.a.v. de mentoraatsperiode
Toets moment 1: binnen 6 kalendermaanden na aanvang
 • Overzicht uitgevoerde mediation opdrachten
 • Overzicht behaalde PE | CPD
 • SWOT analyse van het mediationbedrijf en eigen kennis & vaardigheden
 • Plan van aanpak inclusief beoogde verbeteringen en maatregelen n.a.v. SWOT
 • Gerichte vragen aan de mentor
Toets moment 2: binnen 1 kalenderjaar na aanvang
 • Overzicht uitgevoerde mediation opdrachten
 • Overzicht behaalde PE | CPD
 • Uitkomsten en zelfreflectie op basis van resultaten klant tevredenheid onderzoek onder 2 opdrachtgevers
 • Nieuw plan van aanpak inclusief beoogde verbeteringen en maatregelen n.a.v. klant tevredenheid onderzoek
 • Gerichte vragen aan mentor
Toets moment 3: binnen 18 kalendermaanden na aanvang
 • Overzicht uitgevoerde mediation opdrachten
 • Overzicht behaalde PE | CPD
 • Effectiviteitsanalyse n.a.v. plannen van aanpak, SWOT en klanttevredenheidsonderzoek
 • Nieuw plan van aanpak inclusief beoogde verbeteringen n.a.v. effectiviteitsanalyse
 • Gerichte vragen aan mentor
Toets moment 4: binnen 2 kalenderjaren na aanvang
 • Overzicht uitgevoerde mediation opdrachten
 • Overzicht behaalde PE | CPD
 • Zelfreflectie achterliggende mentoraatsperiode
 • Ondernemingsplan komende 2 jaar, inclusief commerciĆ«le doelen en bedrijfs- en persoonlijk kwaliteitsprofiel
 • Gerichte vragen aan mentor
PROCEDURE & TIJDPAD
 • U levert het toets materiaal binnen de benoemde toets momenten.
 • Er vinden tenminste 5 gesprekken met de mentor-assessor plaats conform onderstaande periode indicatie:
  • Gesprek 1: voor aanvang
  • Gesprek 2: binnen 8 maanden na aanvang
  • Gesprek 3: binnen 14 maanden na aanvang
  • Gesprek 4: binnen 20 maanden na aanvang
  • Gesprek 5: binnen 26 maanden na aanvang
 • Meer gesprekken zijn vrijwillig en voor de toets niet verplicht.
 • De mentor-assessor is verplicht van alle gesprekken een verslag te maken. ADR Register en de kandidaat ontvangen een eigen verslag exemplaar.
 • Bij het slotverslag (gesprek 5) wordt als bijlage het proces verbaal vaardighedentoets gevoegd.
 • Het slotverslag dient door 2 getuigen mede te worden ondertekend. Mentor-assessor en kandidaat maken een gezamenlijke afspraak over de keuze van de beide getuigen.
 • Tussentijdse wisseling van mentor-assessor is toegestaan. Hierover maken partijen onderlinge afspraken en stellen ADR Register hierover in kennis.
ANONIMITEIT & GEHEIMHOUDING
 • Documenten mogen worden geanonimiseerd.
 • Global Network Group garandeert geheimhouding.
 • Indien gewenst wordt een geheimhoudingsverklaring afgegeven.
TOEGESTANE TALEN
 • Nederlands
 • Engels
 • Andere talen in overleg en tegen meerprijs. De meerprijs bestaat uit de vertaalkosten.
AANLEVEREN
 • Uitsluitend via digitale data transfer, zoals dropbox of wetransfer.
 • Inzending per post of CD is uitgesloten.
UITSLAG
 • Uiterlijk binnen 1 kalendermaand na uploaden.