Algemene exameninformatie

ALGEMENE EXAMEN INFORMATIE
Versie: februari 2018
Op deze pagina:
 • Examenkosten en voorwaarden
 • Aanmelden voor examens
 • Algemene informatie kennistoetsen (theorie examens)
 • Algemene informatie vaardighedentoetsen (praktijk examens)
EXAMENKOSTEN EN VOORWAARDEN
 • KLIK HIER voor onze tarieven.
 • KLIK HIER voor onze algemene voorwaarden.
 • De aanmelding voor een kennis- en/of vaardighedentoets is gelijk de aanmelding voor de registratie en certificering.
 • Personen die niet registreren en certificeren zijn uitgesloten van deelname aan de examens.
 • Toegang tot de examens is uitsluitend mogelijk indien het verschuldigde examengeld is ontvangen.
AANMELDEN VOOR EXAMENS
 • Kennistoetsen
 • U kunt zich uitsluitend online aanmelden
 • Log in via uw persoonlijke account
 • Geen account? Klik hier om aan te melden.
 • Wachtwoord vergeten? U kunt op deze website m.b.v. uw inlognaam zelf uw wachtwoord resetten
 • Inlognaam vergeten? Vraag via email uw inlognaam op
 • Zodra u bent ingelogd klikt u achter uw naam het uitvouwmenu open, ga naar uw persoonlijke dashboard
 • Klik door naar EXAMS en volg het menu.
 • Vaardighedentoetsen
 • Stuur ons een email en geeft aan welke vaardighedentoets u wilt doen. We nemen aansluitend contact met u op.
ALGEMENE INFORMATIE KENNISTOETSEN (THEORIE EXAMENS)
Online examenomgeving voor kennistoetsen
 • Alle kennistoetsen worden afgenomen via de online examenomgeving.
 • Toegang uitsluitend via uw persoonlijke dashboard.
 • Toegang tot uw persoonlijke dashboard door in te loggen in uw account.
 • U kiest zelf uw examendatum en examentijd.
 • U voldoet het examengeld tijdens de aanmeldingsprocedure. U betaalt online via MOLLIE of vult uw voucher gegevens in.
 • MOLLIE is een betrouwbare Nederlandse payment service provider.
 • Vouchers worden verstrekt door ons secretariaat. Neem hiervoor contact met ons op.
 • Tijdens het examen kunt u door de vragen scrollen. U kunt dus de vragen vooraf op deze manier bekijken.
 • U ziet in 1 oogslag welke vragen wel en niet zijn beantwoord en hoeveel tijd nog resteert.
 • Sla altijd uw antwoord op. U slaat het antwoord op door de knop previous, next of save te drukken.
 • Indien de internet verbinding wordt verbroken, om welke reden dan ook, kunt u opnieuw inloggen en uw examen verder afmaken. Dit betekent dat bij het verbreken van de internet verbinding geen gegevens verloren gaan.
 • Indien gereed dient u het examen te uploaden. Na uploaden heeft u geen toegang meer tot het examen. Upload dus uitsluitend indien u gereed bent!
 • De uitslag wordt gepubliceerd in uw dashboard.
 • Eventuele herkansingen doet u ook via uw dashboard. Een herkansingsinterval is van toepassing en bepaalt hoeveel tijd tussen afzonderlijke kansen moet liggen.
Verplichting m.b.t. bereikbaarheid en webcam identificatie tijdens kennistoetsen
 • U dient de kennistoets zelf en zelfstandig te maken.
 • U dient tijdens de kennistoets bereikbaar te zijn via het (de) telefoonnummer(s) zoals vermeld in uw account
 • U kunt worden verplicht tot een webcam identificatie procedure tijdens de kennistoets
ALGEMENE INFORMATIE VAARDIGHEDENTOETSEN (PRAKTIJK EXAMENS)
Uitvoering vaardighedentoetsen
De vaardighedentoetsen worden uitgevoerd door Global Network Group of door hiertoe door Global Network Group erkende agentschappen.
Agentschappen
Global Network Group erkent agentschappen. Een agentschap is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon. Een agentschap is erkend voor minimaal 1 en maximaal 4 taken. Agentschappen kunnen worden erkend voor de volgende taken: (1) Beroepsopleidingen en CPD aanbod (2) Kennistoetsen (3) Vaardighedentoetsen (4) Registratie- en certificeringshandelingen.
Assessoren
Binnen Global Network Group of het agentschap zijn assessoren belast met de audit van de door de kandidaat ingediende of uitgevoerde vaardighedentoets. Een assessor is een natuurlijke persoon die:
 • Beschikt over aantoonbare ervaring met het uitvoeren van audits en/of het beoordelen van professionals, organisaties of processen of is anderszins ter zake gekwalificeerd, zulks ter beoordeling van Global Network Group
 • Minimaal 5 jaar praktische beroepservaring heeft binnen de toetsen scope
 • Is geregistreerd en gecertificeerd als FULL CERTIFIED of anderszins gelijkwaardig kwalificeert, zulks uitsluitend ter beoordeling van Global Network Group
 • In staat is tot een deskundige en onafhankelijke eindbevinding ‘toegewezen’ of ‘afgewezen’ te komen
Ten aanzien van assessoren is bepaald dat:
 • Elke vaardighedentoets wordt beoordeeld door tenminste 2 assessoren
 • Tenminste 1 assessor niet is verbonden aan het trainingsinstituut of het agentschap waar de kandidaat de beroepsopleiding heeft gevolgd
 • Maximaal 1 assessor kan zijn verbonden aan het trainingsinstituut of het agentschap waar de kandidaat de beroepsopleiding heeft gevolgd
 • De hoofdtrainer(s), assistent trainer(s) en gasttrainer(s) die bij de directe uitvoering van de door de kandidaat zelf gevolgde beroepsopleiding zijn betrokken, zijn uitgesloten als assessor voor deze specifieke kandidaat
 • De assessor geen belang mag hebben bij het eindresultaat van de vaardighedentoets en geen gezagsverhouding mag hebben met de kandidaat
 • Hij / zij verplicht is een proces verbaal van de audit op te stellen en te ondertekenen
Mentor-assessoren
De mentor-assessor is een specifiek type assessor en is belast met het begeleiden en afnemen van de mentoraatstoets. De kwalificatie criteria voor assessoren zijn van toepassing.
Eindtermen
Iedere vaardighedentoets is gekoppeld aan eindtermen.
Vaststelling uitslag | bezwaar
 • De assessoren doen uitspraak over het resultaat van de kandidaat.
 • De directie van Global Network Group stelt de uitslag vast.
 • Het uitslagbesluit wordt per email aan de kandidaat verzonden. Er wordt geen certificaat of diploma afgegeven.
 • Het uitslagbesluit wordt gevoegd in het registratie en certificeringsdossier van de kandidaat.
 • De uitslag luidt: geslaagd of afgewezen.
 • Het uitslagbesluit is persoonlijk en niet openbaar.
 • Tegen de door het uitslagbesluit kan door de kandidaat bezwaar worden aangetekend. Het bezwaar dient binnen 1 kalendermaand na de dagtekening van het uitslagbesluit te zijn ingediend. Het bezwaar wordt als ontvangen aangemerkt indien per aangetekende post verzonden of indien anders ingediend dan via aangetekende post zodra Global Network Group de ontvangst heeft bevestigd.
 • De mogelijkheid tot het indienen van een bezwaar bestaat niet indien de kandidaat heeft afgezien van het video-opnamerecht.