ADR.NL.0250 vaardighedentoets conflictcoach | portfolio audit

EINDTERMEN VAARDIGHEDENTOETS ADR.NL.0250 REGISTERCONFLICTCOACH | PORTFOLIO AUDIT
Versie: augustus 2016
CONFLICTCOACHINGPROCES
De kandidaat is in staat alle aspecten van het conflictcoachingstraject op professionele wijze toe te passen en te bewaken alsmede de client(en) hiermee bekend en vertrouwd te maken.
COMMUNICATIE
De kandidaat richt de eigen communicatie met de client(en) en de communicatie tussen client(en) zodanig in dat (1) veiligheid is geborgd, (2) respect wordt getoond, (3) ruimte ontstaat voor ‘beweging’, (4) nieuwe inzichten ontstaan, (5) drempels worden geslecht, (6) vooruitgang wordt geboekt en (7) doelen worden gehaald.
PERSOONLIJK OPTREDEN, (WERK)HOUDING EN ATTITUDE
De kandidaat is (1) zich bewust van de (noodzakelijke) commerciële en ondernemingsgerichte aspecten van de (eigen) coachingspraktijk, (2) een doortastende gesprekspartner en procesleider, (3) fysiek en mentaal in staat de coachingsopdracht aan te nemen en uit te voeren, (4) professioneel en deskundig, (5) in staat om cliënten te sturen en te (laten) leren alsmede persoonlijk in staat om om te gaan met emoties, teleurstellingen, niet functioneel gedrag en optreden van cliënten en derden, (6) realistisch, enthousiasmerend en stimulerend voor de cliënt(en), (7)voldoende geschoold in de theorie van het coachen en bezit over voldoende coach vaardigheden en (8) voldoende bekend met de theorie en verschijningsvormen van geschillen en conflicten.
TOETSDOCUMENTEN VAARDIGHEDENTOETS ADR.NL.0250 REGISTERCONFLICTCOACH | PORTFOLIO AUDIT
U levert de volgende 4 toets documenten aan:
Document 1: overzicht uitgevoerde (conflict) coach opdrachten
 • Benoem en inventariseer het aantal uitgevoerde (conflict) coachopdrachten over de achterliggende 4 aaneengesloten jaren.
 • Minimum aantal opdrachten: 15
 • U behoeft geen portfolio bij te voegen. Global Network Group behoudt zich het recht voor om een nadere verificatie audit uit te voeren.
 • Catagoriseer de uitgevoerde opdrachten
 • Geef aan welk percentage opdrachten, naar uw opvatting, is geslaagd, mislukt of voor verbetering vatbaar is.
 • Motiveer uw indeling.
 • Welke aanbevelingen geeft u uzelf op basis van dit overzicht en de gemaakte indeling.
Document 2: reflectie op basis van referentiebrieven
 • Verzamel 2 referentiebrieven van cliënten van een opdracht zoals opgenomen in de inventarisatie document 1.
 • Vraag de referenten om in de referentiebrief tenminste de volgende onderdelen op te nemen:
  • Algemene referentie beschrijving
  • Beschrijving van en toelichting op tenminste 1 specifiek goed aspect en 1 specifiek verbeter- of aanbevelingsaspect
 • Reflecteer naar aanleiding van de beide referentiebrieven in het algemeen en over de specifieke goed en verbeter / aanbevelingsaspecten in het bijzonder.
 • Voeg de referentiebrieven in het reflectie document.
Document 3: persoonlijke scholingstraject
 • Beschrijf welke persoonlijke scholingstraject u de komende 2 kalenderjaren gaat uitvoeren.
 • Motiveer uw keuze en doelstelling(en).
 • Geef aan wat de betekenis is van het eventueel niet uitvoeren of niet afronden van dit scholingstraject.
Document 4: de ondernemende en commerciële coach
 • Beschrijf uw commerciële en ondernemingsgerichte doelstellingen voor de komende 2 kalenderjaren.
 • Geef aan hoe u doelstellingen gaat halen en welke (externe) hulpbronnen u hierbij gaat inzetten i.c. nodig heeft.
ANONIMITEIT & GEHEIMHOUDING
 • Documenten mogen worden geanonimiseerd.
 • Global Network Group garandeert geheimhouding.
 • Indien gewenst wordt een geheimhoudingsverklaring afgegeven.
TOEGESTANE TALEN
 • Nederlands
 • Engels
 • Andere talen in overleg en tegen meerprijs. De meerprijs bestaat uit de vertaalkosten.
AANLEVEREN
 • Uitsluitend via email of een andere vorm van digitale data transfer, zoals dropbox of wetransfer.
 • Inzending per post of CD is uitgesloten.
UITSLAG
 • Uiterlijk binnen 1 kalendermaand na uploaden van het complete examenwerk.