ADR.NL.0360 vaardighedentoets mediator | live audit

ADR.NL.0360 LIVE AUDIT MEDIATOR
Versie: augustus 2016
KLIK HIER voor de eindtermen van de vaardighedentoets mediator
TOESTMATERIAAL
Live beoordeling op locatie van een door u uitgevoerde (deel) mediation
UITVOERING LIVE SESSIE
CASUS
U werkt op basis van de door ADR Register of ADR agentschap aangeleverde casus. Beschikbare casustypen zijn (1) arbeidsgeschil, (2) geschil tussen overheid en private partij, (3) ondernemersgeschil en (4) burengeschil. U kiest zelf het casustype. Indien u een eigen casus wilt behandelen is dit uitsluitend ter beoordeling van Global Network Group en indien minimaal 1 kalendermaand vooraf verzocht en bekend gesteld aan Global Network Group.
EISEN AAN HET TIJDPAD
De netto sessie tijden zijn:
 • Minuut -60 of eerder Kandidaat present op locatie
 • Minuut -60 tot -30 Casuskeuze
 • Minuut 0 Aanvang
 • Minuut 1 tot 15 Openingsfase
 • Minuut 15 tot 40 Exploratiefase, eventueel gedeelte onderhandelingsfase
 • Minuut 40 tot 45 Afronding sessie
 • Minuut 45 tot 50 Feedback partij 1 (niet verplicht)
 • Minuut 50 tot 55 Feedback partij 2 (niet verplicht)
 • Minuut 55 tot 60 Zelfreflectie mediator (verplicht)
 • Minuut 60 Einde toets
 • Minuut 60 – 180 Uiterlijk binnen 2 uur na afloop uitslaggesprek
 • Opmerkingen:
  • Kom op tijd! Indien u te laat bent: u kunt van deelname worden uitgesloten.
  • Hou er rekening met dat de dag planning iets kan uitlopen en dat uw geplande eindtijd hierdoor iets kan uitlopen.
  • De assessoren hebben het recht in te grijpen in het tijdpad, om specifieke instructies te geven, de mediation ‘door te spoelen’ en om een specifieke interventie te vragen. Het is verplicht de aanwijzingen van de assessoren op te volgen. Een ingreep van een assessor behoeft niet te betekenen dat u iets verkeerd of onvolledig heeft gedaan.
ANONIMITEIT & GEHEIMHOUDING
 • Documenten mogen worden geanonimiseerd.
 • Global Network Group garandeert geheimhouding.
 • Indien gewenst wordt een geheimhoudingsverklaring afgegeven.
TOEGESTANE TALEN
 • Nederlands
 • Engels
 • Andere talen in overleg en tegen meerprijs. De meerprijs bestaat uit de vertaalkosten.
UITSLAG
 • Uiterlijk binnen 1 kalendermaand