ADR.NL.0350 vaardighedentoets mediator | video audit

ADR.NL.0350 VIDEO TOETS MEDIATOR
Versie: augustus 2016
KLIK HIER voor de eindtermen van de vaardighedentoets mediator
TOESTMATERIAAL
U levert uw video opname aan als toets materiaal.
EISEN AAN HET VIDEO BEELDMATERIAAL
 • Beide partijen en de mediator dienen goed in beeld te zijn.
 • Er mag worden gewerkt met meerdere camera’s. De hieruit voortkomende montage dient te zijn samengesteld uit 1 examensessie.
 • Uitsluitend kleuren opnamen toegestaan.
 • Het geluid dient goed te zijn. Niet (direct) verstaanbare tekst wordt aangemerkt als ‘onverstaanbaar’ en uitgesloten van beoordeling.
EISEN AAN HET TIJDPAD
De netto opname tijden dienen te zijn:
 • Minuut 0 Aanvang
 • Minuut 1 tot 15 Openingsfase
 • Minuut 15 tot 40 Exploratiefase, eventueel gedeelte onderhandelingsfase
 • Minuut 40 tot 45 Afronding sessie
 • Minuut 45 tot 50 Feedback partij 1 (niet verplicht)
 • Minuut 50 tot 55 Feedback partij 2 (niet verplicht)
 • Minuut 55 tot 60 Zelfreflectie mediator (verplicht)
 • Minuut 60 Einde
 • Bij pauzes dient te camera door te lopen. Pauze tijden tellen niet als netto opname tijd.
VIDEOVERKLARING
 • De navolgende verklaring ‘ VIDEO VAARDIGHEDENTOETS' dient ondertekend te worden aangeleverd.
 • Zonder de verklaring wordt het beeldmateriaal niet beoordeeld en geen uitslag vastgesteld.
VIDEOVERKLARING VAARDIGHEDENTOETS MEDIATOR ADR.NL.0350

De ondergetekenden verklaren hierbij:
 • Deze vaardighedentoets is waarheidsgetrouw uitgevoerd.
 • Er is geen script afgesproken of toegepast.
 • De acteurs, de camerabediener en de video samensteller hebben geen afhankelijkheids- of gezagsverhouding met de kandidaat.
 • De video is gemonteerd op basis van beeldmateriaal van één niet onderbroken sessie. Ook is geen ander (beeld)materiaal, van welke aard dan ook, ingevoegd.
 • De kandidaat heeft de sessie zelfstandig en zonder hulp(bronnen) uitgevoerd.
Aldus naar waarheid verklaard, in vrij wil,
Teneinde te dienen waar zulks wordt verlangd of gevraagd,
En bereid tot het verstrekken van nadere inlichtingen:

Plaats en datum.
Naam en handtekening kandidaat:
Naam en handtekening acteur 1:
Naam en handtekening acteur 2:
Naam en handtekening camerabediener:
Naam en handtekening video samensteller:

ANONIMITEIT & GEHEIMHOUDING
 • Documenten mogen worden geanonimiseerd.
 • Global Network Group garandeert geheimhouding.
 • Indien gewenst wordt een geheimhoudingsverklaring afgegeven.
TOEGESTANE TALEN
 • Nederlands
 • Engels
 • Andere talen in overleg en tegen meerprijs. De meerprijs bestaat uit de vertaalkosten.
AANLEVEREN
 • Uitsluitend via digitale data transfer, zoals dropbox of wetransfer.
 • Inzending per post of CD is uitgesloten.
UITSLAG
 • Uiterlijk binnen 1 kalendermaand na uploaden.