ADR.NL.0150 vaardighedentoets arbiter | portfolio audit

EINDTERMEN VAARDIGHEDENTOETS ADR.NL.0150 REGISTERARBITER | PORT FOLIO AUDIT
Versie: augustus 2016
ARBITRAGEPROCES
De kandidaat is in staat alle aspecten van het arbitrageproces op professionele wijze toe te passen en te bewaken alsmede de partijen hiermee bekend en vertrouwd te maken.
COMMUNICATIE
De kandidaat richt de eigen communicatie met de partijen en de communicatie tussen partijen zodanig in dat (1) veiligheid is geborgd, (2) respect wordt getoond en (3) vooruitgang wordt geboekt.
ONDERHANDELEN
De kandidaat is op een professionele wijze in staat de onderhandelingen (1) met de partijen over de voorwaarden ten aanzien van de participatie in het arbitrageproces te voeren en af te ronden en (2) tussen de partijen te stimuleren, te begeleiden en af te ronden.
JURIDISCHE ASPECTEN
De kandidaat past de juridische voorwaarden en eisen met betrekking tot het aangaan van de arbitragenopdracht en de uitvoering van de aangenomen arbitrageopdracht toe overeenkomstig met de vigerende wet- en regelgeving.
SCHRIFTELIJK RAPPORTEREN EN ARBITRALE VONNISWIJZING
De kandidaat is in staat om professionele schriftelijke (tussen)rapportages, procesverslagen en arbitrale vonnissen op te stellen.
PERSOONLIJK OPTREDEN, (WERK)HOUDING EN ATTITUDE
De kandidaat is (1) zich bewust van de (noodzakelijke) commerciƫle en ondernemingsgerichte aspecten van de (eigen) arbitragepraktijk, (2) een doortastende procesleider, bewaakt adequaat alle arbitrage gerelateerde procesmatige aspecten en geeft blijk van persoonlijk leiderschap, (3) fysiek en mentaal in staat de arbitrageopdracht aan te nemen en uit te voeren, (4) is professioneel en deskundig, (5) in staat om te gaan met emoties en niet functioneel gedrag en optreden van partijen en derden en (6) enthousiasmerend en stimulerend voor de partijen en ten opzichte van het arbitrageproces.